196. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 20a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

91/2021 FORU AGINDUA, abuztuaren 2koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Nafarroako Estatistika Kontseiluko kide bat ordeztea xedatzen duena.

173/2021 FORU AGINDUA, abuztuaren 9koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez Marta Calderón Zudaire andrea izendatzen baita, bitarte baterako, Eskubide Sozialetako Departamentuko Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusiko Pentsioen Bulegoko buru.

2180E/2021 EBAZPENA, ekainaren 14koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Idoia Feliú Martínez andrea Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Informazio Prozesuen Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, kazetari lanpostua oposizio bidez betetzeko deialdiaren aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia, honako errekurtso hauetan interesdun direnei: Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren urtarrilaren 20ko 24/2021 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoak.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

3242E/2021 EBAZPENA, uztailaren 28koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita osasun arloko Nafarroako lanbide elkargoek 2021. urterako antolatutako etengabeko prestakuntzako jarduerak laguntzeko deialdia. DDBN identifikazioa: 577725.

1.7. BESTELAKOAK

14/2021 EBAZPENA, uztailaren 27koa, Garraioen eta Mugikortasun Jasangarriaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez proba hauek egitera deitzen baita: salgai arriskutsuen errepideko garraioan segurtasun aholkulari izateko behar den lanbide gaitasunaren ziurtagiria lortzeko eta berritzeko probak.

20/2021 EBAZPENA, abuztuaren 3koa, Nafarroako Foru Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, Beintza-Labaiengo balorazio txostena onesten duena.

179E/2021 EBAZPENA, uztailaren 20koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ingurumen-ukipenetarako baimena ukatzen baitzaio “Andosilla I” eguzki parke fotovoltaikoaren proiektuari, Carcarko udal-mugarteko 4. poligonoko 774. lurzatian. Compactaciones y Nivelaciones Pardo SLk sustatu du proiektua.

185E/2021 EBAZPENA, uztailaren 28koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ingurumen ukipenetarako baimena ematen baitzaio proiektu honi: eguzki-instalazio fotovoltaiko bat instalatzea, zuzeneko autokontsumorako, Lodosako ubidearen idoiko ponpatze-estazioan. Instalazioa Ablitasko 10. poligonoko 1303. lurzatian jarriko da, eta Ablitasko ureztaketen sindikatuak sustatu du.

199E/2021 EBAZPENA, uztailaren 27koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Lodosako udal-mugartean ongarriak fabrikatzeko dagoen instalazioaren aldaketa nabarmena baimentzen duena. Instalazioaren titularra Timac Agro España SA da.

207E/2021 EBAZPENA, uztailaren 29koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita animalien azpiproduktuak eraldatzen dituen instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzei dagokienez eskatutako aldaketa. Instalazioa Andosillako udal-mugartean dago eta haren titularrak Industrias Suescun SAU eta Navatrip SAU dira.

233E/2021 EBAZPENA, abuztuaren 2koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez berrikusten baita Sesmako udal-mugartean dagoen instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazio hori zerri-azienda gizentzeko eta gizendu aurreko hazkuntzarako erabiltzen da, eta Granja Dos Hermanas SA da titularra.

240E/2021 EBAZPENA, abuztuaren 2koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez berrikusten baita Beraskoaingo udal mugartean dagoen zerrama-ustiategi baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra Granja Belascoain SL da.

241E/2021 EBAZPENA, abuztuaren 2koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez berrikusten baita Fustiñanako udal mugartean txerriak gizentzeko dagoen ustiategi baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra Ibañez Marchite Jl y Ventura Barasoain V da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANTZIN

Antzingo udal-mugartean instalazio fotovoltaikoak paratzea arautzen duen ordenantza. Behin betiko onespena

ANUE

Aldaketa, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

Ordenantza fiskala, Agiriak luzatu eta tramitatzeko tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

Ordenantza fiskal orokorra. Behin betiko onespena

Ordenantza fiskala, herriko jabari publikoaren aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena

ARANGUREN

Jarduera-lizentzia. Baimena

ARANTZA

Hirigintzako arauen aldaketa xehakatua. Behin betiko onespena

ARBIZU

Jarduera-lizentzia. Baimena

LEITZA

Xehetasun azterlana 2. poligonoko 726. lursaila.
Behin betiko onespena

LUZAIDE

Egoitza elektronikoa sortzea

AZKOIEN

Jarduera-lizentzia. Eskaera. Aldaketa funtsezkoa

TAFALLA

Tafallako Udalaren Funtzionamendu Erregelamendu Organikoaren aldaketa

DEIERRI

Jarduera-lizentzia. Baimena

ESA

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 542. lurzatian.
Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

GOBERNUAREN ORDEZKARITZA

Jendaurreko informazioa, “Alto del Fraile” haize-parkearen (instalatutako potentzia: 44 MW) eta energia ateratzeko haren azpiegituren aurretiazko administrazio baimenaren eta ingurumen-inpaktuaren adierazpen eskaerari buruzkoa. Proiektua
Zaragozako eta Nafarroako probintzien artean egitekoa da,
Enerfín Renovables II SLUk sustaturik

Jendaurreko informazioa, “Aldane” 52 MW-eko haize-parkearen
eta energia ateratzeko haren azpiegituraren aurretiazko administrazio baimenaren eta ingurumen-inpaktuaren adierazpen eskaerari buruzkoa

Jendaurreko informazioa, “Los Corrales” haize-parkea 26,95 MW-etan handitzeko proiektuaren aurretiazko administrazio baimenaren eta ingurumen-inpaktuaren adierazpen eskaerari buruzkoa

Jendaurreko informazioa, instalazio honi dagokion aurretiazko administrazio baimenaren eta ingurumen-inpaktuaren adierazpenaren eskaera dela-eta: “Campos De Zuloaga eguzki-instalazio fotovoltaikoa, 62 MWnom-ekoa, energia ateratzeko haren azpiegitura eta energia ateratzeko azpiegitura komunak”

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN SALA

Oinarrizko Eskubideen gaineko 343/2021 Prozedura

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

MARCILLA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

Baja por denuncia en el Padrón Municipal de Habitantes