235. ALDIZKARIA - 2020ko urriaren 9a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

148E/2020 FORU AGINDUA, irailaren 17koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez Hondakinen Funtsa eratzen baita zenbait neurri finantzatzeko, helburu izanen dutenak hondakinak sortzeak eta kudeatzeak giza osasunari eta ingurumenari eragiten dizkien eragin kaltegarriak arintzea.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko irailaren 23an hartua, Nafarroako Eskola Kontseiluko edo Hezkuntza Batzorde Nagusiko kide batzuk izendatzen dituena.

103/2020 FORU AGINDUA, irailaren 23koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita María Teresa Pedregal Fernández andrea, Langileriaren Kudeaketarako Bulegoko burua, berak eskatu baitu. Bulego hori Gai Administratiboak eta Langileria Kudeatzeko Atalari atxikita dago, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusian.

80/2020 FORU AGINDUA, irailaren 23koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Amelia Fernández de Monje Arregui andrea Hezkuntza Departamentuko Baterako Hezkuntzaren Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

13/2020 EBAZPENA, irailaren 23koa, Lurralde Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Lurralde Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiko zerbitzuetako zuzendarien aldi baterako ordezkoen izendapena.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

152/2020 EBAZPENA, irailaren 29koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foruzaingoko polizia lanpostu batzuk lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez betetzeko prozedura ebazten duena. Prozeduraren deialdia martxoaren 21eko 71/2019 Ebazpenaren bidez egin zen.

2186/2020 EBAZPENA, irailaren 28koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana. Honen bidez onesten da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko liburutegiko arduradun izateko hogeita bederatzi lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda, eta zehazten dira oposizioaren lehenbiziko proba egiteko eguna, ordua eta tokia.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko irailaren 23an hartua, “Plazaolako trazadura zaharra berreskuratzea (Irurtzun-Leitza tartea)” izeneko Udalez gaindiko Plan Sektorialaren aldaketa egituratzailea onesten duena, trazadura aldatu eta Mugiroko tuneletik pasatzea galarazteko. Sustatzailea Plazaola Turismo Partzuergoa da.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

925E/2020 EBAZPENA , irailaren 29koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, “2020ko Hondakinen Funtsa. Etxeko hondakinen urteko fluxua” izeneko dirulaguntzaren deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 526066.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko irailaren 23an hartua, zeinaren bidez baimena ematen baita 2020ko Urteko Estatistika Programan sartzeko honako eragiketa estatistiko hauek: “Nafarroako heriotza prozesuen inguruko testuinguruari eta nahiei buruzko estatistika” eta “Bertakoen iritzia: turismoak herritarrengan dituen ukipenak”.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko irailaren 23an hartua, zeinaren bidez presakotzat deklaratzen baita “Uxueko hondakin uren tratamendua” izeneko proiektua gauzatzeak ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa, nahitaez desjabetzeko.

21/2020 EBAZPENA, irailaren 29koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, Donamariako balorazio txostena onesten duena.

22/2020 EBAZPENA, urriaren 2koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, Atarrabiako balorazio txostena onesten duena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ESTERIBAR

Jendaurrean jartzea. Agorretako hilerria

ETXARRI ARANATZ

Dirulaguntzen ordenantza orokorra. Behin betiko onespena

LEGARDA

Ordenantza, Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duena. Behin betiko onespena

OTEITZA

Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik

IRUÑA

Desjabetzeak ukitutako titular, ondasun eta eskubideen zerrenda, Txapitela kaleko 8-10 eraikineko oztopo arkitektonikoak kentzeko plan bereziarena. Behin betiko onespena

GARES

Ordenantza, Joko eta apustuetarako aretoak ezartzea arautzen duena. Behin betiko onespena

Balorazio txostenaren proiektua. Jendaurrean jartzea

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-OC-352

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-OC-357

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-OC-358

KANTAURIALDEKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Jendaurreko informazioa. A/31/03966 JV/sr espedientea

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación sobre herencias yacentes

Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación sobre herencias yacentes

Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación sobre herencias yacentes

Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación sobre herencias yacentes

Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación sobre herencias yacentes

Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación de herencia yacente

AGUILAR DE CODÉS

Período de pago voluntario
de la contribución territorial anual de 2020

ARAS

Período de pago voluntario del impuesto
de bienes inmuebles. 2020

CORTES

Período de pago voluntario de la tasa de abastecimiento y saneamiento de aguas y del canon de saneamiento.
Segundo cuatrimestre de 2020

GENEVILLA

Período de pago voluntario
de la contribución territorial anual de 2020

LAPOBLACIÓN

Período de pago voluntario del impuesto
de bienes inmuebles. 2020

MARAÑÓN

Período de pago voluntario
de la contribución territorial anual de 2020

OBANOS

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial. Segundo semestre de 2020