45. ALDIZKARIA - 2021eko otsailaren 26a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

9/2021 FORU DEKRETUA, otsailaren 10ekoa, urriaren 30eko 266/2019 Foru Dekretua aldatzen duena. Foru dekretu horren bidez, Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuaren egitura organikoa ezarri zen.

10/2021 FORU DEKRETUA, otsailaren 10ekoa, azaroaren 11ko 255/2015 Foru Dekretua aldatzen duena. Haren bidez arautu zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko informazio geografikoaren tratamendua.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

13/2021 FORU DEKRETUA, otsailaren 10ekoa, Ignacio Arrizabalaga Rodríguez jauna Next Generation Bulegoko zuzendari izendatzen duena.

11/2021 FORU DEKRETUA, apirilaren 10ekoa, María Eugenia García López andrea Corellako notario izendatzen duena.

12/2021 FORU DEKRETUA, otsailaren 10ekoa, Sergio Pérez García jauna Kanpo Ekintzarako zuzendari nagusi izendatzen duena.

14/2021 FORU DEKRETUA, otsailaren 10ekoa, Carmen Mier Gómez andrea Herritarrekiko Harremanetako Departamentuko Europako Proiektuen Bulegoaren Zerbitzuko zuzendari izendatzen duena.

4/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 9koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, Idoia Pérez Huici andrea izendatzen duena, bitarte baterako, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuko Proiektu Estrategikoen Kudeaketa eta Koordinaziorako Ataleko buru.

12/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 3koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Idoia Pérez Huici andrea, Hezkuntza Departamentuko 0-3 urteko Haurren Bulegoko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

14/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 5ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Olga Aguirre Santolaya andrea, Hezkuntza Departamentuko Lanbide Heziketa Berriztatzeko Bulegoko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

12E/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 9koa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, kargutik kentzen duena Carmen Mier Gómez andrea, Kanpo Ekintzarako Zuzendaritza Nagusiko Europako Gaiak Koordinatzeko eta Bultzatzeko Ataleko burua.

653/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 29koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Izaskun Garde Iribarren andrea, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Kudeaketaren eta Baliabideen Zuzendariordetzako Horniduren Bulegoko burua.

1002/2021 EBAZPENA, otsailaren 8koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kideak izendatzen baitira Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziari atxikitako haur eskoletako haurrentzako ikaspostuen 2021-2022 ikasturteko deialdia kudeatuko duen Hautapen Batzordean, eta batzordeari zenbait eginkizun esleitzen baitzaizkio.

153E/2021 EBAZPENA, otsailaren 15ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu, María Teresa Basterra Martínez de Estíbariz andrea, Nafarroako Ospitaleguneko Herritarren Arretarako Unitateko burua.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

EBAZPENA, 2021eko otsailaren 10ekoa, Nafarroako Kontuen Ganberako lehendakariak emana, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Kontuen Ganberaren zerbitzuko auditoretzako teknikarien hiru lanpostu huts oposizio bidez betetzeko deialdia.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

33/2021 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2021erako gastua baimentzen duena desgaitasuna duten pertsonek lan-merkatu arruntean enplegu lagundua lortzeko dirulaguntzetarako. DDBN identifikazioa: 547584.

34/2021 EBAZPENA, otsailaren 11koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2021erako gastua baimentzen duena ekonomia sozialari buruzko sentsibilizazio eta sustapen ekintzak egiteko dirulaguntzen deialdirako; abuztuaren 20ko 2297/2018 Ebazpenaren bidez onetsi ziren dirulaguntza horiek. DDBN identifikazioa: 548325.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko otsailaren 10ean hartua, zeinaren bidez deklaratzen baita presakoa dela honako proiektu honetako lanek ukitutako ondasun eta eskubideak okupatzea, nahitaez desjabetzeko: “N-121-A Iruñea-Behobia errepidea 2+1 motako bide bihurtzea, 22+500 KParen eta 40+900 KParen artean”.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko otsailaren 17an hartua, Nabaskozeko Kontzejuko Kudeaketa Batzordea izendatzekoa.

