167. ALDIZKARIA - 2020ko uztailaren 29a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

NOAIN (ELORTZIBAR)

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Noain Elortzibarko Udalak, 2020ko maiatzaren 28an egin osoko bilkuran, gehiengoz erabaki zuen hasiera batez onestea Noain Elortzibarko Udalaren eta Noain Elortzibarko “Julián Gayarre” Musika Eskolako Patronatuaren 2020ko ekitaldiko plantilla organikoa.

Erabakiaren iragarkia 2020ko 122. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, ekainaren 8an.

Legez ezarritako epea iragan delarik inork erreklamaziorik eta/edo alegaziorik aurkeztu gabe, bidezko da behin betiko onestea, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 236. artikuluarekin (martxoaren 17ko 4/2011 Foru Legeak aldatua).

2020KO PLANTILLA ORGANIKOA ETA LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

UDALA

Lanpostuen zerrenda

Zk.

LANPOSTUA

LANPOSTU KOP.

IZAERA

BB = behin-behinekoa;
F = funtzionarioa;
LK = lan-kontratuduna;
A = amortizatzekoa

MAILA

SARBIDEA

IL = izendapen librea;
OL = oposizio-lehiaketa;
LM = lehiaketa murriztua;
ML = merezimendu lehiaketa

OSAGARRIAK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

H = hutsik;
I = iraungitzekoa

IDAZKARITZA, ZERBITZU OROKORRAK, HIRIGINTZA, INGURUMENA, OBRAK ETA ZERBITZUAK

2.0

Idazkaria

1

F

A

OL

50,67

35

H

2.2

Arkitektoa

1

LK

A

OL

50,00

35

H

2.4

Administrari-ofiziala

1

F

C

ML

15

28,52

2.5

Administrari-ofiziala

1

F

C

ML

15

38,52

2.6

Administrari-ofiziala

1

F

C

OLM

15

43,52

2.7

Administrari-ofiziala

1

F

C

OL

15

23,52

2.8

Lorezaintzako eta Agenda 21eko arduraduna

1

F

C

OLM

15

37,52

5

2.9

Zerbitzu anitzetako arduraduna

1

F

C

OLM

15

25,52

5

2.10

Administrari-ofiziala

1

F

C

OLM

15

23,52

2.11

Zerbitzu anitzetako ofiziala -Lorezaintza

1

F

C

OLM

15

19,35

5

H

2.12

Zerbitzu anitzetako ofiziala -Lorezaintza

1

F

C

OLM

15

19,35

5

H

2.13

Eskolazaina

1

F

D

OLM

15

34,85

5

2.15

Zerbitzu anitzetako enplegatua

1

F

D

OLM

15

2,99

5

H

2.16

Zerbitzu anitzetako enplegatua

1

F

D

OLM

15

34,85

5

2.17

Zerbitzu anitzetako enplegatua

1

F

D

OLM

15

2,99

5

H

2.20

Zerbitzu anitzetako enplegatua -Lorezaintza

1

F

D

OL

15

19,85

5

2.21

Zerbitzu anitzetako enplegatua

1

F

D

O

15

29,85

5

2.23

Zerbitzu anitzetako enplegatua -Mantentze-lanak

1

LK

D

OL

15

14,99

5

H

2.24

Zerbitzu anitzetako enplegatua -Lorezaintza

1

LK

D

OL

15

14,99

5

H

2.25

Zerbitzu anitzetako enplegatua -Lorezaintza

1

LK

D

OL

15

14,99

5

H

2.26

Zerbitzu anitzetako enplegatua

1

LK

D

OL

15

2,99

5

H

2.27

Administrari laguntzailea -Lorezaintza eta Agenda 21

1

LK

D

OL

15

44,05

H

2.28

Administrari laguntzailea

1

LK

D

OL

15

44,05

H

2.29

Lorezaina

1

LK

D

OL

15

39,85

5

H

2.30

Lorezaina

1

LK

D

OL

15

19,85

5

H

2.31

Lorezaina

1

LK

D

OL

15

2,99

5

H

2.32

Lorezaina

1

LK

D

OL

15

2,99

5

H

2.33

Lorezaina

1

LK

D

OL

15

2,99

5

H

2.34

Lorezaina

1

LK

D

OL (6 hilabete urtean)

