100. ALDIZKARIA - 2011ko maiatzaren 25a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

50/2011 FORU DEKRETUA, maiatzaren 16koa, Julio Pedro Lafuente López Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektore izendatzen duena.

51/2011 FORU DEKRETUA, maiatzaren 16koa, Julio Pedro Lafuente López jauna Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte Kontseiluko kide izendatzen duena.

DEIALDIA, txanda irekian eta oposizio-lehiaketa bidez Nafarroako Parlamentuaren zerbitzuko legelari lanpostu bat betetzekoa. Izendapen proposamena.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

129/2011 EBAZPENA, maiatzaren 10ekoa, Justiziako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Auzitegiko Medikuntzaren Institutuko auzitegiko medikuen kidegoan hutsik dauden lanpostu generiko batzuk betetzeko lekualdatze-lehiaketarako deia egiten duena.

133/2011 EBAZPENA, maiatzaren 13koa, Justiziako zuzendari nagusiak emana, Justizia Administrazioko Izapide Prozesal eta Administratiboko Kidegoan barne igoerako txandaren bidez sartzeko hautaprobak gainditu dituzten izangaiei Nafarroako Foru Komunitateko esparruan eskaintzen zaizkien lanpostuen zerrenda jendaurrean jartzen duena. Hautaproba horien deialdia maiatzaren 31ko JUS/1655/2010 Aginduaren bidez egin zen.

1933/2010 EBAZPENA, abenduaren 23koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Komunikazio Zerbitzuari atxikitako teknikaria izateko lanpostu huts bat oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko deialdia onesten duena.

1934/2010 EBAZPENA, abenduaren 23koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez onesten da Nafarroako Unibertsitate Publikoaren zerbitzuko teknikaria O.L. izateko 3 lanpostu (Ekonomia Adarra) lehiaketa-oposizioaren bidez betetzeko eta kontu-ikuskaria izateko lanpostu 1 barne igoerako sistema murriztuaren bidez betetzeko deialdia.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

138/2011 FORU AGINDUA, maiatzaren 2koa, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako kontseilariak emana, sentsibilizazio arloko eta garapenerako prestakuntza eta ikerketa arloetako esku-hartzeak gauzatzeko diru-laguntzetarako deialdia egiten duena.

189/2011 EBAZPENA, maiatzaren 10ekoa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko ikasketak 2010-2011 ikasturtean bukatu dituzten ikasleentzat antolaturiko Batxilergoko Sari Berezietarako deialdia egiten duena.

761E/2011 EBAZPENA, maiatzaren 6koa, Enpresako zuzendari nagusiak emana, energia berriztagarrien instalazioetarako diru-laguntzak emateko 2011ko deialdia onesten duena.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, 2011ko maiatzaren 9koa, Nafarroako Gobernuarena. Haren bidez, aldeko ingurumen ondorioen adierazpena egiten da, eta Nafarroako 2020ra arteko III. Energia Plana onetsi egiten da.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2011ko maiatzaren 16an hartua, Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru Legearen 61. artikuluan agertzen diren zorpetze-eragiketak hastea xedatzen duena, 230.000.000 euro gehienez.

31/2011 FORU AGINDUA, maiatzaren 10ekoa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilariak emana, "Zangozako sarbideak hobetzeko eraikuntza proiektua" behin betiko onesten duena, eta ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei okupatu aitzineko aktak egiteko dei egiten diena.

192/2011 EBAZPENA, maiatzaren 10ekoa, Garraioetako zuzendari nagusiak emana, Larragoa eta Lizarra artean (NA-12) erabiltzaile guztientzako errepideko bidaiari-garraio publiko erregular finkoan aritzeko kontzesioaren aldaketa jendaurrean jartzen duena.

