103. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 26a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Agintariak eta Langileak

1187/2002 EBAZPENA, ekainaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Larrialdietarako Zerbitzu Bereziko eta Arrunteko sendagile izateko lanpostu hutsak merezimenduzko lekualdatze lehiaketaren bidez adjudikatzen dituena.

1188/2002 EBAZPENA, ekainaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Larrialdietako mediku albokoa izateko lanpostu hutsak merezimenduzko lekualdatze lehiaketaren bidez adjudikatzen dituena.

1189/2002 EBAZPENA, ekainaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko O.O.L.T.ko sendagile izateko lanpostu hutsak merezimenduzko lekualdatze lehiaketaren bidez adjudikatzen dituena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

153/2002 FORU DEKRETUA, uztailaren 22koa. Honen bidez presakoa deklaratzen da "Mendigorriko Hondakin Uren Tratamendua" izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa, nahitaezko desjabetzapenerako, presakoa dela adieraztea.

1420/2002 EBAZPENA, abuztuaren 6koa, Osasunbidea- Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Barañain-Etxabakoizko Osasun Etxea egiteko obren kontrataziorako gastua baimendu eta espedienteari hasiera ematen diona.

Beste Xedapenak

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak uztailaren 22an hartua. Honen bidez onesten da "Mendillorriko Etxebizitza Eremuaren Udalez gaindiko Plan Sektoriala Aldatzeko" proiektua, Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak sustatua.

AKATS ZUZENKETA, 2002ko maiatzaren 20ko Erabakiarena. Horren bidez, "Itineris" programa onetsi, hura prestatu eta kudeatzeko ardura Hezkuntza eta Kultura Departamentuko Unibertsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza Nagusiari esleitu eta dagokion gastua egiteko baimena eman zen.

693/2002 EBAZPENA, uztailaren 23koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko "Alabastroaren industriak" sektorearen lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 75/2002).

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

B U R L A T A

E D I K T U A

G O R O Z I N

Lehiaketarako deialdia, Gorozingo eustorma konpontzeko lanak adjudikatzeko

B A S A B U R U A

Itsasoko 1. sektoreko plan partzialaren, birzatiketaren eta urbanizazioaren proiektua. Behin betiko onespena

L I Z A R R A

Salaketen jakinarazpena

L E S A K A

IZENDAPENA

MURILLO EL CUENDE

Alkatetzaren eskuordetzea

V I A N A

Arau Subsidiarioetako aldaketa hasiera batez onetsita

Aurrekontuko aldaketari buruzko espedientea hasiera batez onetsita

Herrilurra desafektaturik

A S T I T Z

Usategiak enkantean

A R I T Z A L E T A

Uso ehizarako postu finkoak enkantean

C A S T E J O N

Medikuaren kontsultategiko plaza urbanizatzeko obren kontratazioa

L I Z A R R A

Ebazpenaren jakinarazpena

O I B A R

Izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda, Oibarko Udaleko zerbitzu anitzetako enplegatu izateko bi lanpostu oposizio-lehiaketa murriztuaren bitartez betetzeko deialdikoa

F O N T E L L A S

Izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat betetzeko deialdikoa

PETILLA DE ARAGON

Jarduera sailkatua

A R G U E D A S

Jarduera sailkatua

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduera sailkatua

G A R E S

Jarduera sailkatua

G A L A R

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduera sailkatua

T A F A L L A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

C I N T R U E N I G O

Jarduera sailkatuak

ETXARRI-ARANATZ

Jarduera sailkatua

F O N T E L L A S

Jarduera sailkatuak

G A L A R

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatua

I R U Ñ A

Jarduera sailkatuak

F A L T Z E S

Udal Plana