118. ALDIZKARIA - 2020ko ekainaren 2a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

18/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 29koa, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak emana, maiatzaren 13ko 17/2020 Foru Agindua aldatzen duena, zeinaren bidez ezartzen baita langile autonomoei laguntzak emateko prozedura, koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre egiteko premiazko neurriak onesten dituen apirilaren 15eko 3/2020 Foru Lege-dekretuan araututakoa betez.

26/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 30ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez neurriak ezartzen baitira Nafarroako Foru Komunitatean berriro irekitzeko ostatuen eta jatetxeen lokalak, Normaltasun Berrirako Trantsizioko 2. fasean baimendutakoak.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

52/2020 EBAZPENA, martxoaren 18koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, dirulaguntzen deialdi bat onesten duena babes zibileko boluntarioen udal taldea duten Nafarroako udalentzat eta babes zibileko boluntarioen toki elkarteentzat, 2020. urtean haien funtzionamenduan laguntzeko. Bi kasuetan, ezinbestekoa da babes zibilaren arloan lankidetzan aritzeko hitzarmena sinatua izatea Nafarroako Gobernuarekin. DDBN identifikazioa: 500869.

55/2020 EBAZPENA, martxoaren 24koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, dirulaguntzen deialdi bat onesten duena suhiltzaile boluntarioen udal elkartea duten eta Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuarekin lankidetzarako esparru-hitzarmena sinatu duten Nafarroako udalentzat, 2020. urtean elkartearen funtzionamenduan laguntzeko. DDBN identifikazioa: 500882.

56/2020 EBAZPENA, martxoaren 24koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, dirulaguntzen deialdi bat onesten duena babes zibilaren arloan jarduera berariazkoa eta kualifikazioa duten boluntariotza elkarteentzat, 2020. urtean haien funtzionamenduan laguntzeko. DDBN identifikazioa: 500891.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

41C/2020 EBAZPENA, apirilaren 14koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Planiger SA enpresaren Oblatas, Argarai eta Mutiloako lantokietarako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

47C/2020 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita Noaingo Aspace para el Empleo fundazioa entitatearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

48C/2020 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Eulateko Andreu Nort SA enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

44/2020 EBAZPENA, maiatzaren 7koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, aldatzen duena otsailaren 25eko 26/2020 Ebazpena, zeinaren bidez deialdia egin baitzen Lanbide Heziketako heziketa zikloetan, Arte Plastikoetako eta Diseinuko heziketa zikloetan eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko probak egiteko, 2020. urtean.

152/2020 EBAZPENA, maiatzaren 25ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, martxoaren 12ko 76/2020 Ebazpena aldatzen duena. Haren bidez, goi mailako arte ikasketetan sartzeko heldutasun probarako deia egin zen 2020. urtean.

308E/2020 EBAZPENA, maiatzaren 18koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen baimen integratua ematen duena Fiteroko udal-mugartean oilaskoak gizentzeko hegazti-instalazio bat jartzeko (61300 toki). Jardueraren titularra María de los Ángeles Gómez Gil da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AGEZA

Aldaketa, Ur horniduraren prezio publikoak arautzen dituen ordenantzaren eranskinean. Behin betiko onespena

BURLATA

Laburpena, 2020/2021 ikasturtean eskola adinean dauden adingabeak elikatzeko prestazio ekonomikoei buruzko deialdi publikoarena, ikastetxeetan Haur Hezkuntzako bigarren zikloan edo Lehen Hezkuntzan dabiltzanendako

Indargabetzea udal ordenantza, Burlatako ikastetxeetan elikadurarako prestazio ekonomikoak emateko banakako ebaluaziorako dirulaguntzak arautzen dituena.
Hasierako onespena

LIZARRA

Akats zuzenketa, egoitza elektronikoa sortzeko iragarkian

Akats zuzenketa, Administrazio elektronikoaren erabilera arautzen duen ordenantzaren behin betiko onespenean

UHARTE

Aldaketa, Eremu publikoan terrazak eta ostalaritzari zein merkataritzari loturiko beste elementu batzuk paratzea arautzen duen ordenantzan, haien eremua handitzeko. Hasierako onespena

Aldaketa, Eremu publikoko eta herri- lurretako lurzoru, lurgain eta lurpeko aprobetxamendu berezien tasak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

LARRAGA

1-5/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ORKOIEN

Aldaketa, Jose Miguel Huarte musika eskolako ikastaroen
prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalean.
Hasierako onespena

Aldaketa, Herriko jabari publikoko lurzoruaren, lurgainaren eta lurpearen erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiteko tasak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

DEIERRI

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-S-333

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-S-335

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-S-349

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

LUMBIER

Inicio de expediente de incumplimiento de deberes urbanísticos, edificio de calle Santa María 6

YERRI

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes