167. ALDIZKARIA - 2020ko uztailaren 29a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IRUÑA

Deialdia, Herritarren partaidetzaren esparruan 2020. urtean elkarteei dirulaguntzak emateko. Epea luzatzea

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/509227).

Herritarren partaidetzaren esparruan elkarteei 2020. urtean dirulaguntzak norgehiagokako araubidean emateko deialdiaren G.2 oinarria aldatzea.

2020ko uztailaren 23an, Iruñeko Udaleko Hezkuntza, Herritarren Partaidetza eta Gazteriako zinegotzi ordezkariak REJ 23-JUL-20 (2/EJ) ebazpenaren bidez onetsi zuen herritarren partaidetzaren esparruan 2020. urtean elkarteei dirulaguntzak norgehiagokako araubidean emateko deialdiaren G.2 oinarria aldatzea, eta honela idatzita geratu da:

“G.2. Eskaerak aurkezteko epea: Uztailaren 8an amaitu zenaren gainetik 15 egun naturaleko epe osagarria ezarri da, aldaketa honen iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aipatutako epetik at aurkeztutako eskaerak ez dira onartuko”.

Iruñean, 2020ko uztailaren 23an.–Hezkuntza, Herritarren Partaidetza eta Gazteriako zinegotzi ordezkaria, Fernando Sesma Urzaiz.

Iragarkiaren kodea: L2008255