58. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 12a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

18/2021 FORU DEKRETUA, martxoaren 3koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

1.1.3. Foru Aginduak

40E/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 22koa, Osasuneko kontseilariak emana, Estrella Miqueleiz Autor andrea Nafarroako GIB/Hies programaren koordinatzaile izendatzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko martxoaren 3an hartua, Utergako Udalerriko Kudeaketa Batzordea izendatzekoa.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko martxoaren 3an hartua, Ezporogiko Udalerriko Kudeaketa Batzordea izendatzekoa.

52/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 28koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Micaela Quintana Goicoechea andrea, Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Premien Bulegoko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

77/2020 FORU AGINDUA, irailaren 3koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Usue Gortari Arbona andrea Zerbitzu Osagarrien Koordinazio Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

42E/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 25ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, Luis Serrano Mallagray jauna Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Tuterako Osasun Barrutiko Oinarrizko Osasun Laguntzaren eta Laguntzaren Jarraitutasunerako Zerbitzuko burua, kargutik kentzea xedatzen duena, berak eskatu baitu.

89/2021 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Carlos Javier Suescun Sánchez jauna Administrazio eta Kudeaketa Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako. Atal hori Nafarroako Kirolaren Institutuari atxikirik dago.

61/2021 EBAZPENA, otsailaren 23koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baitira espezialitate berria eskuratu duten maisu-maistren kidegoko karrerako funtzionarioen behin betiko zerrenda, bai eta eskuratu ez dutenena ere, horren arrazoia adierazita.

201E/2021 EBAZPENA, otsailaren 23koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Angel Ignacio Abad Díez jauna, Lizarrako OOLTko zuzendaria, kargutik kentzea xedatzen duena, berak eskatu baitu.

200E/2021 EBAZPENA, otsailaren 23koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez Sergio Milagro Cristobal jauna izendatzen baita Corellako OOLTko Administrazio Unitateko buru bitarte baterako.

1586E/2020 EBAZPENA, abenduaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bitartez kargutik kentzen baita Silvia Ainzúa Urra andrea, Lizarrako Osasun Barrutiko Ama-haurren, Zeladoreen eta Irakaskuntzaren arloko Erizaintza Unitateko burua.

347/2021 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionario izendatzen ditu Ismael Cantera Leiva jauna eta Cristina Teresa Tejera Martín andrea, Artxibo eta Liburutegietako teknikari laguntzaile izateko (Liburutegiak), eta lanpostu bana esleitzen die.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

41/2021 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez esleitzen baita osasun publikoko ikuskatzaileen lanpostu batzuk (albaitariak), merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzekoak.

424/2021 EBAZPENA, 2021eko otsailaren 25ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa prozesurako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “TOUCHLESS Touchless Haptic Experiences with Neurocognitive”.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia, honako errekurtso hauetan interesdun direnei: Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren irailaren 16ko 163/2020 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoak.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

15E/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 4koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, aldatzen duena urriaren 15eko 56E/2020 Foru Agindua, zeinaren bidez oinarri arautzaile batzuk arautzen baitira Nafarroako kirol klubei eta eskumendeko kirol klubei dirulaguntzak norgehiagokako araubidean emateko, 2020ko irailaren 1etik 2021eko abuztuaren 31ra bitarte egiten diren Espainiako edo autonomia erkidegoen arteko liga ofizial ez-profesionaletan parte hartzen duten taldeentzat.

18/2021 EBAZPENA, martxoaren 8koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi bat, COVID-19ak eragindako kalte ekonomikoak konpentsatzeko laguntzak emateko sektore hauei: turismoa, ostalaritza, gaueko aisialdia, jarduera horiekin lotutako handizkako merkataritza, eta biltzarrak eta batzarrak antolatzeko zerbitzuak. 2021. DDBN identifikazioa: 552469.

1.7. BESTELAKOAK

9/2021 EBAZPENA, otsailaren 15ekoa, Garraioko zuzendari nagusiak emana, errepideko garraio publikoan aritzeko behar den lanbide gaitasunaren ziurtagiria eskuratzeko Nafarroako Foru Komunitatean 2021. urtean eginen diren probetarako deialdia egiten duena.