15

2,99

5

H

2.35

Lorezaina

1

LK

D

OL (6 hilabete urtean)

15

2,99

5

H

2.36

Administrari laguntzailea + B gidabaimena

1

F

D

OL

15

18,42

5

H

2.37

2. eskolazaina

1

F

D

ML

15

44,85

5

2.38

Euskara teknikaria

1

LK

B

OL

H - Lanaldiaren %50

2.39

Eskolaguneko eskolazain arduraduna

1

F

C

OLM

15

18,46

5

ZERBITZU EKONOMIKOAK

3.0

Kontu hartzaile-diruzaina

1

F

A

OL

65,67

35

3.1

Administrari-ofiziala

1

LK

C

OL

15

23,52

H

3.2

Administrari laguntzailea

1

LK

D

OL

15

44,05

H

3.3

Diplomaduna

1

LK

B

OL

35,00

H

3.4

Administrari laguntzailea

1

LK

D

OL

15

2,99

H

UDALTZAINGOA

4.0

Udaltzainburua

1

E

IL

4.1

Udaltzaingoko kaboa

1

F

C

OLM

21,9

44

4.2

Udal agentea

1

F

C

O

9,12

44

4.3

Udal agentea

1

F

C

O

9,12

44

4.4

Udal agentea

1

F

C

O

9,12

44

4.5

Udal agentea

1

F

C

O

9,12

44

4.6

Udal agentea

1

F

C

O

9,12

44

4.7

Udal agentea

1

F

C

O

9,12

44

4.8

Udal agentea

1

F

C

O

9,12

44

4.9

Udal agentea

1

F

C

O

9,12

44

4.10

Udal agentea

1

F

C

O

9,12

44

4.11

Udal agentea

1

F

C

O

9,12

44

4.12

Udal agentea

1

F

C

O

9,12

44

KULTURA

5.0

Kultur koordinatzailea

1

F

B

OL

51,88

5.1

Administrari-ofiziala

1

F

C

ML

15

18,52

H

5.4

Kulturako teknikari laguntzailea

1

F

C

OL

15

3,36

5

7

H - %100era handitua epemugarik gabe 2020tik

5.5

Liburutegiko laguntzailea

1

F

D

OL

15

2,99

5

H - %100era handitua epemugarik gabe 2020tik

KIROLAK

5.2

Kirol koordinatzailea

1

F

B

OL

51,88

5.3

Administrari-ofiziala

1

LK

C

OL

15

3,36

H - Lanaldiaren %50

a) Mailako osagarria.

b) Lanpostuko osagarria.

c) Bateraezintasuneko osagarria.

d) Berariazko osagarria.

e) Arrisku bereziko osagarria.

f) Lanaldiaren luzapeneko osagarria.

g) Lanaldi zatituko osagarria.

h) Erantzukizuneko osagarria.

i) Dedikazioko osagarria.

Funtzionarioen, lan-kontratudun finkoen eta behin-behineko langileen izenen zerrenda

LANPOSTUAREN ZK.

IZENA

LANPOSTUA

MAILA

EGOERA

J = jardunean; ES = eszedent.;
ZB = zerbitzu bereziak;
ZE = zerbitzu-eginkizunak;
BI = bitarteko izendapena;
E = etenaldian

GRADUA / ANTZINATASUNA

IZAERA

F = funtzionarioa;
LK = lan-kontratuduna;
IL = izendapen librea;
AD = administrazio-kontratuduna

