218. ALDIZKARIA - 2021eko irailaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

VIANA

Deialdia, Etxeko laguntza zerbitzuko familia-langile izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko. Izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

518/2021 Dekretua.

Ikusirik Vianako Udalaren Etxeko laguntza zerbitzuko familia-langile izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia, zeina 2021eko 176. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu baitzen, uztailaren 29an, eta horren 4.1 oinarrian xedatuaren arabera.

Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legearen 21. artikuluak ematen dizkidan eskudantziak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1.–Onestea izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda, I. eranskinean atxikitzen dena.

2.–Deialdiaren 4.1 oinarrian ezarritakoari jarraikiz, Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Vianako Udalaren web-orrian eta iragarki-taulan argitara dadila agintzea, interesdunek aipatu zerrendaren edukiaren gaineko erreklamazioak aurkez ditzaten, argitaratu ondoko 10 egun balioduneko epean.

Vianan, 2021eko irailaren 6an.–Alkate udalburua, María Blanca Yolanda González García.

I. ERANSKINA

–Onartuen zerrenda:

ZK.

ABIZENAK

IZENA

NANa

1

ÁLVAREZ DE EULATE CIORDIA

OLGA

***8333**

2

ÁLVAREZ SÁENZ

MARÍA PILAR

***5146**

3

ANGULO MARZO

SORAYA

***8320**

4

DUEÑAS PÉREZ

NEREA

***8303**

5

GASTÓN BLASCO

NOEMÍ

***7269**

6

MARTÍNEZ OSÉS

CRISTINA

***1666**

7

MEDEL SAN MILLÁN

CELIA

***0139**

–Baztertuen zerrenda:

Inor ez.

Iragarkiaren kodea: L2113421