56. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 17a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

5/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 6koa, Migrazio Politiketako eta Justiziako kontseilariak emana, Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuaren egitura garatzen duena bulegoen mailan.

94/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 24koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, 2020. urtean errenta bermatuaren zenbatekoa eguneratzen duena.

98/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 2koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren egitura garatzen duena bulegoen eta atala baino beheragoko unitateen eta mailan.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK zaintzaile gerontologiko izateko oposizioaren bigarren ariketaren behin betiko emaitzen aurka.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko elikadurako teknikari izateko lanpostu 1 oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

3E/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 24koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana. Honen bidez deialdi bat onesten da, Nafarroako toki entitateei 2020an dirulaguntzak emateko, artxibatze sistema propioa abiarazi eta/edo finka dezaten. DDBN identifikazioa: 497503.

2/2020 EBAZPENA, otsailaren 4koa, Etxebizitzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira Alokairu Poltsa izeneko etxebizitza-programan sartzeko asmoz Navarra de Suelo y Vivienda SAri (NASUVINSA) etxebizitza lagatzen dioten etxejabeei dirulaguntza emateko deialdia eta haren oinarri arautzaileak. DDBN identifikazioa: 496274.

147E/2020 EBAZPENA, otsailaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimentzen baita deialdi honen gastua: “Nekazaritza sektorean kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak.” DDBN identifikazioa: 497256.

16/2020 EBAZPENA, otsailaren 27koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, honako laguntza hauen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena 2020. urterako: basogintzako teknologietan nahiz basoko produktuen transformazio, mobilizazio eta merkaturatzerako jardueretan egiten diren inbertsioetarako laguntzak (2014_2020 LGP-Landa Garapenerako Programaren 08.06.01 azpineurria). DDBN identifikazioa: 494766.

1.7. BESTELAKOAK

18/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 13koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Nafarroako Desjabetzeen Epaimahaiko kideek dietak direla-eta jaso beharreko ordainsariak aldatzen dituena.

151/2020 EBAZPENA, martxoaren 2koa, Herri-lanen eta Azpiegituren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira “Nafarroako Foru Komunitateko bide ardatz handietako zaraten mapa estrategikoak (3. fasea)”.

46E/2020 EBAZPENA, otsailaren 27koa, Kalitatearen eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, iraungita deklaratzen duena Ingurumen Kalitatearen eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariaren abuztuaren 10eko 247E/2016 Ebazpenaren bidez baimendutako aldaketa.

186E/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen-txosten estrategikoa egiten duena La Nava industrialdea handitzeko UPSaren aldaketa xehatuari buruz. Sustatzailea AN Sociedad Cooperativa da.

188E/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen inpaktuaren txostena egiten duena Deierriko “San Martin” lauza harrobia ustiatu eta lehengoratzeko proiekturako. Sustatzailea Francisco San Martin SL da.

Nafarroako Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroa. Tabachavana ENSari dagokion inskripzioa (556-NA) deuseztatzea.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

TUTERA

Deialdia, Zuzenbideko lizentziadunen lanpostu bat bete dadin lekualdatze-lehiaketa bereziaren bidez (A maila)

maila/taldearekin parekatua)"> Deialdia, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko Zuzenbideko lizentziadun lanpostu bat, funtzionario araubidekoa (A maila/taldearekin parekatua)

EGUESIBAR

Deialdia, izangai zerrendak eratzeko, liburutegi-ludotekako laguntzaile izateko lanpostua aldi baterako kontratazio bidez betetzeko, sortzen diren beharrei erantzutearren

Zerbitzu anitzetako peoia izendatzeko proposamena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLO

Aldaketa, Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duen udal ordenantzaren 11. artikuluarena eta bigarren xedapen iragankorrarena. Behin betiko onespena

ARGUEDAS

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

ARTIKA

Udal ordenantza, arautzen duena Kontzejuaren María Domínguez gizarte etxeko espazio eta baliabideen antolaketa eta erabilera. Hasierako onespena

2020ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

AIEGI

Ordenantza, arautzen duena eraikinak lehen aldiz erabili edo okupatzeko lizentziak ematea. Hasierako onespena

BERIAIN

Udal agenteen zerbitzuaren eskumenak eskuordetzan ematea

OLTZA ZENDEA

Oltzako 154., 166. eta 180. lurzatien kudeaketako hirigintza-hitzarmena. Hasierako onespena

CORELLA

Aldaketa 2020rako zerga-tasa eta tasetan. Hasierako onespena

DONEZTEBE

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ITZA

Jarduera-lizentzia. Eskaera

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duen udal ordenantza. Hasierako onespena

Udal ordenantza, Etxeko animaliak, eta bereziki zakurrak, edukitzea arautzen duena. Hasierako onespena

MURIETA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020rako zerga-tasak

OTSAGABIA

2020. urteko karga-tasak

PITILLAS

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

TAFALLA

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

USTAIZE

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

VIANA

Herri-larreak aprobetxatzeko eskaera

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de subasta de bien inmueble

CINTRUÉNIGO

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes