167. ALDIZKARIA - 2020ko uztailaren 29a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1563/2020 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deialdiak onesten baitira, hautaproben bidez osa daitezen Nafarroako Administrazio Auzitegiko kide izateko izangaien bi zerrenda: bata, bitarteko izendapenerako, eta bestea, aldi baterako kontratazioak egiteko.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

100E/2020 FORU AGINDUA, ekainaren 26koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez deialdi hau onesten baita: “Sahararrentzako esku-hartze sozialak eta ekonomikoak egiteko 2020an dirulaguntzen deialdia”. DDBN identifikazioa: 513689.

215/2020 EBAZPENA, ekainaren 23koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, toki entitateei dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena, uztailaren 25eko 72/2012 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarrian aipatzen diren ikastetxeen kudeaketa finantzatzeko 2019-2020 ikasturtean. Aipatu foru dekretuak martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretua aldatu zuen, zeinaren bidez arautu baitzen Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako lehen zikloa eta ezarri baitziren hori ematen duten ikastetxeek bete beharreko baldintzak eta ziklo horren hezkuntza edukiak. DDBN identifikazioa: 512615.

1887E/2020 EBAZPENA, ekainaren 22koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez dirulaguntzen deialdi hau onesten baita: “Prestakuntza eta enplegu programa integratuak amaitzeko dirulaguntzak, COVID-19ak eragindako krisiarengatik erabat gauzatu ezin izan direnak.” DDBN identifikazioa: 510612.

122/2020 EBAZPENA, uztailaren 3koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, toki-erakundeek eta eragile pribatuek sustatzen dituzten basolanetarako laguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena 2020-2021 ekitaldirako (2014-2020 LGP-Landa Garapenerako Programaren 04.03.05 eta 08.05.01 azpineurriak). DDBN identifikazioa: 510143.

1.7. BESTELAKOAK

1646/2020 EBAZPENA, uztailaren 3koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, 400/2019 prozedura laburtuan gauzatutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko administrazio espedientea Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 2. Epaitegira igortzen duena. Errekurtso hori Nafarroako Foruzaingoan 891 NIP zenbakia duen agenteak jarri zuen.

322/2020 EBAZPENA, uztailaren 2koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, “Cintruenigoko (Nafarroa) Hondakin Uren Araztegia (HUA) handitzea, ur araztuak findu eta kontrolatzeko” izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko aktak egiteko egunak finkatzen dituena.

323/2020 EBAZPENA, uztailaren 2koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, “Meozko (Nafarroa) hondakin uren tratamendua” izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko aktak egiteko egunak finkatzen dituena.

225/2020 EBAZPENA, ekainaren 30ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2020-2021 ikasturterako jarraibideak onesten dituena honako hauek arautzeko: batetik, Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoen eta ikasgelen antolaketa eta funtzionamendua, eta bestetik, ikastetxe publiko baimenduetan Helduen Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzak emateko modua, hala bertaratzeko modalitatean nola urrutikoan.

143E/2020 EBAZPENA, ekainaren 26koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez partez onesten baita funtzionamendu baldintzak aldatzeko eskaera bat, instalazio honen ingurumen baimen integratuari dagokiona: Tuterako hondakinen tratamendu zentroa eta hondakin ez-arriskutsuen zabortegia hartzen dituen instalazioa. Erriberako Mankomunitatea da haren titularra.

145E/2020 EBAZPENA, ekainaren 26koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez partez onesten baita Sainz Ruiz SLk eskatutako luzapena, 2022ko urriaren 25era arte, honako proiektu hau bukatu eta martxan jartzeko: gizentzeko oilaskoen toki kopurua 135.800etik 279.000ra handitzeko proiektua. Proiektuari ingurumen baimen integratua eman zitzaion Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiaren urriaren 25eko 666E/2017 Ebazpenaren bidez.

148E/2020 EBAZPENA, ekainaren 26koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez baimentzen baita aldaketa nabarmena egitea ibilgailuetarako motelgailuak fabrikatzen dituen instalazio batean. Instalazioa Los Arcosko udal mugartean dago, eta haren titularra KYB Advanced Manufacturing Spain SAU da.

149E/2020 EBAZPENA, ekainaren 30ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ofizioz berrikusten baita titia kendu bitarteko txerrikumeak egiteko zerramen ustiategia den instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioa Zarrakazteluko udal mugartean dago, eta SC Urrutia Baylocq-Tilh Francisco Javier y Larraga Salafranca Virginia da titularra.

150E/2020 EBAZPENA, ekainaren 30ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita Mendigorriko udal-mugartean ugalketarako zerramen ustiategi bat eta hondakin organikoen biometanizazio planta bat hartzen dituen instalazioaren ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak aldatzeko eskaera. Instalazioaren titularrak Granja El Saso SL eta Bioenergia Mendi SL dira.

151E/2020 EBAZPENA, ekainaren 30ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez berritzen baita hondakinak kudeatzeko instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioa Fustiñanan dago, eta titularra FCC Ambito SA da.

