167. ALDIZKARIA - 2020ko uztailaren 29a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ITZAGAONDOA

2020ko 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

Itzagaondoko Udalak, 2020ko ekainaren 30ean egin osoko bilkuran, erabaki zuen hasiera batean onestea 2. eta 3. aldaketak 2020ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarrean.

Erabakia jendaurrean egonen da hamabost egun baliodunean, bizilagunek edo interesdunek espedientea azter dezaten eta bidezkoak iruditzen zaizkien erreklamazioak egin ditzaten.

Erreklamaziorik ez bada, aurrekontuko aldaketa horiek behin betiko onetsitzat joko dira, jendaurreko epea amaitutakoan.

Ardatzen, 2020ko uztailaren 2an.–Alkatea, Elsa Plano Urdaci.

Iragarkiaren kodea: L2007145