17/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 15ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez ezartzen baita zer tarifa aplikatu behar zaien familiei 2021-2022 ikasturtean udal titulartasuneko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan, finantzatuta baldin badaude Hezkuntza Departamentuarekin egindako hitzarmenen bidez.

2/2021 EBAZPENA, otsailaren 15ekoa, Nafarroako Foru Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baitira Lur-ondasunen Erregistroan 2020ko azaroaren 30etik aurrera inskribatutako ondasun higiezinen balioak, urte horretakoak, erregistro administratibo horretan 2021eko otsailaren 27an daudenak.

33/2021 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibide batzuk onesten baitira 2021-2022 ikasturteko egutegia eta ordutegia prestatzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetarako.

546E/2021 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez xedatzen baita Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salara igortzea 41/2021 prozedura arruntean tramitatutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren espedientea. Errekurtsoa Nafarroako Ostalaritzako Enpresaburu Txikien Elkarteak eta Nafarroako Ostalaritzako Enpresaburuen Elkarteak eskaturik aurkeztu da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

TUTERA

Deialdia, udaltzain izateko bi lanpostu oposizio bidez betetzeko

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARANTZA

Xehetasun-azterketa 5. poligonoko 894. lurzatian. Behin betiko onespena

AZAGRA

Kalifikazio juridikoaren aldaketa La Landa poligonoko bi lurzatitan

BAZTAN

V. “Piriniotar behi arraza” argazki lehiaketa

BERA

Xehetasun-azterketa, 9. poligonoko 422. lurzatian (Kaxerna karrika, 22). Behin betiko onespena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

BERRIOBEITI

Xehetasun-azterketa Kale Nagusiko 66an (13. poligonoko 6. lurzatia). Behin betiko onespena

Akats zuzenketa

OLTZA ZENDEA

Dirulaguntzen deialdi publikoa, banakako ebaluazioaren bidez laguntza ekonomikoa emateko gizarte larrialdi egoeran diren Oltza Zendeako pertsonei eta/edo familiei. Laburpena

DESOIO

Alkatea izendatzea

Etxarren

Akats zuzenketa ordenantza fiskalaren behin betiko onespenean, zeinaren bidez arautzen baita herriko jabari publikoaren aprobetxamendu berezia egiteko tasa, interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresentzat

ESTERIBAR

Hiri-jarduketarako plan berezia, Ollokiko 1. poligonoko 555. eta 556. lurzatietan. Behin betiko onespena

LODOSA

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 324. lurzatiaren ipar muturreko U.C.-16 unitatearena. Behin betiko onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia, aldaketa puntual xehatua, 2. poligonoko 799., 290. eta 296. lurzatietan

IRUNBERRI

Udal ordenantza, Bide publikoan terrazak eta beladoreak paratzea arautzen duena. Behin betiko onespena

NARKUE

Ordenantza, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituena. Behin betiko onespena

ORKOIEN

Jarduera-lizentzia. Eskaera

AZKOIEN

Hiri-jarduketarako plan berezia, 4. sektoreko URI-5 unitatean. Behin betiko onespena

SUNBILLA

Indarreko Udal Plan Orokorreko eraikingintzaren ordenantza orokorraren aldaketa. Hasierako onespena

TUTERA

Deialdia, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako guraso elkarteendako dirulaguntzak emateko. Laburpena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-OC-359

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2021-OC-66

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ALTSASU

Mendiko pisten kuotak borondatez ordaintzeko epea, 2021erako

BAZTAN

Biztanleen Udal Erroldan helbidea jakinarazi behar duten atzerritarren espedientea

CASTEJÓN

Bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

VIANA

Notificación de resolución de expediente sancionador en materia de tenencia de animales domésticos