86. ALDIZKARIA - 2018ko maiatzaren 7a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

15/2018 FORU DEKRETUA, apirilaren 11koa, maiatzaren 9ko 22/2012 Foru Dekretua aldatzen duena. Foru dekretu haren bidez, Nafarroako Berdintasunerako Kontseiluaren funtzioak, osaera eta funtzionamendua arautu ziren.

1.1.3. Foru Aginduak

47/2018 FORU AGINDUA, apirilaren 17koa, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitaterako Doako Laguntza Juridikoaren Erregelamendua onesten duen martxoaren 21eko 17/2012 Foru Dekretuaren 3. eranskinean ezarritako baremoak egokitu eta diru-ordainen modulu eta oinarriak berrikusten dituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1346/2018 EBAZPENA, apirilaren 23koa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak martxoaren 6an emandako 850/2018 Ebazpenean atzemandako akats bat zuzentzen duena. Ebazpen haren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoan sartzeko eta bertara igotzeko eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoan sartzeko hautapen prozedurak onetsi ziren.

1347/2018 EBAZPENA, apirilaren 23koa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren apirilaren 4ko 1156/2018 Ebazpenean atzemandako akatsak zuzentzen dituena. Ebazpen horren bidez, honako hauek onetsi ziren: batetik, maisu-maistren kidegoan Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuetan sartzeko hautapen prozedura, eta bestetik, maisu-maistren kidegoko karrerako langile funtzionarioek kidego horretan espezialitate berriak eskuratzeko prozedura.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren martxoaren 6ko 850/2018 Ebazpenaren kontra.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

24/2018 FORU AGINDUA, apirilaren 19koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana. Honen bidez onesten dira onarpen ofiziala duten Gazteentzako Informazio Zerbitzuen Sareak informatikako ekipamendua erosteko diru-laguntzak emateko 2018ko deialdiaren oinarriak.

26E/2018 EBAZPENA, apirilaren 18koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, 2018an Nafarroan enpresa digitala sustatzeko diru-laguntzaren deialdia onesten duena.

244E/2018 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusiak emana, txikizkako merkataritza enpresen lehiakortasuna hobetzeko eta merkataritzan ekintzailetza sustatzeko diru-laguntzen 2018ko deialdia onesten duena.

245E/2018 EBAZPENA, apirilaren 25ekoa, Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusiak emana, Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusiak apirilaren 16an emandako 244E/2018 Ebazpenean atzemandako akatsa zuzentzen duena. Ebazpen haren bidez, txikizkako merkataritza enpresen lehiakortasuna hobetzeko eta merkataritzan ekintzailetza sustatzeko diru-laguntzen 2018ko deialdia onetsi zen.

Laburpena, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak apirilaren 19an emandako 24/2018 Foru Aginduarena. Foru agindu horren bidez, onarpen ofiziala duten Gazteentzako Informazio Zerbitzuen Sareak informatikako ekipamendua erosteko diru-laguntzak emateko 2018ko deialdiaren oinarriak onetsi dira.

Laburpena, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak apirilaren 18an emandako 26E/2018 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez, 2018an Nafarroan enpresa digitala sustatzeko diru-laguntzaren deialdia onetsi da.

Laburpena, Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusiak apirilaren 16an emandako 244E/2018 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez, txikizkako merkataritza enpresen lehiakortasuna hobetzeko eta merkataritzan ekintzailetza sustatzeko diru-laguntzen 2018ko deialdia onetsi da.

