262. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 9a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

77/2020 FORU DEKRETUA, urriaren 21ekoa, zeinaren bidez aldatzen baitira Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren estatutuak, irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsiak.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

2361/2020 EBAZPENA, urriaren 13koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez izendatzen baitira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioak, erizain lanpostuan aritzeko, eta lanpostua esleitzen baitzaie.

2362/2020 EBAZPENA, urriaren 13koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez izendatzen baitira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioak, osasun dokumentazioko teknikari espezialista (ODTE) lanpostuetan aritzeko, eta lanpostua esleitzen baitzaie.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

2515/2020 EBAZPENA, urriaren 28koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, 192/2020 prozedura laburtuan bideratutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko espediente administratiboa Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 3. Epaitegira igortzen duena. Errekurtso hori Xabier Ibáñez Sagardoi jaunak jarri du.

1713/2020 EBAZPENA, urriaren 22koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deialdiak onesten baitira hautaproben bidez izangaien bi zerrenda egiteko, C mailako Laborategiko Zerbitzuetako ofizialaren lanpostua betetzeko (Nekazaritza espezialitatea), bat aldi baterako kontratazioak egiteko, eta bestea prestakuntzarako, zerbitzu berezien egoeran.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, zaintzaile gerontologikoen lanpostuetan aldi baterako lan-kontratuarekin aritzeko izangaien behin betiko zerrenden aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren uztailaren 27ko 107/2020 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoetan interesdun direnei.

1.7. BESTELAKOAK

196/2020 EBAZPENA, urriaren 27koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2020ko urriaren 29rako greba-lanuztearen deialdia dela-eta Nafarroako Berdintasunerako Institutuak kudeatzen dituen baliabideen eremuan gutxieneko zerbitzuei arreta emateko behar diren langileak zehazten dituena.

993E/2020 EBAZPENA, urriaren 9koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen baimen integratua ematen duena Deierriko udal-mugartean oilaskoak gizentzeko dagoen instalazio baterako. Titularra Azcona Lasheras Frank y Joseba Sociedad Civil Agraria da.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Calvo Peña Jesus y Poyo Calvo Florok sustatua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

UHARTE

Lan publikoaren eskaintza 2020rako

TUTERA

Deialdia, administrari-ofizialaren lanpostuan (C maila/taldearekin parekatuan) aritzeko izangaien bi zerrenda oposizio bidez osatzeko, bata prestakuntzarako eta bestea aldi baterako kontratuarekin aritzeko. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda

Deialdia, Tuterako Udaltzaingoko agente lehena izateko 2 lanpostu bete daitezen kategoriaz igotzeko lehiaketa bidez. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANTSOAIN

Kontsumorako bonuen bidezko laguntzak, COVID-19aren krisiak kaltetutako Antsoaingo saltokietan. Laburpena

ARTAXOA

Alkatetzaren eskuordetzea ezkontza zibila egiteko

BASABURUA

Akats zuzenketa, 2020ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

BERRIOBEITI

Deialdi publikoa, 2020-2021 ikasturtean euskara ikasteko dirulaguntzena. 2020ko uztailetik 2021eko ekainera eginiko ikastaroak. Laburpena. DDBN (identifikazioa): 529606

BIDAURRETA

Egiaztapen-kode segurua sortzea

BURUTAIN

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

CASCANTE

Ordenantza, Gizalegezko jokaeren sustapena eta espazio publikoen babesa arautzen dituena. Behin betiko onespena

ZIRAUKI

Aldaketa, Udalaren bazkalekuetako larreen adjudikazioa eta aprobetxamendua arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

ZIRITZA

Egiaztapen-kode segurua sortzea

DEIKAZTELU

Ordenantza, Animaliak edukitzea arautzen duena. Hasierako onespena

ETXARRI

Egiaztapen-kode segurua sortzea

ETXAURI

Egiaztapen-kode segurua sortzea

GESALATZ

Aldaketa, Gesalazko Udalaren eskumeneko landabideen erabilera arautzen duen ordenantzan. Behin betiko onespena

