202. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 27a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

68/2021 FORU DEKRETUA, uztailaren 28koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutua erakunde autonomoaren estatutuak onesten dituen urriaren 30eko 260/2019 Foru Dekretua aldatzen duena.

72/2021 FORU DEKRETUA, abuztuaren 18koa, zeinaren bidez hezkidetza arautzen baita Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntza sistemako ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

73/2021 FORU DEKRETUA, abuztuaren 18koa, Julen Enériz Del Valle jauna Nafarroako Berdintasunerako Institutuko LGTBI+ Berdintasunerako zuzendariorde izendatzen duena; institutua Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuari atxikita dago.

74/2021 FORU DEKRETUA, abuztuaren 18koa, Marina Malvido Goñi andrea Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Gai Juridikoen eta Kudeaketaren zuzendariorde izendatzen duena; institutua Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuari atxikita dago.

117/2021 FORU AGINDUA, abuztuaren 11koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak hala eskatuta, José Antonio Sueiro Tejada jauna Jokoaren eta Ikuskizun Publikoen Ataleko burua. Atal hori Barneko Zuzendaritza Nagusiko Segurtasun Politikak Garatzeko Zerbitzuari atxikita dago, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuan.

23/2021 FORU AGINDUA, abuztuaren 11koa, Migrazio Politiketako eta Justiziako kontseilariak emana, zeinaren bidez izendatzen baita, bitarte baterako, Jorge García Vilajuana jauna Justizia Zuzendaritza Nagusiko Justiziako Gizarte Zerbitzuko Epaitegien arteko Bitartekaritza Bulegoko buru.

894/2021 EBAZPENA, abuztuaren 12koa, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiaren apirilaren 12ko 427/2016 Ebazpena, Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako Zuzendaritza Nagusiko zerbitzuko zuzendarien aldi baterako ordezkoak izendatzen dituena.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

2215/2021 EBAZPENA, abuztuaren 4koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko osasun kudeaketako teknikari izateko zortzi lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda, eta zehazten baitira oposizioaren lehenengo proba egiteko eguna, ordua eta tokia.

283/2021 EBAZPENA, abuztuaren 23koa, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko Ekonomiaren eta Profesionalen Kudeaketarako Zerbitzuko buruak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda: deialdia, batetik, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua erakunde autonomoan osasun publikoko ikuskatzaileen 5 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautapen proben bidez horrelako lanpostuetan aldi baterako kontratazio bidez eta aldi baterako barne igoeraren bidez aritzeko izangaien zerrendak osatzeko. Horrez gainera, kalifikazio epaimahaiaren osaera aldatzen da, langileek epaimahai horretan izanen dituzten ordezkariak izendatzen dira eta oposizioaldiko lehen ariketa egiteko eguna zehazten da.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

34E/2021 EBAZPENA, abuztuaren 9koa, Lurralde Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez hasiera ematen baitzaio Aratzuri-Orkoien industria eremuaren Udalez gaindiko Plan Sektoriala aldatzeko espedientearen tramitazioari. Espedientea fatxadako materialei buruzkoa da, arauaren 53. artikuluari eragiten dio eta Doga Navarra SLUk sustatu du.

1.7. BESTELAKOAK

80/2021 EBAZPENA, abuztuaren 4koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Foru Komunitatean Lanbide Heziketa erdipresentzialeko zikloen eskaintza 2021-2022 ikasturterako, eta, horrekin batera, onesten baitira jarraibideak onarpen prozedurari buruz, eskola-egutegiari eta ordutegi orokorrari buruz eta ziklo horien antolamenduari eta funtzionamenduari buruz.

245E/2021 EBAZPENA, abuztuaren 3koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez berrikusten baita Fustiñanako udal mugartean txerriak gizentzeko dagoen ustiategi baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra Granja Sojo SL da.

246E/2021 EBAZPENA, abuztuaren 6koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita eskatutako aldaketa egitea hondakinak kudeatzen dituen instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzei dagokienez. Instalazioa Noain Elortzibarko udal-mugartean dago, eta Productos OPPAC SA da titularra.

250E/2021 EBAZPENA, abuztuaren 6koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Urdiaingo udal-mugartean altzairu bereziak galdatzeko dagoen instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzei dagokienez eskatutako aldaketa onartzen duena. Instalazioaren titularra Magotteaux Navarra SA da.

253E/2021 EBAZPENA, abuztuaren 10ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, ofizioz berrikusten duena Artaxoako udal-mugartean ongarriak eta konposatu nitrogenatuak fabrikatzeko eta saltzeko dagoen instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra Ecofert Sansoain SL da.

749E/2021 EBAZPENA, uztailaren 28koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen txosten estrategikoa egiten baita Arakilgo Arau Subsidiarioen aldaketa egituratzaile bati buruz. Aldaketa Jesús Alonso Serna jaunak sustatu du eta Aizkorbeko 1. poligonoko 13. lurzatiari eragiten dio.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BERRIOZAR

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapena

IRUÑA

Deialdia, Udaltzaingorako 25 udaltzain lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendaren aldaketa

Hasiera ematea gazteriako 2 teknikari-lanpostu eta berdintasuneko 2 teknikari-lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdiak ofizioz berrikusteko prozedura berriari

TUTERA

Deialdia, Zuzenbideko lizentziadun lanpostuan (A maila/taldearekin parekatua) aritzeko izangaien bi zerrenda osatzeko, bata prestakuntzarako eta bestea aldi baterako kontratuarekin aritzeko, Tuterako Udalean sortzen diren beharrei erantzutearren

Deialdia, Albaitaritzako lizentziadun lanpostuan (A maila/taldearekin parekatua) aritzeko izangaien bi zerrenda osatzeko, bata prestakuntzarako eta bestea aldi baterako kontratuarekin aritzeko, Tuterako Udalean sortzen diren beharrei erantzutearren

ALESBES

Deialdia, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko obren arduradun lanpostu bat. Izendapen proposamena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

2021-2022ko kirol eskaintzaren prezioak

ARTAXOA

Musika Eskolako tasak

ETXALAR

Oihan aprobetxamenduen enkantea

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-O-1381

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN SALA

Oinarrizko Eskubideen gaineko 355/2021 Prozedura

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN SALA

Oinarrizko Eskubideen gaineko 356/2021 Prozedura

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

MARCILLA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

ABARUN, SOCIEDAD COOPERATIVA

Acuerdo de disolución y nombramiento de liquidador