ALKATETZA

IDAZKARITZA, ZERBITZU OROKORRAK, HIRIGINTZA, INGURUMENA, OBRAK ETA ZERBITZUAK

2.0

Salazar Cameros, Esther

Udal idazkaria

A

BI

2017-09-04

AD

2.2

Lausin Serrano, Begoña

Arkitektoa

A

BI

2005-07-01

AD

2.4

Monreal Pérez de Ciriza, M.ª Teresa

Administrari-ofiziala

C

J

6

F

2.5

Arizcuren Sánchez, Alfonso

Administrari-ofiziala

C

J

5

F

2.6

Cuesta Márquez, M.ª Angeles

Administrari-ofiziala

C

J

5

F

2.7

Arizcuren Gómez, Irene Esther

Administrari-ofiziala

C

J

4

F

2.8

Baztán Carrera, Miguel

Lorezaintzako eta Agenda 21eko arduraduna

C

J

4

F

2.9

Galafate Rodríguez, Miguel

Zerbitzu anitzetako arduraduna

C

J

4

F

2.10

Cilveti Zazpe, María Uxue

Administrari-ofiziala

C

J

3

F

2.11

León Goñi, Raúl

Zerbitzu anitzetako enplegatua -Lorezaintza

C

J

4

F

2.12

Landiribar Rodríguez, Silvia

Zerbitzu anitzetako enplegatua -Lorezaintza

C

J

4

F

2.13

Sánchez Sánchez, Manuel

Eskolazaina

D

J

5

F

2.16

Valsera García, Luis María

Zerbitzu anitzetako enplegatua

D

J

5

F

2.20

Goyeneche Camino, María José

Zerbitzu anitzetako enplegatua -Lorezaintza

D

J

3

F

2.21

Gómez Brito, Rubén

Zerbitzu anitzetako enplegatua

D

J

3

F

2.23

Subirana Ballesteros, Jordi

Zerbitzu anitzetako enplegatua -Mantentze-lanak

D

BI

2011-01-24

AD

2.24

Lampreave Juanbeltz, Iñaki

Zerbitzu anitzetako enplegatua -Lorezaintza

D

BI

2007-04-17

AD

2.25

Roldán Iribertegui, Lourdes

Zerbitzu anitzetako enplegatua -Lorezaintza

D

BI

2004-08-24

AD

2.26

Ojer Aramendía, Roberto

Zerbitzu anitzetako enplegatua

D

BI

2019-03-27

AD

2.27

Usanos Santodomingo, Mónica

Administrari laguntzailea -Lorezaintza

D

BI

2004-02-17

LK

2.28

Aldave Seviné, M.ª Ujué

Administrari laguntzailea

D

BI

2007-04-18

LK

2.29

Lecumberri Arrubla, Koldo

Lorezaina

D

BI

2014-10-10

AD

2.30

Vegas Aldalur, María Iciar

Lorezaina

D

BI

2015-01-10

AD

2.31

Moreno Armendáriz, Marta

Lorezaina

D

BI

2015-03-31

AD

2.32

Vázquez Larrán, Jesús

Lorezaina

D

BI

2009-02-12

AD

2.33

Martín Garijo, Beatriz

Lorezaina

D

BI

2012-05-21

AD

2.36

Sánchez Aldaz, Beatriz

Administrari laguntzailea

D

BI

2017-10-23

AD

2.37

Sánchez Rodríguez, Juan Ramón

2. eskolazaina

D

J

5

F

ZERBITZU EKONOMIKOAK

3.0

Revilla Pascual, Carlos

Kontu hartzaile-diruzaina

A

J

4

F

3.1

Martos Martos, Encarnación

Administrari-ofiziala

C

BI

2016-06-29

AD

3.2

Yárnoz González, M.ª Jerusalem

Administrari laguntzailea

D

BI

2003-11-24

AD

3.3

Vázquez Vidador, Diana

Diplomaduna

B

BI

2018-07-02

AD

3.4

Izu Iriarte, Paula

Administrari laguntzailea

D

BI

2018-08-16

AD

UDALTZAINGOA

4.0

Méndez Soteras, Jesús Javier

Udaltzainburua

J

2013-11-19

IL

4.1

Méndez Soteras, Jesús Javier

Udaltzaingoko kaboa

C

ZB

4

F

4.2

Landivar Jul, José Luis

Udal agentea

C

J

3

F

4.3

Zubasti Madoz, Juan Tomás

Udal agentea

C

J

3

F

4.4

Etayo Soteras, Fermín

Udal agentea

C

J

3

F

4.5

Amador Callejón, María José

Udal agentea

C

J

3

F

4.6

Azcona García, Ignacio

Udal agentea

C

J

3

F

4.7

Gracia Baztán, Benigno Ramón

Udal agentea

C

J

3

F

4.8

Zubillaga Eugui, Ignacio

Udal agentea

C

J

3