GIRGILLAO

Udal ordenantza, administrazio elektronikoaren erabilera arautzen duena. Behin betiko onespena

IMOTZ

Balorazio txostenaren proiektua. Jendaurrean jartzea

LARRAUN

2020ko lan-egutegia aldatzea

OLAZTI

Aldaketa, Hilerriaren erabilera arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

AZKOIEN

Deialdia, 2020ko kirolerako dirulaguntzak emateko. Laburpena

SARTAGUDA

Laborantzako herri-lurren aprobetxamendua. Eskaerak aurkeztea

SESMA

Udal ordenantza, Sesmako udal mugartean eguzki energia biltzeko instalazioak arautzen dituena. Hasierako onespena

TUTERA

Aldaketa, Eremu publikoa, tokiko erabilera publikoko ondasunak eta erabilera publikoari atxikitako jabetza pribatuko lurrak terrazaz, beladorez eta barra-mostradore eramangarriz okupatzeko tasa arautzen duen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

UHARTE ARAKIL

Alkatetzaren eskuordetzea, ezkontza zibilak egiteko

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio de Recaudación
Notificación de Diligencia de comunicación

Servicio de Recaudación
Notificación de Diligencia de comunicación

ABLITAS

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de trámite de audiencia previo a liquidación de impuesto de plusvalía

ALTSASU

Hiri-lurreko eta landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa borondatez ordaintzeko epea. 2020ko bigarren seihilekoa

ANDOSILLA

Periodo de pago voluntario del IAE de 2020

ARGUEDAS

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

BERRIOZAR

Período de pago voluntario de la contribución territorial. Segundo semestre 2020

MARCILLA

Periodo de pago voluntario del IAE

METAUTEN

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

PAMPLONA

Notificación de Resolución

SESMA

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial de 2020

TAFALLA

Notificación de resolución de alcaldía

TUDELA

Rolde de canon por el cultivo de terrenos comunales del ejercicio 2020

ARALARKO ELKARTEA

Aralar Mendiko larreen gaineko 2020ko kuotak borondatez ordaintzeko epea

AUDIENCIA PROVINCIAL DE NAVARRA
SECCIÓN TERCERA

Recurso de apelación civil 642/2018

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE ESTELLA-LIZARRA

Procedimiento de Juicio sobre delitos leves 370/2018

Procedimiento de Juicio verbal 431/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Procedimiento de Juicio verbal (250.2) 1255/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Procedimiento de Juicio verbal 980/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)

Procedimiento ordinario 430/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Juicio verbal 434/2018

Procedimiento de Juicio verbal 282/2019-A

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

Procedimiento de Juicio verbal 494/2019

Procedimiento de Juicio verbal 249/2020

Procedimiento de Juicio verbal 28/2020

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 152/2020

Procedimiento de Juicio verbal 586/2020

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO OCHO DE PAMPLONA

Procedimiento de Familia 514/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DIEZ DE PAMPLONA

Procedimiento de Familia 35/2019

Procedimiento de Familia 141/2020

Procedimiento de Familia 53/2020

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Procedimiento de Juicio sobre delitos leves 688/2020

Procedimiento de Juicio sobre delitos leves 2552/2019

Juicio sobre delitos leves 548/2020

Juicio sobre delitos leves 440/2020

Juicio sobre delitos leves 440/2020

Procedimiento de Juicio sobre delitos leves 950/2020

Procedimiento de Juicio sobre delitos leves 2277/2019

Juicio sobre delitos leves 2113/2020

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Juicio de delitos leves 1191/2020

Citación. Juicio de delitos leves 1306/2020

Citación. Procedimiento de Juicio de delitos leves 956/2020

Citación. Juicio de delitos leves 782/2020

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

Juicio sobre delitos leves 2485/2018

Procedimiento de Juicio sobre delitos leves 3479/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE TUDELA

Procedimiento de Juicio verbal 178/2020