218. ALDIZKARIA - 2021eko irailaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

SAN MARTIN UNX

Hiri-jarduketarako plan berezia, 4. poligonoko 607. lurzatian. Hasierako onespena

Udal honek, 2021eko uztailaren 23an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen hiri-jarduketarako plan berezi bat San Martin Unxko 4. poligonoko 607. lurzatian, Borja Reta Ojerrek sustatua.

Espedientea jendaurrean egonen da hilabetean, iragarkia argitaratuta Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Udalaren iragarki-taulan eta Nafarroan editatutako egunkarietan, uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuan ezarritakoari jarraikiz (legegintzako foru-dekretu horren bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina).

San Martin Unxen, 2021eko irailaren 3an.–Alkatea, Francisco Javier Leoz Guillén.

Iragarkiaren kodea: L2113334