F

4.9

Zapata Longas, Ignacio Luis

Udal agentea

C

J

2

F

4.10

Alzórriz Goñi, Aranzazu

Udal agentea

C

ZE

3

F

4.11

Hurtado Barace, Javier

Udal agentea

C

J

2

F

4.12

Aguirre Delgado César

Udal agentea

C

J

2

F

KULTURA

5.0

Beloqui Ros, Nieves

Kultur koordinatzailea

B

J

5

F

5.1

Viejo Iglesias, Rosa María

Administrari-ofiziala

C

BI

2004-10-03

AD

5.4

Izco Montoya, Elena

Kulturako teknikari laguntzailea

C

BI

2015-06-02

AD

5.5

Polido Legaria, Ana Cristina

Liburutegiko laguntzailea

D

BI

2015-06-11

AD

KIROLAK

5.2

Condado Prim, Lorenzo

Kirol koordinatzailea

B

J

5

F

5.3

Ojer Goñi, Julio

Administrari-ofiziala

C

BI

2017-05-31

AD

ESZEDENTZIAN ETA PLAZA GORDE GABE DAGOEN FUNTZIONARIOA

Tellón Oyaregui, Martín José

Administrari laguntzailea

D

ES

2006-12-18

F

“JULIÁN GAYARRE” MUSIKA ESKOLAKO UDAL PATRONATUA

Lanpostuen zerrenda

Zk.

LANPOSTUA

LANPOSTU KOP.

IZAERA

BB = behin-behinekoa; F = funtzionarioa;
LK = lan-kontratuduna; A = amortizatzekoa

MAILA

SARBIDEA

IL = izendapen librea;
OL = oposizio-lehiaketa;
LM = lehiaketa murriztua;
ML = merezimendu lehiaketa

OSAGARRIAK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

H = hutsik;
I = iraungitzekoa

1.0

Akordeoiko irakaslea / Zuzendaria

1

LK

B

OL

23

5

40,15

1.1

Musikaren hastapeneko irakaslea / Ikasketaburua

1

LK - (Bi langilek betetzen duten lanpostua: Silvia Manterola Legazek, lanpostuaren titularra lanaldi osoarekin, eskola-ordu gutxiagorekin dihardu zuzendaritza-kargua betetzen duelako; Alice Dos Santos Díezek, %61,00eko lanaldiarekin, titularraren eskola-orduetatik kendutakoak betetzen ditu, bai eta, aldizka, lanaldi osoa gainditzen duten orduak ere).

B

OL

23

5

20,15

1.3

Zeharkako txirulako irakaslea

1

LK - Lanaldi partziala (%75,02)

B

OL

23

H

1.4

Pianoko irakaslea (idazkari akademikoa eta Zuzendaritza Batzordekoa)

1

LK - (Bi langilek betetzen duten lanpostua: Isabel Álvarez Berangok, lanpostuaren titularra lanaldi osoarekin, eskola-ordu gutxiagorekin dihardu zuzendaritza-kargua betetzen duelako; eta Ramón García Larak, %76ko lanaldiarekin, titularrari kendutako pianoko eskola-orduak ematen ditu, bai eta Piano Akonpainamendua, Harmonia Aplikatua eta Talde Inprobisazioa irakasgaiak ere).

B

OL

23

5

20,15

1.5

Perkusioko irakaslea

1

LK

B

OL

23

5

1.6

Gitarra klasikoko irakaslea

1

LK

B

OL

23

5

1.7

Saxofoiko irakaslea

1

L - Lanaldi partziala (%47)

B

OL

23

1.8

Musika Hizkuntzako irakaslea

1

LK

B

OL

23

5

H

1.9

Biolineko irakaslea

1

LK - Lanaldi partziala (%42,43)

B

23

H

1.10

Gitarra elektrikoko eta baxu elektrikoko irakaslea

1

LK - Lanaldi partziala (%50)

B

23

5

H

1.11

Irristailu-tronboiko irakaslea

1

LK - Lanaldi partziala (%46,95)

B

23

H

1.12

Kantuko irakaslea

1

LK - Lanaldi partziala (%63,23)

B

23

H

1.13

Pianoko, Piano Akonpainamenduko, Harmonia Aplikatuko eta Talde Inprobisazioko irakaslea

1

LK - Lanaldi partziala (%76) (zuzendaritza-kargua betetzeagatik, Isabel Álvarez Berango pianoko lanpostuaren irakasle titularrari kendutako eskola-orduak ere ematen ditu; ordu horiek adierazitako denbora partzialaren koefizientean sartzen dira).

