108. ALDIZKARIA - 2020ko maiatzaren 21a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

77/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 18koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez Nafarroako Foru Komunitatearen lurralde-eremura egokitzen baita apirilaren 7ko 13/2020 Errege Lege-dekretuaren 2.2 artikuluan aurreikusitako hurbiltasunaren irizpidea (errege lege-dekretu horren bidez presako zenbat neurri hartu ziren nekazaritzako enpleguaren arloan).

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

17/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 13koa, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak emana, zeinaren bidez ezartzen baita langile autonomoei laguntzak emateko prozedura, koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre egiteko premiazko neurriak onesten dituen apirilaren 15eko 3/2020 Foru Lege-dekretuan araututakoa betez. DDBN identifikazioa: 505958.

237/2020 EBAZPENA, maiatzaren 7koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Gizarte Inklusioaren eta Ekonomia Sozialaren Programa Operatiboaren esparruaren barruan (EGIF 2020-2024) Nafarroako Foru Komunitatean jarduketak egiteko hautatzen diren entitateei dirulaguntzak emateko deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. DDBN identifikazioa: 505136.

1.7. BESTELAKOAK

42/2020 EBAZPENA, maiatzaren 4koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira jarraibideak eta egutegia zehaztu dadin nola onartu ikasleak Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan, pribatu itunduetan eta erakundeetan Oinarrizko Lanbide Heziketako heziketa zikloak eta 1. modalitateko Lanbide Lantegiak egiteko, 2020-2021 ikasturtean.

43/2020 EBAZPENA, maiatzaren 4koa, Lanbide heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira jarraibideak eta egutegia zehaztu dadin nola onartu ikasleak Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan, egin ditzaten erdi mailako eta goi mailako heziketa zikloak Lanbide Heziketako ikasketetan eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketetan, 2020-2021 ikasturtean.

125/2020 EBAZPENA, maiatzaren 11koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, aldatzen duena Hezkuntzako zuzendari nagusiaren azaroaren 27ko 158/2019 Ebazpena, zeinaren bidez proba libreetarako deialdia egin baitzen, Nafarroako Foru Komunitatean, 2020an, 18 urtetik gorako pertsonek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua zuzenean eskura dezaten.

131/2020 EBAZPENA, maiatzaren 12koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Hezkuntzako zuzendari nagusiaren otsailaren 17ko 40/2020 Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen haren bidez arautu zen funts publikoak jasotzen dituzten Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan 2020-2021 ikasturtean haurrak onartzeko prozedura.

99E/2020 EBAZPENA, maiatzaren 6koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita hondakinen kudeaketako instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak aldatzea. Titularra FCC Ambito, SA da, eta instalazioa Fustiñanako udal-mugartean dago.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABLITAS

Udal Plan Orokorreko 1/2020 aldaketa egituratzailea. Hasierako onespena

ARANGUREN

Xehetasun-azterketa, Mutiloako 2. poligonoko 1985. lurzatian. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, Taxoareko 3. poligonoko 34A lurzatian. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, Labianoko 5. poligonoko 161. lurzatian. Hasierako onespena

AZUELO

Alkatetzaren eskuordetzea, ezkontza zibilak egiteko

BIURRUN-OLKOTZ

Ordenantza, Hirigintzako tramitazioak eta beste tramitazio batzuk egiteko tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

BURGI

Aldaketa, baso-lurzoru urbanizaezinaren babes araubidean. Hasierako onespena. Udal Planeko hirigintza arauen 36. artikulua

CABANILLAS

1-4 aldaketak 2019ko aurrekontu luzatuan. Hasierako onespena

LIZARRA

Xehetasun-azterketa, Hirigintzako Udal Planeko APA 1eko
M6-B etxe-sailean. Hasierako onespena

FUNES

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

GESALATZ

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

3/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

LEKUNBERRI

Aldaketa, etxeko ur hornidurako 2020ko tasetan.
Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, 12. poligonoko 647. lurzatian. Hasierako onespena

MENDABIA

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena AR-4 eremuko S-3 sektoreko 6. poligonoko 1685. lurzatian. Jendaurrean jartzea

METAUTEN

Xehetasun-azterketa, Ollobarrengo 51. lurzatian.
Hasierako onespena

MIRANDA ARGA

Virgen del Castillo zahar etxeko tasak

IRUÑA

Xehetasun-azterketa, Iruñeko katastroko 7. poligonoko
1378. lurzatian (U.I. X-Landaben unitatea). Hasierako onespena