193. ALDIZKARIA - 2019ko irailaren 30a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

22/2019 FORU LEGEA, irailaren 24koa, zeinaren bidez kreditu-gehigarri bat ematen baita Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren kreditu-beharrizanak estaltzeko.

23/2019 FORU LEGEA, irailaren 24koa, Iruñean Auzialdiko 10. Familia Epaitegi berria gaitzeko kreditu-gehigarria ematekoa.

1.1.3. Foru Aginduak

17/2019 FORU AGINDUA, irailaren 18koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, aldatzen duena Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren apirilaren 13ko 59/2011 Foru Agindua, mugaz gaindiko langile izaera aitor dadila eskatzeko prozedura arautu eta 047 eskaera-eredua onesten duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

AKATS ZUZENKETA Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista (ETE) izateko zenbait lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian. Deialdi hori Osasuneko kontseilariaren uztailaren 15eko 257E/2019 Foru Aginduaren bidez onetsi zen.

2629/2019 EBAZPENA, irailaren 17koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko zaintzaile izateko hamalau lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia onesten duena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

16/2019 EBAZPENA, irailaren 3koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, udalen musika eskolei dirulaguntzak emateko deialdian aurreikusitakoari jarraikiz, urteko lehenengo ordainketa, lehenengo seihilekoari dagokiona, baimentzen duena. Deialdi hori apirilaren 8ko 181/2019 Ebazpenaren bidez onetsi zen 2019rako, uztailaren 1eko 395/2019 Ebazpenaren bidez aldatu zen eta abuztuaren 5eko 474/2019 Ebazpenaren bidez ebatzi zen. DDBN (identifikazioa): 449219

964/2019 EBAZPENA, irailaren 18koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bitartez onesten baitira langile autonomoei dirulaguntzak emateko deialdia eta oinarri arautzaileak, laneko eta familiako bizitza bateragarri egiten laguntzeko, kontratazio bidez.

1.7. BESTELAKOAK

7/2019 EBAZPENA, irailaren 5ekoa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, honako proiektu honek ukitutako ondasunak okupatu aurreko aktak egiteko deitzen duena: “Agoitz-Agoitz” zirkuitu bakuneko 20 kV-eko aireko linea elektrikoa handitzea (Artieda-Santsoain tartea) Urraulbeitiko udal-mugartean.

9/2019 EBAZPENA, irailaren 10ekoa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, honako proiektu honek ukitutako ondasunak okupatu aurreko aktak egiteko deitzen duena: aireko linea elektrikoa, 13,2 kV-ekoa, “Ultzama-Ostitz” 13,2 kV-eko aireko lineako 432. euskarria eta “Ezkaba-Ultzama” 13,2 kV-eko aireko lineako 2213. euskarria lotzen dituena, Atetzen eta Txulapainen (Nafarroa).

5/2019 EBAZPENA, irailaren 3koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzak ematen dituzten arte eskolen antolaketa eta funtzionamendua arautzeko jarraibideak onesten dituena 2019-2020 ikasturterako.

608/2019 EBAZPENA, irailaren 6koa, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita Iruñeko “Printzearen Gotorlekua” gazteen egoitzako egoiliar-ikasleen esleipena, 2019-2020 ikasturterako.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ZIZUR ZENDEA

Aldaketa 2019ko plantilla organikoan. Hasierako onespena

ITUREN

Aldaketa, Hirigintzako izapideengatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen udal ordenantzan. Behin betiko onespena

MURCHANTE

5/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Ordenantza, Joko eta apustuetarako aretoen ezarpena arautzen duena. 46. ordenantza. Behin betiko onespena

SARTAGUDA

Akats zuzenketa, obretarako kontribuzio berezien ezarpenaren behin betiko onespenaren iragarkian

TAFALLA

Oinarri arautzaileak, laguntzak emateko, Tafallan 2019ko uztailaren 8an izandako uholdeak direla eta. Onespena

Laburpena, uztailaren 8ko uholdeek kalteturiko pertsona fisiko nahiz juridikoendako dirulaguntzen deialdi publikoarena

5. HAUTESKUNDE PROZEDURA

HAUTESLE ERROLDAREN BULEGOAREN PROBINTZIA-ORDEZKARITZA

2019ko azaroaren 10eko hauteskundeetarako sekzioak, hauteslekuak eta mahaiak jendaurrean jartzea

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE AOIZ

Juicio verbal 278/2018

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)

Procedimiento de familia 876/2018

Familia. Guarda, custodia o alimentos de hijos menores
no matrimoniales no consensuados 968/2018

Procedimiento de familia 1168/2018

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA

Juicio verbal 268/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO OCHO DE PAMPLONA

Modificación de medidas 1246/2018

Procedimiento de familia 971/2017

Procedimiento de familia 1395/2018

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO NUEVE DE PAMPLONA

Juicio verbal 730/2019

Procedimiento ordinario 296/2019

Procedimiento ordinario 1259/2018

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Juicio inmediato sobre delitos leves 1865/2019

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Juicio de delitos leves 1442/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 45/2019

Citación. Procedimiento ordinario 558/2019-D

Procedimiento de oficio 895/2018

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 420/2019

Procedimiento ordinario 289/2019

Citación. Seguridad Social 572/2018

Despidos/Ceses en General 166/2019

Citación. Despido objetivo individual 225/2019

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 14/2019

Procedimiento ordinario 628/19

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Procedimiento de oficio 987/2018

Ejecución de títulos judiciales 88/2019

Ejecución de títulos judiciales 98/2019

Ejecución de títulos judiciales 100/2019

Ejecución de títulos judiciales 92/2019

Ejecución de títulos judiciales 101/2019

Procedimiento de oficio 987/2018

Ejecución de títulos judiciales 105/2019

Ejecución de títulos judiciales 103/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Despidos/Ceses en general 819/2018

Ejecución de títulos judiciales 94/2019

BILBOKO LAN-ARLOKO 4.EPAITEGIA

Iraizpenak 898/2018

BILBOKO LAN-ARLOKO 4. EPAITEGIA

Iraizpenak 898/2018