B

23

H

1.14

Abesbatzako irakasle-zuzendaria

1

LK

B

23

5

H

1.15

Txistuko irakaslea

1

LK - Lanaldi partziala (%32,00)

B

23

H

1.17

Tronpetako irakaslea

1

LK - Lanaldi partziala (%47,73)

B

23

H

1.18

Eskolazain-harreragilea

1

LK

E

15

5

H

1.19

Administrari-ofiziala

1

LK

C

12

36,52

5

H

a) Mailako osagarria.

b) Lanpostuko osagarria.

c) Bateraezintasuneko osagarria.

d) Berariazko osagarria.

e) Arrisku bereziko osagarria.

f) Lanaldiaren luzapeneko osagarria.

g) Lanaldi zatituko osagarria.

h) Erantzukizuneko osagarria.

i) Dedikazioko osagarria.

Langileen izenen zerrenda

LANPOSTUAREN ZK.

IZENA

LANPOSTUA

MAILA

EGOERA

J = jardunean; ES = eszedent.;

ZB = zerbitzu bereziak;
ZE = zerbitzu-eginkizunak;
BI = bitarteko izendapena;
E = etenaldian

GRADUA /

ANTZINATASUNA

IZAERA

F = funtzionarioa;
LK = lan-kontratuduna;
IL = izendapen librea;
AD = administrazio-kontratuduna

1.0

Sertutxa Azcárate, Garbiñe

Akordeoiko irakaslea / Zuzendaria

B

J

1996-05-01

LK

1.1

Manterola Legaz, Silvia

Musika Hizkuntzako irakaslea / Ikasketaburua

B

J

1996-06-12

LK

1.1

Dos Santos Díez, Alice

Musika Hastapeneko irakaslea

B

BI

2013-09-16

LK

1.3

Arregui Padilla Josunea

Zeharkako txirulako irakaslea

B

ES

1998-12-01

LK

1.3

Eslava Uruñuela, Marta

Zeharkako txirulako irakaslea

B

BI

2006-09-08

LK

1.4

Alvarez Berango, Isabel

Pianoko irakaslea eta idazkari akademikoa

B

J

1997-02-16

LK

1.5

Zugasti Arizmendi, José Andoni

Perkusioko irakaslea

B

J

2001-09-11

LK

1.6

Domínguez Méndez, África

Gitarra klasikoko irakaslea

B

J

2000-09-01

LK

1.7

Baztán Goyeneche, Maite

Saxofoiko irakaslea

B

J

2000-01-21

LK

1.8

Garay Ustáriz, Santiago

Musika Hizkuntzako irakaslea

B

ES

1994-11-21

LK

1.8

Moreno Ibarrola, Marta

Musika Hizkuntzako irakaslea

B

BI

2014-11-19

LK

1.9

Allué Villanueva, Marta

Biolineko irakaslea

B

BI

1995-09-01

LK

1.10

Egües Ascunce, Asier

Gitarra elektrikoko eta baxu elektrikoko irakaslea

B

BI

2003-09-19

LK

1.11

Mediavilla Fernández, Alberto

Irristailu-tronboiko irakaslea

B

BI

2016-09-27

LK

1.12

Roda Azpíroz, Ainara

Kantuko irakaslea

B

BI

2004-09-14

LK

1.13

García Lara, Ramón

Pianoko, Piano Akonpainamenduko, Harmonia Aplikatuko eta Talde Inprobisazioko irakaslea

B

BI

2017-09-11

LK

1.14

Alvarez Berango, Laura

Abesbatzako irakasle-zuzendaria

B

BI

2003-08-25

LK

1.15

Ibarra Alonso, Arkaitz

Txistuko irakaslea

B

ES

2018-03-26

LK

1.15

Lomas Erquicia, Maite

Txistuko irakaslea

B

BI

1

AD

1.17

Díaz Urtasun, Beatriz

Tronpetako irakaslea

B

BI

2007-09-11

LK

1.18

Lardiés Galarreta, Marta

Eskolazain-harreragilea

E

BI

2010-09-01

LK

1.19

Núñez Iriarte, Miguel Ángel

Administrari-ofiziala

C

BI

1999-09-14

LK

Argitara ematen da, orok jakin dezan.

Noain Elortzibarren, 2020ko ekainaren 30ean.–Alkate udalburua, Sebastián Marco Zaratiegui.

L2006930

Iragarkiaren kodea: L2006930