152E/2020 EBAZPENA, ekainaren 30ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez aldatzen baita honako instalazio honen ingurumen baimen integratua: landare olioen eta animalia koipeen hondakinak kudeatzeko instalazioa. Instalazioa Los Arcosko udal mugartean dago, eta Gestion de Recursos y Soluciones Empresariales SL da haren titularra.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

OIBAR

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ALTSASU

Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2020-2022 aldirako. Onespena

BERRIOZAR

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

ESPRONTZEDA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ITZAGAONDOA

2020ko 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

LARRAGA

Zerga kontrolerako 2020tik 2022ra bitarteko plana

NOAIN (ELORTZIBAR)

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

IRUÑA

Deialdia, Herritarren partaidetzaren esparruan 2020. urtean elkarteei dirulaguntzak emateko. Epea luzatzea

EGUESIBAR

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA

Bake epaileen izendapenak

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

HACIENDA FORAL DE NAVARRA

Servicio de Recaudación
Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra
Edicto de notificación

AIBAR

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E009000/00009/2020

ALLÍN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E011000/00006/2020

ALTSASU/ALSASUA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E010000/00014/2020

AMÉSCOA BAJA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E013000/00002/2020

ANCÍN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E014000/00008/2020

ANDOSILLA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E015000/00011/2020

AÑORBE

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E018000/00011/2020

ANSOÁIN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E016000/00015/2020

ANUE

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E017000/00009/2020

AOIZ

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E019000/00012/2020

ARANGUREN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E023000/00012/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E023000/00013/2020

ARAS

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E026000/00005/2020

ARELLANO

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E030000/00001/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E030000/00002/2020

ARGUEDAS

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E032000/00012/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E032000/00013/2020

ARRÓNIZ

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E036000/00006/2020

ARTAJONA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E038000/00011/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E038000/00012/2020

AZAGRA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E042000/00013/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E042000/00014/2020

BASABURUA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E049000/00007/2020

BAZTAN

Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E050000/00012/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E050000/00013/2020

BEIRE

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E051000/00006/2020

BUÑUEL

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E057000/00011/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E057000/00012/2020

BURLADA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E060000/00014/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E060000/00015/2020

CABANILLAS

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E062000/00011/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E062000/00012/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E062000/00012/2020

CADREITA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E064000/00012/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E064000/00013/2020

CAPARROSO

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E065000/00013/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E065000/00014/2020

CARCASTILLO

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E067000/00012/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E067000/00013/2020

CASCANTE

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E068000/00012/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E068000/00013/2020

CASTEJÓN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E070000/00014/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E070000/00015/2020

CINTRUÉNIGO

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E072000/00014/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E072000/00015/2020

CIZUR

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E076000/00011/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E076000/00012/2020

CORTES

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E078000/00010/2020

ESTERIBAR

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E098000/00013/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E098000/00014/2020

ETXALAR

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E082000/00008/2020

EZCABARTE

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E101000/00012/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E101000/00013/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E101000/00013/2020

FALCES

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E104000/00007/2020

FITERO

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E105000/00013/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E105000/00014/2020

FONTELLAS

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E106000/00009/2020

FUNES

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E107000/00011/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E107000/00012/2020

GALAR

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E109000/00010/2020

GALLIPIENZO

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E110000/00007/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E110000/00007/2020

GARÍNOAIN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E114000/00006/2020

GENEVILLA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E116000/00002/2020

ITUREN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E129000/00007/2020

IZA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E131000/00009/2020

LAKUNTZA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E138000/00008/2020

LEITZA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E149000/00008/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E149000/00009/2020

LEKUNBERRI

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E908000/00008/2020

LERÍN

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E152000/00012/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E152000/00013/2020

LESAKA

Derrigorrezko diru-bilketa
Jakinarazten den egitatea: Premiamendu probidentzia
Erreferentzia: A153000/00006/2020

Prozedura exekutiboko egitateen jakinarazpenan
Erreferentzia: E153000/00012/2020

LODOSA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E157000/00012/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E157000/00013/2020

LOS ARCOS

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E029000/00007/2020

MAÑERU

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E161000/00002/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E161000/00003/2020

MARCILLA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E163000/00011/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E163000/00012/2020

MÉLIDA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E164000/00003/2020

MENDAVIA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E165000/00013/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E165000/00014/2020

MENDIGORRIA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E167000/00008/2020

MILAGRO

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E169000/00014/2020

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E169000/00015/2020

MONREAL

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E172000/00009/2020

MONTEAGUDO

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E173000/00008/2020

MURCHANTE

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E176000/00013/2020

NAVASCUÉS

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E181000/00003/2020

TAFALLA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E227000/00014/2020

TUDELA

Notificación de diligencia de embargo

UHARTE ARAKIL

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E123000/00008/2020

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE BURLADA

Notificaciones de actos del procedimiento ejecutivo
Referencia: E060100/00011/2020