210. ALDIZKARIA - 2021eko irailaren 7a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANTSOAIN

Bikote egonkorren erregistroa arautzen duen ordenantza indargabetzea. Hasierako onespena

Antsoaingo Udalak, 2021eko abuztuaren 25ean egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen indargabetzea Antsoaingo Udalaren Bikote egonkorren erregistroa arautzen duen ordenantza.

Iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta iragarki-taulan argitaratu ondoan, espedientea jendaurrean egonen da hogeita hamar egun baliodunean, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek espedientea azter dezaten eta erreklamazioak, kexak eta oharrak aurkez ditzaten.

Jendaurreko aldia iraganik, inork ez badu erreklamazio, kexa edo oharrik egiten, behin betiko onetsiko da ordenantzaren indargabetzea.

Hori guztia Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluan xedatuari jarraituz.

Antsoainen, 2021eko abuztuaren 26an.–Jarduneko alkatea, Aritz Ayesa Blanco.

Iragarkiaren kodea: L2113039