7. ALDIZKARIA - 2005eko urtarrilaren 17a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

2923/2004 EBAZPENA, abenduaren 27koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Foruzaingoko kide izateko 35 lanpostutarako izendapena egiten duena.

2936/2004 EBAZPENA, abenduaren 27koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaile izateko 30 lanpostutarako izendapena egiten duena.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

673/2004 EBAZPENA, abenduaren 22koa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "Zaragoza-Altsasuko burdinbideko 227/573 k.p.an, Iturmendiko udalerrian, pasagunea kentzea" izeneko proiektuari onespen teknikoa eman eta hark ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda, ebazpen honen eranskinean ageri dena, jendaurrean paratzen duena.

1.3.2. Kontratazio administratiboa

1784/2004 EBAZPENA, azaroaren 23koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Ospitaleko C Pabiloia berritu eta handitzeko lanen proiektuaren prestakuntza, proiektualdiko segurtasun eta osasun azterlana eta segurtasun eta osasun koordinazioa esleitzen dituena (OB21/2004 lehiaketa).

1847/2004 EBAZPENA, abenduaren 7koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko ospitaleetako hondakin likido arriskugarrien kudeaketa esleitzen duena (OB15/2004 lehiaketa).

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

1428/2004 EBAZPENA, azaroaren 24koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, Aragoi Ibarreko Mankomunitateak eskatutako lankidetza erregimena onartu eta "Ur hornidura Nafarroako Erretenetik: 15. eremuko Konponbide Bateratua. 3. fasea" proiektuaren lanak egiteko desjabetze prozedurari hasiera ematen diona.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

347/2004 FORU AGINDUA, abenduaren 9koa, Hezkuntza kontseilariak emana, curriculum egokituko kanpo unitateetan eskolatze banatuaren modalitateko ikasle adingabeak hartzen dituzten ikastetxeei 2004rako ordaindu beharreko dirulaguntzaren modulu ekonomikoa behin-behinekoz ezarri eta urte bereko atzerakinak ordaintzeko baimena ematen duena.

1.3.6. Beste batzuk

OSASUN DEPARTAMENTUA. Farmazietarako baimena.

OSASUNBIDEA-NAFARROAKO OSASUN ZERBITZUA. Ediktua.

OHARRA, Nekazaritzako Azpiegituren Zerbitzuak emana, Oibarko El Saso aldeko lurzati berrantolamendurako oinarrien eta erabakiaren agiri bakarra onesten duena.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

C A S C A N T E

@@@ Artículo 54. Uso principal y característico.

ERRIBERRI ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

Etxez etxeko laguntza zerbitzua arautzen duen ordenantza fiskala aldaturik. Hasierako onespena

L E S A K A

Hasierako onespena, Musika Eskolako Barne Araubideari buruzko Araudiari

Hasierako onespena Ordenantza Fiskalaren aldaketari, agiriak egin eta izapidatzeko tasak arautzen dituena

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak
ERRIBERRI ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

Plantilla Organikoaren aldaketa eta lan eskaintza publikoa

I R U Ñ A

Akats zuzenketa, Iruñeko Udaleko udaltzain izateko 25 lanpostu betetzeko deialdian (2004ko 148. ALDIZKARI OFIZIALa, abenduaren 10ekoa)

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
A R A N G U R E N

Jarduera sailkatua

P I T I L L A S

Jarduera sailkatua

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
L E S A K A

Auzobideak konpontzeko kontratuen adjudikazioa

G A S T I A I N

3.853 pinu enkantean

I R U Ñ A

Plegua onestea, Iturramako apartamentu babestuetarako altzariek, etxetresna elektrikoek eta beste hainbatek osatzen duten oinarrizko ekipamenduaren zein eraikin berean dauden bulegoetarako altzarien hornidurarako

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Lizitazio iragarkia

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
ERRIBERRI ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

2004ko aurrekontuko aldaketa behin betikoz onetsita

2.3.5. Beste batzuk
SAN ADRIAN

Arau Subsidiarioetako aldaketa behin betiko onetsirik

A N U E

Urbanizazio proiektua. Hasierako onespena

Borondatezko birzatiketa proiektua. Hasierako onespena

T U T E R A

E D I K T U A

B E R I A I N

"Ipar Morea" industrialdeko 596. lurzatiko xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

L E S A K A

Behin betiko onespena hirigintza hitzarmenari

C A D R E I T A

Tasak eta prezio publikoak onetsirik

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Pamplona

E D I C T O

Juzgado de Instrucción número Tres de Pamplona

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

Juzgado de Instrucción número Cuatro de Pamplona

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Aoiz

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aoiz

E D I C T O

Juzgado de lo Social número Uno de Navarra

Cédula de notificación

Cédula de citación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de citación

Cédula de notificación

Juzgado de lo Social número Dos de Navarra

E D I C T O

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Juzgado de lo Social número Tres de Navarra

Edicto de notificación

E D I C T O

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA Tribunal Económico - Administrativo Foral de Navarra

Edicto de notificación

T U D E L A

Notificación de propuesta de resolución (trámite de audiencia)

L E S A K A

Notificación de sanción

Notificación de resolución

V I L L A V A

Notificación de infracción

Notificación de sanción

C O R E L L A

Notificación expediente sancionador

B E R R I O P L A N O

E D I C T O

V I L L A V A

Notificación de resolución

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edictos de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

8.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DE CADREITA

E D I C T O

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGON

Convocatoria a Junta general ordinaria