8. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 14a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

RIBAFORADA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Ribaforadako Udalak, 2019ko azaroaren 20ko osoko bilkuran hartu erabakiaren bidez, hasiera batean onetsi zituen Ribaforadako Udalaren 2020ko aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura betearazteko oinarriak.

Hasierako onespenaren iragarkia 2019ko 237. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaraturik, abenduaren 2an, inork ere ez du haren aurkako erreklamaziorik edo alegaziorik aurkeztu.

Beraz, aurrekontu hori eta hura betearazteko oinarriak behin betiko onetsi dira, gai horri buruz indarra duen arautegiaren arabera. Hortaz, bidezko da aurrekontua osatzen duten kapituluak laburzki argitaratzea. Hona hemen:

a) Ribaforadako Udalaren 2020ko ekitaldiko aurrekontua, biltzen baititu gastuen (guztira, 3.125.979,16 euro) eta diru-sarreren (guztira, 3.390.213,67 euro) egoera-orriak. Kapituluka honela dago sailkatuta:

DIRU-SARRERAK:

KAPITULUA

PARTIDA

ZENBATEKOA (eurotan)

1. kapitulua

Zuzeneko zergak

944.977,29

2. kapitulua

Zeharkako zergak

50.000,00

3. kapitulua

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

494.060,00

4. kapitulua

Transferentzia arruntak

1.752.035,51

5. kapitulua

Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak

147.140,87

6. kapitulua

Inbertsio errealak besterentzea

0,00

7. kapitulua

Kapital-transferentziak

2.000,00

8. kapitulua

Finantza-aktiboak

0,00

9. kapitulua

Finantza-pasiboak

0,00

DIRU-SARRERAK, GUZTIRA

3.390.213,67

GASTUAK:

KAPITULUA

PARTIDA

ZENBATEKOA (eurotan)

1. kapitulua

Langileria gastuak

900.051,55

2. kapitulua

Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak

1.676.317,14

3. kapitulua

Finantza-gastuak

10.300,00

4. kapitulua

Transferentzia arruntak

269.040,87

5. kapitulua

Kontingentzietarako eta beste ustekabe batzuetarako funtsa

0,00

6. kapitulua

Inbertsio errealak

175.965,67

7. kapitulua

Kapital-transferentziak

0,00

8. kapitulua

Finantza-aktiboak

0,00

9. kapitulua

Finantza-pasiboak

94.303,93

GASTUAK, GUZTIRA

3.125.979,16

b) Ribaforadako Udalaren Musika Eskola erakunde autonomoaren 2020. urteko aurrekontua, biltzen baititu gastuen (guztira, 162.946,40 euro) eta diru-sarreren (guztira, 162.946,40 euro) egoera-orriak. Kapituluka honela banatzen da:

DIRU-SARRERAK:

KAPITULUA

PARTIDA

ZENBATEKOA (eurotan)

3. kapitulua

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

75.590,00

4. kapitulua

Transferentzia arruntak

87.356,40

DIRU-SARRERAK, GUZTIRA

162.946,40

GASTUAK:

KAPITULUA

PARTIDA

ZENBATEKOA (eurotan)

1. kapitulua

Langileria gastuak

151.216,40

2. kapitulua

Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak

4.480,00

4. kapitulua

Transferentzia arruntak

250,00

6. kapitulua

Inbertsio errealak

7.000,00

GASTUAK, GUZTIRA

162.946,40

c) Ribaforadako Udalaren Kirol Kontseilua erakunde autonomoaren 2020. urteko aurrekontua, biltzen baititu gastuen (guztira, 167.491,43 euro) eta diru-sarreren (guztira, 167.491,43 euro) egoera-orriak. Kapituluka honela banatzen da:

DIRU-SARRERAK:

KAPITULUA

PARTIDA

ZENBATEKOA (eurotan)

3. kapitulua

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

93.625,00

4. kapitulua

Transferentzia arruntak

73.866,43

DIRU-SARRERAK, GUZTIRA

167.491,43

GASTUAK:

KAPITULUA

PARTIDA

ZENBATEKOA (eurotan)

1. kapitulua

Langileria gastuak

26.779,00

2. kapitulua

Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak

84.820,00

4. kapitulua

Transferentzia arruntak

52.300,00

6. kapitulua

Inbertsio errealak

3.592,43

GASTUAK, GUZTIRA

167.491,43

Ribaforadan, 2019ko abenduaren 27an.–Alkatea, Tirso Calvo Zardoya.

Iragarkiaren kodea: L1916722