80. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 17a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

3/2020 FORU LEGE-DEKRETUA, apirilaren 15ekoa, premiazko neurriak onesten dituena koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre egiteko.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

29/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 17koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Rosa Jimeno Guembe andrea, Hezkuntza Departamentuko Inklusio Proiektuetarako Bulegoko burua, berak eskatu baitu.

30/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 17koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Rosa Jimeno Guembe andrea Hezkuntza Departamentuko Ebaluazio Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

31/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 17koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez Yolanda Berango García andrea izendatzen baita Hezkuntza Departamentuko Laguntza Juridikoaren Bulegoko buru bitarte baterako.

32/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 20koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Cristóbal Aliaga Retabe jauna Hezkuntza Departamentuko Inklusio Proiektuetarako Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

33/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Lourdes Azanza Beramendi andrea, Hezkuntza Departamentuko Antolamendu Bulegoko burua, berak eskatu baitu.

34/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez Alejandro Blasco Miquele jauna izendatzen baita Hezkuntza Departamentuko Antolamendu Bulegoko buru bitarte baterako.

35/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez Lourdes Azanza Beramendi andrea izendatzen baita Hezkuntza Departamentuko Etengabeko Prestakuntzaren Bulegoko buru bitarte baterako.

1.7. BESTELAKOAK

32E/2020 EBAZPENA, martxoaren 24koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona Enerizko udal-mugartean La Calera haize parkeko energia ateratzeko linearen saihesbidea lur azpitik airera aldatzeko proiektuari. Sustatzailea MTorres Desarrollos Industriales SL da.

262/2020 EBAZPENA, martxoaren 23koa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Foru Komunitateko goi mailako kirolari, teknikari eta epaileen behin betiko zerrenda onesten duena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARAMENDIA

2019ko 01. eta 02. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ARANTZA

2020rako lan-egutegia

ARGIÑAO

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

BAKEDANO

2019ko 01etik 04ra bitarteko aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

BAZTAN

Hizkuntza-paisaia euskaratzeko dirulaguntzak 2020. Laburpena

BEIRE

Herriko ehiza-barrutia eratzeko proiektua

BERA

Hiri-jarduketarako plan berezia 9. poligonoko 254. lurzatian.
Behin betiko onespena

Udal Planeko lurzoru urbanizaezineko Arauen
10. eta 18. artikuluen aldaketa. Behin betiko onespena

BERBINTZANA

2020rako ordenantza fiskalen tarifak

BERRIOZAR

Xehetasun-azterketa, 18. poligonoko 83. lurzatian, Berriozarko etorbideko 45ean. Behin betiko onespena

OLTZA ZENDEA

Xehetasun-azterketa, Arazuriko 2. poligonoko 583. lurzatiaren lerrokadurak aldatzeko. Hasierako onespena

Akatsa zuzentzea 2020ko aurrekontuaren behin betiko onespena jasotzen duen iragarkian

DONEZTEBE

2020ko tasak eta prezio publikoak

ESPRONTZEDA

Aldaketa, Udal hilerria eta hura erabiltzeko
eta hartan zerbitzu egiteko eskubide eta kuotak
arautzen dituen ordenantzan.
Behin betiko onespena

2020rako karga-tasak

GALAR

Xehetasun-azterketa, Eskirozko 2. poligonoko 54. lurzatian. Behin betiko onespena

IZKUE

Ordenantza, Kontzejuaren hilerriaren erabilera eta hura erabiltzeko eta hartan zerbitzu egiteko eskubide eta tasak arautzen dituena. Hasierako onespena

LEKUNBERRI

Lekunberriko industrialdeko lurzoru urbanizagarria birzatitzeko proiektua, AR-2 eremuko S-3 Ekialdea sektorean. Behin betiko onespena

Lekunberriko industrialdeko lurzoru urbanizagarria urbanizatzeko proiektua, AR-2 eremuko S-3 Ekialdea sektorean. Behin betiko onespena

LERIN

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

LEDEA

Aldaketa, Ur horniduraren tasak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

LUKIN

Tokiko ehiza-barrutia eratzeko proiektua

OTEITZA

Aldaketa, Herriko jabari publikoaren aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duen ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena

TUTERA

Aldaketa, Alde Zaharreko Barne Eraberritze eta Babeserako Plan Berezian; aldaketa hirigintza-fitxa batean, Carmen Baja kaleko 1ean eta 3an diren higiezinei dagokienez. Jendaurrean paratzea

Deialdia, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako guraso elkarteendako 2020ko dirulaguntzak emateko. Laburpena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

2020ko hiri-hondakinak kudeatzeko zerbitzuak emateagatiko tributu-izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzen dituen ordenantza aldatzea behin betiko onartzea. Akatsen zuzenketa

ULTZAMAKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua.
Behin betiko onespena

QUEILES IBARRA GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena