210. ALDIZKARIA - 2021eko irailaren 7a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

140/2021 FORU AGINDUA, 2021eko abuztuaren 12koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, osasun programa bat ezartzen duena Urbasa eta Andiako larreak erabiltzen dituzten abeltegietarako.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

76E/2021 FORU AGINDUA, abuztuaren 6koa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, deialdi hau eta haren oinarri arautzaileak onesten dituena 2021. urterako: “Irabaziasmorik gabeko elkarte eta entitateentzako dirulaguntzak, memoria kritiko eta inklusiboa garatzen laguntzeko foroak edo topaketak egin ditzaten”. DDBN identifikazioa: 579053.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

161C/2021 EBAZPENA, uztailaren 28koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Berriobeitiko Neumáticos Iruña SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

168C/2021 EBAZPENA, abuztuaren 3koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Azkoiengo Nafarroako Erriberagoieneko Hiri Hondakin Solidoen Mankomunitatearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

169C/2021 EBAZPENA, abuztuaren 3koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita Iruñeko “San Juan de Dios Ospitalea” entitatearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

1.7. BESTELAKOAK

315/2021 EBAZPENA, abuztuaren 26koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira 2021-2022 ikasturteko eskola-garraioaren zerbitzua antolatzeko eta haren funtzionamendurako jarraibideak.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ARBIZU

Deialdia, liburuzainaren eta kultur kudeaketako laguntzailearen lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANTZIN

Ordenantza, ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituena. Indargabetzea

ANTSOAIN

Bikote egonkorren erregistroa arautzen duen ordenantza indargabetzea. Hasierako onespena

Hiri Mugikortasun Iraunkorraren Plana. Hasierako onespena

ARAITZ

Aurrekontuko 03/2021 aldaketa hasiera batean onetsirik

ASTITZ

Usategiak enkantean

AIEGI

Aldaketa, Autokarabanak eta bizitegi-ibilgailuak horretarako prestatu den eremuan aparkatzea eta gaua pasatzea arautzen duen udal ordenantzan. Hasierako onespena

BAKEDAO

Izen ofizialaren aldaketa. Jendaurreko informazioa

BARAÑAIN

Zerga kontrolerako plana 2019-2021 ekitaldietarako

Zerga kontrolerako plana 2021-2023 ekitaldietarako

BAZTAN

Eremu publikoko eta herri-lurretako zoru, hegalkin eta zorupeko aprobetxamendu bereziak arautzen dituen ordenantza fiskaleko aldaketa. Behin betiko onespena

BEINTZA-LABAIEN

Beintza-Labaiengo herri-lurretako usoen ehiza postuen enkante publikoaren akats zuzenketa

BERIAIN

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

BURLATA

Aldaketa, Udal Plan Orokorreko hirigintzako araudian, 49.2.c) eta 52. artikuluetan, apustu establezimendu, joko areto, bingo areto eta, joko araudiaren arabera, Nafarroako Gobernuaren baimena behar duten beste establezimendu batzuen balizko ezarpena arautzeari buruzkoa. Behin betiko onespena

KASEDA

Udal ordenantza, Administrazio elektronikoa arautzen duena. Hasierako onespena

DEIKAZTELU

Aldaketa, Landabideen erabilera arautzen duen ordenantzan. Behin betiko onespena

Aldaketa, Foruen plazako zirkulazioa arautzen duen ordenantzan. Behin betiko onespena

LIZARRA

Aldaketa, hiriko kaleen garbiketari buruzko udal ordenantzan. Behin betiko onespena

ESTERIBAR

Ezkontza zibilak egiteko tasaren onespena

GESALATZ

14/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

3/2021 eta 4/2021 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

UHARTE

2021eko 8. eta 9. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

LERIN

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

LODOSA

Herri-lurren aprobetxamendua. Eskaerak aurkeztea

MURCHANTE

Jarduera-lizentzia. Baimena

IRUÑA

Xehetasun-azterketa, Nekazaritza eta Basogintzako ikastetxe integratuaren lurzatian (UI-V unitateko Z-4.4 lurzatia). Hasierako onespena

SUBITZA

Herri-ondasunen eta/edo jabari publikoko ondasunen mugaketa administratiboa

UXUE

2021eko 1., 2., 3. eta 4. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

Aldaketa, Nafarroako Ubideko eremu ureztagarriko (VIII sektoreko) laborantzarako herri-lurren aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

MENDIALDEA MANKOMUNITATEA

Egoitza elektronikoa sortzea