73. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 6a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

145/2020 FORU AGINDUA, apirilaren 2koa, Fiteron behin-behineko zentro bat abian jartzea baimentzen duena eta behin-behineko zentro horretako zuzendaria izendatzen duena.

146/2020 FORU AGINDUA, apirilaren 3koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zentro soziosanitario bat identifikatzen duena, esku hartzeko ondorioetarako, Eskubide Sozialetako kontseilariaren martxoaren 30eko 141/2020 Foru Aginduari eta martxoaren 23ko SND/275/2020 Aginduari jarraikiz, eta esku hartzeko berariazko neurriak zehazten dituena.

147/2020 FORU AGINDUA, apirilaren 3koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, alarma egoerak irauten duen bitartean zentro soziosanitarioetan esku hartzeko behar diren neurriak osatzen dituena eta zentro bat identifikatzen duena Eskubide Sozialetako kontseilariaren martxoaren 30eko 141/2020 Foru Aginduan eta foru agindu honetan aurreikusitako neurriak hartze aldera.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko martxoaren 18an hartua, Nafarroako Lan Autonomoaren Kontseiluko kideak izendatzen dituena.

36/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Leire Zabaltza Alemán andrea, Hezkuntza Departamentuko EGAren Bulegoko burua, berak eskatu baitu.

5E/2019 EBAZPENA, abenduaren 23koa, Unibertsitateko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez izendatzen baitira Unibertsitateko Zuzendaritza Nagusiko zenbait unitate organikoren titularren aldi baterako ordezkoak.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

821/2020 EBAZPENA, martxoaren 20koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren urriaren 29ko 280E/2019 Foru Agindua gauzatzen duena.

822/2020 EBAZPENA, martxoaren 20koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 5eko 51E/2020 Foru Agindua gauzatzen duena.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

38E/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 13koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, zeinaren bidez behin betiko onesten baita Urdazubiko udal planaren aldaketa egituratzaile bat, 1. poligonoko 108. katastro-lurzatiaren gain eragina duena, baita UE-5, AA-5, AA-6 eta AC-11 eremuen eta S2/AR1eko 2. unitatearen gain ere. Elizaldea SLk sustatu du.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

40E/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 12koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei dirulaguntzak emateko 2020ko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 500239.

8E/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 16koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi hau: “Ediziorako laguntzak irabazi-asmorik gabeko entitateentzat, 2020”. DDBN identifikazioa: 500436.

10E/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 16koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, deialdi hau onesten duena: boluntariotzako entitateei eta boluntariotza programak dituzten entitateei, Ekintza Boluntarioko Entitateen Erroldan inskribatuta daudenei laguntzak ematea, ekintzak eta jarduerak egiteko kirolaren esparruan, boluntariotzako proiektu baten barruan; horrekin batera, laguntza horiek emateko 8.000 euroko gastua baimentzen da. DDBN identifikazioa: 500409.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko martxoaren 18an hartua, “Meozko hondakin uren tratamendua” izeneko proiektuko lanek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela adierazten duena, nahitaez desjabetzeko.

131/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 17koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Biurrungo Alaiz zentroko egoitza-plazei 2020an aplikatuko zaien prezio publikoa finkatzen duena.

801/2020 EBAZPENA, martxoaren 18koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Farmaziako lizentzia edo gradua sartzen duena Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 11ko 32/2013 Foru Aginduaren I. eranskinean jasota dagoen osasun langileen profilean. Foru agindu horren bidez, irakasleek frogatzen ahal dituzten berariazko profilak zehaztu ziren eta horiek egiaztatzeko prozedura ezarri zen.

71E/2020 EBAZPENA, martxoaren 20koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez baimentzen baita Mendigorriko udal-mugarteko zerri ustiategi baten (umetarako zerramak) instalazioaren aldaketa nabarmena. Granja Laserna SA da titularra.

275E/2020 EBAZPENA, martxoaren 18koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen baimen integratua ematen duena oilaskoak gizentzeko hegazti instalazio baterako. Instalazioa Murillo el Cuendeko udal mugartean dago, eta titularra Agropecuaria San Fermín SLU da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BURLATA

Oposizio-lehiaketa, Burlatako Udaleko Giza Baliabideen alorrean, Lan-harremanetako eta arriskuen prebentzioko teknikari lanpostuan sortzen diren beharrak aldi baterako betetzeko izangaien zerrenda eratzeko

CINTRUÉNIGO

Deialdia, Cintruenigoko “San Francisco de Asís” zaharren egoitzako gerokultore izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena

LEKUNBERRI

Deialdia, hautaproben bidez izangaien zerrenda bat eratzeko, euskarako eskakizuna duen liburutegiko laguntzailearen lanpostuan aldi baterako kontratuarekin aritzeko

OTSAGABIA

Zaraitzuko Ibaxa zahar etxean zaintzaile laguntzaile izateko 2 lanposturen oposizio-lehiaketa deuseztatzea

IRUÑA

Hasiera ematea osoko bilkurako idazkari lanpostua oposizio bidez betetzeko deialdia ofizioz berrikusteko prozedurari

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

Moncayoko Ur Mankomunitateko arduradun izateko bi lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda eta lehen proba egiteko eguna eta tokia

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABLITAS

2020ko zerga-tasak, tasak, prezio publikoak
eta gainerako ordainarazpenak

2020rako lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

ANTZIN

Kontzejuaren izena aldatzea. Jendaurreko aldia

ARANGUREN

Ordenantza, Mutiloako herri-lurretako
aprobetxamenduak arautzen dituena

Aldaketa, 2019ko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARRUAZU

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

BAKAIKU

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

BAZTAN

2020ko lan egutegia eta egun baliogabeen egutegia

LAKUNTZA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

IRUÑA

Iruñeko Udalaren Haur Eskoletako 2020. urteko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Alkatearen eta zinegotzien arduraldiaren araubidea

Zinegotzien arduraldien araubidea

UHARTE-ARAKIL

18/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

UNANU

1/2020 aldaketa aurrekontuan. Behin behineko onespena

DEIERRI

Premiazko neurriak, koronabirusaren osasun krisiak
eragindako inpaktuari aurre egiteko

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

CASTEJÓN

Notificación del periodo de pago voluntario
del tercer cuatrimestre de agua correspondiente al ejercicio 2019

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

SAT N.º 295 NA “ZARIGUALDIA”

Disolución de la SAT