218. ALDIZKARIA - 2021eko irailaren 16a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

192E/2021 FORU AGINDUA, irailaren 6koa, Osasuneko kontseilariak emana, Osasuneko kontseilariaren otsailaren 2ko 12/2016 Foru Agindua aldatzen duena. 12/2016 Foru Aginduaren bidez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Kudeaketa Zuzendaritzaren eta organo zentralen egitura ezarri zen osasun laguntzaz kanpoko atal eta unitateen mailan.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

187/2021 FORU AGINDUA, irailaren 7koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, gastua baimendu eta 2021. urterako deialdia onesten duena familia gurasobakarrei eta diru-sarrera nahikorik ez duten beste familia batzuei etxebizitza alokatzen laguntzeko. DDBN identifikazioa: 580176.

858/2021 EBAZPENA, abuztuaren 5ekoa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen baita uztailaren 13ko 756/2021 Ebazpena, Ordainketa Berdearen laguntza handitu baita 9.293 titularrentzat. Ordaindu beharreko zenbatekoa 315.344,04 euro dira. 6.583 titularri diziplina finantzarioaren itzulketa emateko eta ordaintzeko ebazpena, 2020ko kanpainako ordainketen bidez, guztira 1.204.300,26 euroko zenbatekoarekin. Ordaindu beharreko zenbatekoa 4.484,67 eurokoa da, 6.552 titularri.

23/2021 EBAZPENA, 2021eko irailaren 6koa, Nafarroako Arartekoak emana, Zuzenbideko gradua dutenentzako urtebeteko bi prestakuntza beken deialdirako oinarriak onesten dituena, Nafarroako Arartekoan aritzeko.

1.7. BESTELAKOAK

196/2021 EBAZPENA, abuztuaren 20koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruan Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan sartzeko eta bertara igotzeko eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoan sartzeko hautapen prozeduretako praktikaldia arautzen duena. Prozedura horiekHezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren abenduaren 26ko 8/2019 Ebazpenaren bidez onetsi ziren.

197/2021 EBAZPENA, abuztuaren 20koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruan Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen kidegoan sartzeko hautapen prozedurako praktikaldia arautzen duena. Prozedura hori Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren abenduaren 22ko 313/2020 Ebazpenaren bidez onetsi zen.

911/2021 EBAZPENA, irailaren 9koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen baita abuztuaren 11ko 604/2020 Ebazpena. Ebazpen horren bidez, prebentzio neurri jakin batzuk hartu ziren aplika daitezen nekazaritzako langileak aldi baterako kontratatzen direnean Nafarroako nekazaritza kanpainetan, COVID-19aren pandemiak eragindako osasun krisiari aurre egiteko xedez.

270E/2021 EBAZPENA, abuztuaren 18koa, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariak emana, eskatutako aldaketa onesten duena Agoizko udal-mugartean gailu elektriko eta elektronikoen hondakinak tratatzeko plantaren instalazioaren ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzetan. Instalazioaren titularra “Fundación Aspace Navarra para el Empleo” da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ARBIZU

Deialdia, garbitzaile izateko bi lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda

VIANA

Deialdia, Etxeko laguntza zerbitzuko familia-langile izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko. Izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

ZIZUR NAGUSIA

Aldaketa, 2020ko lan publikoaren eskaintzan

Udaltzaingoan udaltzain-agente izateko lau lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia. Hasierako lanpostu kopurua handitzea

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

Birpartzelazio proiektua, Arbeitzako UNC-4 unitatean. Hasierako onespena

AMESKOABARRENA

Xehetasun-azterketa, San Martingo 2. poligonoko 48. lurzatian (AD 12). Hasierako onespena

BERA

Birpartzelazio proiektuaren zuzenketa. Hasierako onespena

Xehetasun Azterlana. Hasierako onespena

BERIAIN

Xehetasun-azterketa, 5. poligonoko 156. lurzatian. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, 5. poligonoko 137. lurzatian. Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia, 5. poligonoko 83. lurzatian. Hasierako onespena

BERRIOZAR

Udal ordenantza, administrazio elektronikoaren erabilera arautzen duena. Behin betiko onespena

ELGORRIAGA

UN-2 egikaritze-unitatea birpartzelatzeko eta urbanizatzeko proiektuak. Behin betiko onespena

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

Aldaketa xehatua, ARM-S-1 unitateko Plan Partzialean. Hasierako onespena

MARAÑÓN

Balorazio txostenaren berrikuspen proiektua. Hasierako onespena

SAN MARTIN UNX

Hiri-jarduketarako plan berezia, 4. poligonoko 607. lurzatian. Hasierako onespena

URDAZUBI

4. poligonoko 23. lurzatiko xehetasun azterketa. Hasierako onespena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Desjabetzea, iruñerriko ibai parkea handitzeko proiektua, 5.1 zatia-elortz ibaia (zizur-getze galar zatia)

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN SALA

Argitaratzea. Oinarrizko eskubideen gaineko 359/2021 prozedura

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ASOCIACIÓN CEDERNA GARALUR

Bases reguladoras y primera convocatoria de ayudas del año 2021 para proyectos conforme a la estrategia de desarrollo local participativo (EDLP) LEADER, de  la Asociación Cederna-Garalur, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 (submedida 19.02.01) dirigida a promotores públicos y privados para el ejercicio 2023