1.7. BESTELAKOAK

128/2018 EBAZPENA, martxoaren 20koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, Toki Administrazioko zuzendari nagusiaren azaroaren 6ko 448/2017 Ebazpenaren II. eranskinean atzemandako akatsa zuzentzen duena. Ebazpen haren bidez onetsi zen 2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen Planean, argiteria publikoaren atalean, sar daitezkeen inbertsioen behin betiko zerrenda.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ega 3-XXVI. sektorearen (Sesma) lurzati berrantolamenduaren eta ureztalurren ingurumen ukipenen azterlana.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Oharra, Nekazaritzako Azpiegituren Zerbitzuak emana, Nafarroako Ubideko Ega 3-XXVI. sektoreko (Sesma-Lodosa-Carcar) oinarriak onesten dituena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUÑA

Deialdia, izangai-zerrenda bat hautaproben bitartez
osatzeko, merkataritzako zerbitzuburuaren lanpostuan aritzeko, aldi baterako kontratu bidez

Deialdia, bi izangai-zerrenda –bat prestakuntzarako, eta bestea aldi baterako kontrataziorako– hautaproben bitartez osatzeko, elikagai industriako goi-mailako teknikari lanpostuan aritze aldera, Iruñeko Udalean gertatzen ahal diren beharrak asetzeari begira

Deialdia, 79 Ofizial Administrari lanpostu barne-igoera
mugatuan betetzeko oposizio bidez

IRUNBERRIKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Izangaien zerrenda osatzeko deialdia, Irunberriko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatean (“San Isidro” zahar etxe eta psikogeriatrikoan) mediku gisa aldi baterako kontratatzeko

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARANTZA

5. aldaketa 2017ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

BARAÑAIN

Laburpena, diru-laguntzen deialdiarena, Udalaren kirol-eskolak antolatzeko 2018ko urriaren 1etik 2019ko maiatzaren 31ra

ELGORRIAGA

Obretarako kontribuzio bereziak ezarri eta arautzea

ETAIU

2018ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2018ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

IGANTZI

Aldaketa, Agiriak prestatu eta izapidetzeko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

LEGARIA

2018ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

LUZAIDE

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren karguak hutsik

OKO

2018ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2018ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

OLEXOA

2018ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

IRUÑA

Laburpena, desgaitasunaren/mendekotasunaren eta gizarteratzearen arloan gizarte ekintzako berariazko proiektuak gauzatzen dituzten irabazi asmorik gabeko entitateendako diru-laguntzen 2018ko deialdiarena

Laburpena, Iruñean eraikinen ebaluazio txostenak (EET)
egiteko lansari teknikoak diruz laguntzeko deialdiarena

Laburpena, banakako ebaluazio araubideko diru-laguntzen deialdiarena, Nafarroako Gobernuarekin lankidetza hitzarmena duten errehabilitazio zentroetako egonaldiak ordaintzeko.
2018. urtea

Laburpena, Iruñeko Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoei eskola liburutegietarako eta ikasmaterial suntsigarrirako diru-laguntzak banakako ebaluazio araubidean emateko deialdiarena. 2017-2018 ikasturtea

Laburpena, norgehiagokako araubideko diru-laguntzen deialdiarena, 2017-2018 denboraldian (urria-maiatza) kirol irakaskuntzako eskolak antolatu dituzten Nafarroako kirol federazioendako eta Iruñeko kirol klubendako

Laburpena, 2018ko sanferminetan peñek parte
hartzeko diru-laguntzen deialdiarena

AZKOIEN

Laburpena, Azkoiengo Udalak 2018an enplegua
eta autoenplegua sustatzeko kontrataziorako ematen
dituen diru-laguntzen deialdiarena

SORLADA

2018ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2018ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

TAFALLA

Laburpena, 2016-2017 ikasturtean euskara ikasi
zutenentzako laguntzen deialdiarena

MENDIALDEA MANKOMUNITATEA

2018 plantilla organikoaren behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa
de bien inmueble

ARGUEDAS

Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

CASCANTE

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)

Procedimiento 943/2017

Procedimiento 543/2017

Procedimiento 1107/2017

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SIETE DE PAMPLONA

Juicio verbal 488/2018

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Despido objetivo individual 747/2017

Ejecución de títulos judiciales 30/2018

Citación. Despido objetivo individual 240/2018

Ejecución de títulos judiciales 26/2018

Extinción de contrato por causas objetivas 724/2017

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 846/2017

Ejecución de títulos judiciales 96/2017

Ejecución de títulos judiciales 18/2018