LANDA GARAPENEKO ETA INGURUMENEKO DEPARTAMENTUA. Oharra, Nekazaritzako Azpiegituren Zerbitzuak emana, Nafarroako Ubidearen eremu ureztagarriko VI. sektoreko (San Martin Unx) lurzati berrantolamenduko ordezkapen finka berrien behin betiko jabetza hartzea aditzera ematen duena.

LANDA GARAPENEKO ETA INGURUMENEKO DEPARTAMENTUA. Tamaina txikiko instalazioak berotegi efektuko gasak igortzeko eskubideen merkataritza araubidetik baztertzeko eskaerak.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ZANGOZAKO ESKUALDEKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Deialdia, Zangozako Eskualdeko Zerbitzuen Mankomunitateko administrari laguntzaile izateko bi lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BETELU

Animalia arriskutsuen eta bestelakoen ordenantza.
Hasierako onespena

ERROIBAR

2011ko aurrekontuen behin betiko onespena

ETXARRI ARANATZ

UE11 unitatearen behin betiko likidazioen kontua eta saldoa.
Behin betiko onarpena

ORKOIEN

Aldaketa xehakatua, katastroko S-3 sektoreko 1561,
1562 eta 1563. lurzatietan (Z-2 eremua, 21-C, 23
eta 23-A zenbakiak, Etxauriko errepidea)

Orkoiengo S-13 sektorea (San Bartolome) birzatitzeko proiektua, konpentsazio batzordeak aurkeztua. Behin-behineko onespena, administrazio isiltasun positiboaren bidez

IRUÑA

Xehetasun azterlana, igogailuak paratzeko
Aita Calatayud karrikako 4 zenbakian. Hasierako onespena

Plan Berezia, Uharte Arakil karrikako 11,
13 eta 15 zenbakietan igogailua paratzeko.
Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

GIZARTE SEGURANTZAREN DIRUZAINTZA OROKORRA

Iragarkia. Ondasun higiezinen enkantea (TVA-603)
(43/11 enkante-espedientea)

Iragarkia. Ondasun higiezinen enkantea (TVA-603)
(27/11 enkante-espedientea)

Iragarkia. Ondasun higiezinen enkantea (TVA-603)
(26/11 enkante-espedientea)

Iragarkia. Ondasun higiezinen enkantea (TVA-603)
(23/11 enkante-espedientea)

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra
Edicto de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES,
FAMILIA, JUVENTUD Y DEPORTE

Edicto de notificación

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Junta Arbitral del Transporte de la Comunidad Foral de Navarra
Citaciones para vista oral

Notificación de acuerdos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, EMPRESA Y EMPLEO

Edicto

Edicto de notificación

ARAKIL

Notificación de bajas por caducidad
en Padrón Municipal de Habitantes

ESTELLA

Notificación de incoación de expedientes sancionadores

LODOSA

Notificación de resoluciones

PAMPLONA

Edicto

Edicto

PERALTA

Negociado de orden público

Negociado de orden público

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Anuncio

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Edicto de notificación

Edicto de notificación. Admisión a trámite de solicitud
y requerimiento pago tasas de expedientes de extranjeros

Edicto de notificación. Admisión a trámite de solicitud
y requerimiento pago tasas de expedientes de extranjeros

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Cédula de notificación. Actas de infracción

Cédula de notificación. Acta de liquidación

Cédula de notificación. Acta de infracción

Cédula de notificación. Acta de infracción

Cédula de notificación. Resolución Acta de infracción

Cédula de notificación. Acta de liquidación

Cédula de notificación. Acta de infracción

Cédula de notificación. Actas de infracción

Cédula de notificación. Actas de infracción

Cédula de notificación. Resoluciones actas de infracción

Cédula de notificación. Resoluciones Actas de infracción

Cédula de notificación. Actas de infracción

Cédula de notificación. Actas de infracción

Cédula de notificación. Actas de infracción

Cédula de notificación. Resoluciones Actas de infracción

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN NÚMERO 6325 "MORANTE"

Junta general ordinaria