6. ALDIZKARIA - 2007ko urtarrilaren 12a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

9/2007 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, "Nafarroa" Jatorrizko Deituraren Kontseilu Arauemailea berritzeko hauteskundeetarako dei egin duen urriaren 25eko 333/2006 Foru Agindua aldatzen duena.

1.1.4. Ebazpenak

3899/2006 EBAZPENA, abenduaren 28koa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana, Iruñerriko Mankomunitatearen 2007ko ur horniduraren tarifak onesten dituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

2693/2006 EBAZPENA, abenduaren 28koa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzari buruzko Lege Organikoaren bigarren xedapen iragankorrean ezarritakoari jarraikiz, borondatezko erretiroa aurretiaz hartzeko 2007. urtean aurkezten diren eskaerei uko egiteko epea finkatzen duena.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

DEIALDIA, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuarena, hizkuntza maila neurtzeko berariazko probak egiteko, gero Nafarroako Administrazio Publikoetako lanpostuak betetzeko orduan baloratzearren. Probak egitea eskatu dutenen zerrenda, ariketen toki-egunak eta balorazioen kontaketa.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

180/2006 FORU AGINDUA, abenduaren 15ekoa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Nafarroako Ubidea, tarteak: 6, 7A eta 19A" proiektuari onespen teknikoa eman eta proiektu horrek ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratzen duena. Zerrenda foru agindu honetako eranskinean ageri da.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

3593/2006 EBAZPENA, abenduaren 11koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana. Haren bidez onesten da Lanbide Prestakuntzako eta Laneratzeko Plan Nazionaleko programari dirulaguntzak emateko deialdia. Dirulaguntza horiek arautzen dituzte 631/1993 Errege Dekretuak eta 1994ko apirilaren 13ko Ministerio Aginduak eta aipatu errege dekretua garatzeko ondoko arauek.

1.3.6. Beste batzuk

439/2006 FORU AGINDUA, azaroaren 27koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Faltzesen barazki kontserbak egiteko jarduerarako ingurumen baimen integratua ematen duena. Unión de Fabricantes de Conservas, S.A.k (UNFASA) sustatu du.

1919/2006 EBAZPENA, azaroaren 27koa, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza zuzendari nagusiak emana, Amillaoko Kontzejuak abuztuaren 22ko 282/06 Foru Aginduaren kontra aurkeztutako 614/06 administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko administrazio espedientea Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salara igor dadin agintzen duena. Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak abuztuaren 22an emaniko 282/06 Foru Agindu horren bidez behin betikoz onetsi zen Allin Ibarreko udal plana Amillaoko AR-2 unitatean aldatzeko espedientea.

2857/2006 EBAZPENA, abenduaren 14koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, genetikoki eraldatutako organismoekin eginen diren jardueratarako eskaerak. Hauek dira eskaeren identifikazioak: B/ES/07/01, B/ES/07/02, B/ES/07/03, B/ES/07/04, B/ES/07/05, B/ES/07/06, B/ES/07/07, B/ES/07/08, B/ES/07/016, B/ES/07/017, B/ES/07/021, B/ES/07/022 eta B/ES/07/023.

356/2006 EBAZPENA, azaroaren 24koa, Ingurumenaren Integrazioko Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena, Baztango 60. poligonoko lurzati batean, katastroko 184.ean, A azpilurzatiaren hegoaldera sartzeko bide bat irekitzeko. José Joaquín Alemán Carrica jaunak sustatu du.

368/2006 EBAZPENA, azaroaren 30ekoa, Ingurumenaren Integrazioko Zerbitzuko zuzendariak emana eta ingurumen ukipenetarako baimena ukatzen duena Cintruénigoko 3. poligonoko 1684., 1073., 954., 955,. 956., 950., 951., 952., 1001., 1002. eta 1076. lurzatietan eguzki-parke fotovoltaikoa instalatzeko. Eólica Navarra, S.L.k sustatu du.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Enagasen Faltzes-Irurtzun gasbidearen G07.03 kokalekua Iruña-Altsasu gasbidearekin lotzea Itzako udal mugapean" izeneko gas naturaleko instalazioen proiektuarena.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Akats zuzenketa, Ur Hornidura eta Saneamendu Zerbitzuaren Finantzaketa Arautzeko 2007ko Ordenantzaren behin betiko onespenari

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak
ITZAGA GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda, bost familia-langile, lanaldi erdiko araubidean, oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko deialdian

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
EZPOROGI

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

ERRIBERRI

Jarduerarako lizentzia. Baimena

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
GOIZUETA

Kreditu bereziaren eta kreditu gehikuntzaren espedientea 2006ko aurrekontu arokor eta bakarrean. Behin betiko onespena

2.3.5. Beste batzuk
ARANGUREN

Urbanizazio proiektua. Hasierako onespena. Entremutilvas sektorea

Entremutilvas sektoreko birzatitze proiektua. Hasierako onespena

IRUÑA

Z2/U.I.XVI-Arrosadia-Lezkairu unitatearen xehetasun azterlana (Club de Tenis, bolumen eraikigarriak). Hasierako onespena

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Tribunal Superior de Justicia de Navarra
SALA DE GOBIERNO

Nombramiento de Jueces de Paz

Juzgado de Primera Instancia número Dos de Pamplona

EDICTO

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

BARAÑAIN

Edicto de notificación

BUÑUEL

Notificación de incoación de expediente de baja por inscripción indebida

BURLADA

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

CASTEJON

Notificación de sanción

HUARTE

Notificación de denuncia

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

OLITE

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

VALTIERRA

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

TUDELA

Bajas en el Padrón

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA Area de Trabajo y Asuntos Sociales

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Diligencia de embargo de bienes inmuebles

Diligencia de embargo de bienes inmuebles

EDICTO

EDICTO

EDICTO

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/01

EDICTO

Dirección Provincial de Huesca de la Tesorería General de la Seguridad Social

EDICTO

Dirección Provincial de Vizcaya de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto de notificación a deudores

Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Navarra

Cédula de notificación. Actas de infracción

Cédula de notificación. Actas de infracción