8. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 14a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

113C/2019 EBAZPENA, azaroaren 28koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Tuterako Lizar Transit SL enpresaren hitzarmen kolektiboa aldatzeko akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

116C/2019 EBAZPENA, abenduaren 17koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiarena, Noaingo Unicarriers Manufacturing Spain SA enpresaren Berdintasun Planari buruzko Akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

198/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, Nafarroan herritarren parte-hartzearen arloko jardunbide egokien aitortza egiteko deialdia egiten duena.

54/2019 EBAZPENA, abenduaren 11koa, Garraioetako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita salgai arriskutsuen errepideko garraioan segurtasun aholkulari izateko behar den lanbide gaitasunaren ziurtagiria lortu eta berritzeko probak gainditu dituzten pertsonen zerrenda.

2/2019 EBAZPENA, abenduaren 16koa, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendariak emana, industria segurtasunaren arloko lanbide gaikuntza eta txartel profesionalak lortzeko probak gainditu dituzten pertsonen zerrenda onesten duena (2019ko bigarren deialdia).

185/2019 EBAZPENA, abenduaren 5ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana. Honen bidez ezartzen da zein izanen den, funts publikoekin finantzatutako ikastetxe publiko eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko prozeduraren baitan, hurbiltasun linealaren irizpidea, haren balorazioa eta aplikatuko den gehieneko distantzia, zer herritan aplikatuko den eta zein izanen den ikasleen batez besteko gehieneko erlazioa eskola unitate bakoitzeko, bai eta, horrez gain, zein diren prozeduraren jarraibideak, egutegia eta ereduak ere, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketak egiteko 2020-2021 ikasturtean.

Oharra, Nekazaritzako Azpiegituren Zerbitzuak emana, aditzera ematen duena Nafarroako Ubideko Arga 3-XXVI. Sektorean (Sesma-Lodosa-Cárcar) lurzatiak biltzearen ondorioz sortutako ordezpen finka berrien behin-behineko jabetza hartzea.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BURLATA

2019ko lan publikoaren eskaintza

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLO

Aldaketa, Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duen udal ordenantzan. Hasierako onespena

BERA

Udal planeko hirigintzako antolamendu xehakatuko determinazioen aldaketa. Hasierako onespena

CADREITA

Alkatetzaren eskuordetzea, ezkontza zibila egiteko

ZARRAKAZTELU

Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik

OLTZA ZENDEA

2019ko plantilla organikoko aldaketa. Hasierako onespena

CORELLA

Aldaketa zerga-tasa eta tasetan 2020rako.
Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ENERITZ

2020ko aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020ko zerga-tasak

ETXALAR

2020ko lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

JAURRIETA

1.etik 3.era bitarteko aldaketak 2019ko aurrekontuan.
Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Karga-tasak eta tasak 2020. urterako

LAKUNTZA

Ordenantza, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituena. Behin betiko onespena

LEITZA

2019. urteko 11-28 aurrekontu aldaketak. Hasierako onespena

Aldaketa 2019ko plantilla organikoan. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Udalaren lan egutegia 2020rako

LODOSA

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

RIBAFORADA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

URZAINKI

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

MENDIALDEA MANKOMUNITATEA

2019ko aurrekontuko 1. eta 2. aldaketak. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa de concesión administrativa de expendeduría de tabaco y timbre

Anuncio de enajenación
mediante adjudicación directa de bien inmueble

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de providencia de embargo