75. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 8a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

26/2020 FORU DEKRETUA, martxoaren 25ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

27/2020 FORU DEKRETUA, martxoaren 25ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

28/2020 FORU DEKRETUA, martxoaren 25ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

29/2020 FORU DEKRETUA, apirilaren 1ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

15/2020 FORU AGINDUA, apirilaren 4koa, Osasuneko kontseilariak emana, María Zandio Zorrilla andrea osasun sistema publiko eta pribatuaren sareko ospitaleetarako kontingentzia plan osoaren koordinatzaile exekutiboaren alboko izendatzen duena, COVID-19 izeneko gaixotasunarekin loturik.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

49E/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 18koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloan ari diren gizarte ekimeneko entitateei oporren programetarako dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena 2020. urterako. DDBN identifikazioa: 500645.

1.7. BESTELAKOAK

69E/2020 EBAZPENA, martxoaren 17koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak aldatzea, titularrak hala eskatuta. Instalazioa zerri ugaltzaileak hazten dituen ustiategi bat da; Mendigorriko udal mugartean dago, eta Granja Laserna SA da titularra.

70E/2020 EBAZPENA, martxoaren 20koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez instalazio baten aldaketa nabarmena baimentzen baita. Instalazioaren helburua da altzairu soldatuzko hodiak fabrikatzea, moztea eta mekanizatzea; Lesakako udal mugartean dago, eta haren titularrak Zalain Transformados SL eta Mecanizados de Zalain SL dira.

281E/2020 EBAZPENA, martxoaren 23koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen inpaktuaren adierazpena egiten duena “La Arena” legar hobia ustiatzeko proiektuari buruz, ingurumen inpaktuaren azterketari buruz eta leheneratze planari buruz. Sustatzailea Buñuelgo Hormigones Beriain SA da.

282E/2020 EBAZPENA, martxoaren 23koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen txosten estrategikoa ematen duena Arguedasko Arau Subsidiarioetan S15 sektorea aldatzeari buruz. Sustatzailea Nasuvinsa da.

284E/2020 EBAZPENA, martxoaren 23koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen txosten estrategikoa egiten duena Castejongo Arau Subsidiarioetako AH-V eremu homogeneoko AA1 eta AA2 azpieremuetako hiri-jarduketarako plan berezirako. Sustatzailea Trenes de Navarra SA da (TRENASA).

288E/2020 EBAZPENA, martxoaren 25ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez egiten baita ingurumen txosten estrategikoa Baztango Udal Planaren aldaketa egituratzaileari buruz. Argintzu artzainen elkartea da sustatzailea.

569/2020 EBAZPENA, martxoaren 26koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektorearena, agintzen duena argitara eman dadila Gobernuko Kontseiluak 2020ko martxoaren 24an hartutako erabaki bat, “Nafarroako Unibertsitate Publikoko Administrazioko eta Zerbitzuetako Langileen Plantilla Organikoa aldatzekoa”.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABAIGAR

Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik

ABERIN

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ALLIN

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ARBEITZA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

BARILLAS

2020rako aurrekontua. Hasierako onespena

BERRIOZAR

Aldaketa plantilla organikoan. Hasierako onespena

ZARRAKAZTELU

2020rako tasak eta zerga-tasak

ZIZUR ZENDEA

Jarduera-lizentzia. Baimena

ESPRONTZEDA

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

FUNES

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Zerga kontrolerako plana 2020-2022 urteetarako

GARAIOA

Desgaitasuna duten pertsonendako aparkatzeko txartelak
arautzen dituen ordenantza. Hasierako onespena

LARRAGOA

2019ko 5. eta 6. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

IRUNBERRI

Jarduera-lizentzia. Eskaera

ELO

Aldaketa Hilerriko zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasei
buruzko udal ordenantzan. Behin betiko onespena

ORRIO

Ordenantza, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituena. Behin betiko onespena

IRUÑA

Alkateari eta zinegotzi ordezkariei kontratazio-gaietan eskuordetzan esleitutako eskumenak, COVID-19aren karira

Alkateak zinegotzi ordezkariei eskuordetzan esleitutako eskumenak, COVID-19aren karira

TORRALBA DEL RÍO

Herri-larreen aprobetxamenduaren zuzeneko adjudikazioa herritarren artean

UGAR

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

UNTZITI

2020rako aurrekontua. Hasierako onespena

VIANA

Udal ordenantza, prozedura arautzen duena erantzukizunpeko adierazpena egiteko obren, jarduera sailkatuen, jarduera sailkatuen irekieraren eta merkataritzako zerbitzu eta jardueren hasieraren kasuetan eta aurretiazko komunikazioa egiteko jardueren titulartasun aldaketaren edo utzi eta/edo azkentzearen kasuetan. Behin betiko onespena