8E/2021 EBAZPENA, martxoaren 1ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusiak emana, zeinak Nafarroako Foru Komunitatean saltokiak irekitzeko eta merkataritzan aritzeko 2021. urtean egun balioduntzat hartuko diren igandeak eta jaiegunak ezartzen dituen, Nafarroako Gobernuaren 2021eko otsailaren 17ko Erabakiaren bidez azaroaren 16ko 416E/2020 Ebazpena deuseztatu ondotik.

119/2021 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez zuzentzen baita abenduaren 30eko 1372/2020 Ebazpenaren eranskinean atzeman den akatsa (ebazpen horrek onesten du Haurren Hortzak Zaintzeko Programako (HHZP-PADI) zerbitzuak 2021. urtean emanen dituzten gaitutako pertsonen zerrenda).

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ANDOSILLA

Deialdia, peoi lanpostuan aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrenda osatzeko

BERIAIN

Gora jotzeko errekurtsoa, administrari laguntzailearen lanpostuan aritzeko izangaien zerrenda bat osatzeko behin betiko zerrendaren onespenaren aurka

BERRIOZAR

Deialdia, mantentze-lanetako ofizialaren lanpostu bat, etxezaintzan laguntzeko eginkizunak dituena, oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko. Lanpostua bete gabe uztea

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda

BURLATA

Deialdia, gizarte-langileen lanpostuak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko

Deialdia, psikologo lanpostua lekualdatze-lehiaketa bidez betetzeko

Deialdia, Udaltzaingoko inspektoreordearen lanpostua oposizio-lehiaketaren bidez funtzionarioen araubidean betetzeko. Izangai onartuen behin betiko zerrenda

CASTEJÓN

2021. urterako lan publikoaren eskaintza

VALTIERRA

Zerbitzu anitzetako enplegatu izateko bi lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

ATARRABIA

Deialdia, udaltzain-agentearen bi lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO HIRI HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

Aldaketa kalifikazio epaimahaiaren osaeran, ibilbideko peoien zerrenda egiteko deialdian, aldi baterako lan-kontrataziorako

Deialdia, gidari-peoi lanpostu bat lan-araubide finkoarekin
eta oposizio bidez betetzeko

Errebokatzea gidari peoiaren deialdia

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARBIZU

Hiri Jarduketarako Plan Berezia. Hasierako onespena

ARRUAZU

Arau Subsidiarioen aldaketa 1. poligonoko 242. lurzatian.
Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 242. lurzatian.
Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 194. lurzatian.
Behin betiko onespena

BARAÑAIN

Laburpena, 2021ean jarduera soziokulturalak antolatzeko
diru-laguntzen deialdiarena

BAZTAN

Udal kapital osoko merkataritza-sozietatea eratzeko administrazio-espedientea. Behin betiko onespena

BERRIOBEITI

Deialdia, kultura, kirol eta gazteentzako 2021eko dirulaguntzak emateko. Laburpena

CÁRCAR

Behin betiko likidazio-kontua, APD-2 sektoreko 1. fasea birpartzelatzeko proiektuan. Hasierako onespena

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, “La Venta” eremuko saneamendu kolektorearen eta Cárcar-Andosilla kolektore orokorraren arteko obrak finantzatzeko. Behin betiko onespena

ESTERIBAR

Hiri-jarduketarako plan berezia, Ilurdozko 6. poligonoko 2. eta 148. lurzatietan. Behin betiko onespena

UHARTE

Akats zuzenketa etxebizitzak alokatzeko prezioei buruzko iragarkian

IRUÑA

Diru-laguntzak banakako ebaluazio-araubidean emateko deialdia, enpresa-ekintzaile gazteek 2021ean enpresak eratu ditzaten. Laburpena. DDBN (Identif.): 549967

Herritarren Partaidetzako Deialdia. Diru-laguntzak, norgehiagokako araubidean, 2021. urterako. Laburpena

VIANA

Akats zuzenketa, ez argitaratzea dela eta

DEIERRI

Hiriberriko UE-VIL-2 unitatea birpartzelatzeko proiektua.
Behin betiko onespena

KINTOKO MANKOMUNITATEA

Tokiko ehiza-barrutia eratzeko proiektua

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Laburpena, Sakanan euskara sustatzeko jardueretarako dirulaguntzen deialdiarena

Laburpena, udako euskarazko kanpaldietan parte hartu duten haur eta gazteendako dirulaguntzena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de acuerdo/resolución de alcaldía

ARRÓNIZ

Corrección de errores de inicio de expediente sancionador

BURLADA

Notificación de resolución de recurso de reposición
(Referencia: 20001/2021)