218. ALDIZKARIA - 2021eko irailaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

URDAZUBI

4. poligonoko 23. lurzatiko xehetasun azterketa. Hasierako onespena

Urdazubiko Udalak, 2021eko uztailaren 3an egindako bilkuran, hasiera batean onetsi zuen Urdazubiko 4. poligonoko 23. xehetasun azterketa, Aranzazu Blanco Gardek eta Ivan Blanco Gardek sustatua.

Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 72. eta 74. artikuluetan ezarritakoari jarraituz, espedientea jendaurrean egonen da hogei egunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, azter dadin eta bidezko alegazioak aurkez daitezen. Jendaurreko aldian inork ez badu alegaziorik aurkezten, agiria behin betiko onetsiko da, bidezko bada.

Urdazubin, 2021eko irailaren 6an.–Alkatea, Ignacio Ariztia Urriza.

Iragarkiaren kodea: L2113431