229. ALDIZKARIA - 2020ko urriaren 5a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

105/2020 FORU AGINDUA, urriaren 1ekoa, zeinaren bidez berriz ere indarrean jartzen baita betebehar saihetsezinagatiko baimena, aurreikusten zena maiatzaren 14ko 59/2020 Foru Aginduaren 6. apartatuko lehendabiziko hiru paragrafoetan, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileentzat, beren kargura baldin badituzte 14 urtetik beherako adingabeak, nahitaezko konfinamenduak edo ikastetxeen itxierak ukituta gelditzen direnerako.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

870E/2020 EBAZPENA, irailaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deialdia onesten baita merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzeaz bete daitezen Kirurgia Ortopedikoko eta Traumatologiako barrutiko fakultatibo espezialisten 4 lanpostu huts eta Erradiodiagnostiko barrutiko fakultatibo espezialisten 6 lanpostu huts Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

341E/2020 EBAZPENA, irailaren 14koa, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen baita uztailaren 6ko 201E/2020 Ebazpena. Horren bidez, deialdi hau ebatzi zen: “Toki entitateei, toki ekintzako taldeei, garapenerako lankidetzako GKE-ei, herritarren elkarteei eta irabazi-asmorik gabeko beste entitate batzuei dirulaguntzak emateko deialdia, horien bidez 2020an proiektuak gara ditzaten Nafarroako Foru Komunitatean herritarren parte-hartzea bultzatu eta sustatzeko”.

1.7. BESTELAKOAK

75/2020 EBAZPENA, irailaren 17koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez honako proiektu honen okupatu aurreko aktak egiten baitira: “Zangoza-Kaseda” 13,2 kV-eko aireko linea, goi-tentsiokoa, 1901 eta 1914 zenbakiko euskarrien artean, Zangozako udal-mugartean (SAT11080).

79/2020 EBAZPENA, irailaren 18koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aurretiazko administrazio baimena, eraikitzeko administrazio baimena eta zehazki onura publikoaren deklarazioa ematen baitira Cabanillas udal-mugartean Nordex-Acciona N155 haize-sorgailu berria instalatzeko, eta baimena, baita ere, Serralta Haize Parkean dauden sei haize-sorgailu ixteko.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

CORTES

Deialdia, administrari-ofizialaren lanpostu bat hautaprobak eginez eta oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, funtzionarioen araubidean jardun dezan Cortesko Udalaren zerbitzura

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

OIBAR

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ANTSOAIN

Akats zuzenketa, Herriko jabari publikoko lurzoruaren, lurgainaren eta lurpearen erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiteko tasak arautzen dituen ordenantzan

BARAÑAIN

Deialdia, Barañaingo herritarrei 2020an euskara ikasteko dirulaguntzak ematea eta haiek eskatzea arautzen dituena. Laburpena

BERRIOZAR

Erregelamendu organikoaren aldaketa

BURUTAIN

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

DORRAO

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

ESLABA

2020ko aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ

Aldaketa, Herriko jabari publikoko lurzoruaren, lurgainaren eta lurpean erabilpen pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiteko tasak arautzen dituen ordenantzarena. Behin betiko onespena

UHARTE

Dirulaguntzen deialdia, Huarten jendearentzat zabalik dauden establezimenduak COVID-19ak eskatutako prebentzio-neurrietara egokitzeko. Laburpena

IGANTZI

Aldaketa 2020ko plantilla organikoan. Hasierako onespena

IZKUE

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

LAKUNTZA

Ordenantza, Udalaren baratze ekologikoen kontzesioa eta erabilera arautzen dituena. Behin betiko onespena

LARRION

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

LEOTZ

Etxeko Laguntza Zerbitzuaren 2020ko prezio publikoak

LESAKA

Ordenantza, etxeko animaliak, eta bereziki zakurrak,
edukitzea arautzen duena. Hasierako onespena

OLLO

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

GARES

Udal ordenantza, administrazio elektronikoaren erabilera arautzen duena. Hasierako onespena

SAGASETA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ERGOIENA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

VIANA

2021erako karga-tasak

ZABALTZA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Deialdi publikoa, desgaitasuna duten pertsonei taxi-zerbitzua hobetzeko dirulaguntzak emateko Iruñerriko Mankomunitatearena. Laburpena (Iruñerriko Mankomunitateko buruaren 447/2020 Ebazpena, irailaren 11koa)

Deialdi publikoa, taxi-zerbitzuan ibilgailu ekologikoak sustatzeko eta segurtasun-elementuak eta elementu teknologikoak hobetzeko dirulaguntzak emateko. Laburpena (Iruñerriko Mankomunitateko buruaren 446/2020 Ebazpena, irailaren 11koa)

ALLO, ARELLANO, ARROITZ, DEIKAZTELU ETA LERINGO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

BORTZIRIETAKO EUSKARA MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ERREGERENAKO MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

IRANTZU OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

KODES MENDIKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

GOBERNUAREN ORDEZKARITZA

Energia Politikako eta Meatzeetako Zuzendaritza Nagusiaren Ebazpena, zeinaren bidez aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena ematen baitzaizkio Geoalcali SLri, proiektu honetarako: aireko eta lur azpiko linea elektrikoa, 66 kV-ekoa, duplex zirkuitu bikoitzekoa, STA Mina Muga-STA Boca Mina tartea, Zangozako (Nafarroa) eta Undoze Lerdako (Zaragoza) udal-mugarteetan

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Finalización, sin adjudicación, del procedimiento de ejecución de bienes inmuebles hipotecados en el procedimiento de apremio seguido frente a la “herencia yacente de Angela del Hoyo Arzoz”

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de acuerdo/resolución de alcaldía

ANSOÁIN

Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

ARGUEDAS

Baja en el Padrón Municipal de Habitantes

CINTRUÉNIGO

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

ENÉRIZ

Periodo de pago voluntario de la Contribución Territorial. 2020, segundo semestre

LEKUNBERRI

Declaración residuo sólido urbano de vehículo abandonado

LUMBIER

Acuerdo declaratorio de la necesidad de ocupación, edificio de calle Santa María, 6

TIRAPU

Trámite de audiencia previo a liquidación del Impuesto de Plusvalía

TUDELA

Periodo de pago voluntario de la Contribución Territorial Urbana.
Segundo semestre de 2020

ÚCAR

Trámite de audiencia previo a liquidación del Impuesto de Plusvalía

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Recurso de suplicación 161/2020

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

Procedimiento de Juicio verbal 736/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 108/2020

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Juicio sobre delitos leves 864/2019

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Juicio de delitos leves 1059/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Citación. Despidos/Ceses en general 375/2020