66. ALDIZKARIA - 2022ko apirilaren 1a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

4/2022 FORU LEGEA, martxoaren 22koa, Klima-aldaketari eta energia-trantsizioari buruzkoa.

5/2022 FORU LEGEA, martxoaren 22koa, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legea aldatzekoa.

6/2022 FORU LEGEA, martxoaren 22koa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aldatzekoa.

7/2022 FORU LEGEA, martxoaren 22koa, ezartzen duena nola banatu transferentzia arrunten bidez toki-erakundeek Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsa.

8/2022 FORU LEGEA, martxoaren 22koa, Toki Inbertsioen Plana arautzen duena.

9/2022 FORU LEGEA, martxoaren 12koa, Nafarroako Foru Komunitatean familia gurasobakarrak egiaztatzeari buruzko otsailaren 7ko 5/2019 Foru Legearen 3. eta 4. artikuluak aldatzekoa.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

29/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 16koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Nafarroako Estatistika Kontseiluaren osaera aldatzen duena.

20/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 17koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Alicia Soba Zúñiga andrea Hezkuntza Departamentuko Laguntza Juridikoaren Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

2/2022 FORU AGINDUA, urtarrilaren 14koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, kargutik kentzen duena Amaya Ruiz Irurita andrea, Uholdeen aurkako eta Ibai Inguruneko Jarduketen Bulegoko burua.

30/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 10ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Miren Nekane Vizcay Urrutia andrea Uholdeen aurkako eta Ibai Inguruneko Jarduketen Bulegoko buru izendatzen duena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

125E/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 16koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez deialdi bat onesten baita, 2022. urterako, toki-erakundeei dirulaguntzak emateko enplegu sozial babestuko proiektuak gara ditzaten. DDBN identifikazioa: 615660.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARANTZA

Tokiko ehiza barrutia eratzeko proiektua

ARBIZU

Hiri-jarduketarako plan berezia, 1. poligonoko 1101. eta 1102. lurzatietan. Behin betiko onespena

Udal Plan Orokorraren babes-inguruneetan eguzki-plakak instalatzeko neurriak. Behin betiko onespena

CINTRUÉNIGO

Kudeaketa-esleipena, administrazio zerbitzuak emateko

ERROIBAR

Birzatitze proiektua, UE-12 unitatean. Behin betiko onespena

MENDAZA

Akats zuzenketa Udal Plan Orokorrean, Acedoko 4. poligonoko 52. lurzatiari dagokionez

OLAZTI

Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 667. eta 668. lurzatietarako onetsia. Hirigintzako araudia

ERRIBERRI

Hiri-jarduketarako plan berezia, 16. poligonoko 748tik 750era eta 756tik 758ra bitarteko lurzatietan. Behin betiko onespena

VIANA

Xehetasun-azterketa, AU-17.1eko UE-1 exekuzio unitatean. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

MONREAL

Declaración de vehículo como residuo sólido urbano

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DE CORELLA

Junta general ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES NÚMERO UNO DE BARDENAS

Junta general ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES DE CÁRCAR

Junta general ordinaria

EL RINCÓN DE LA CERVEZA SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA

Transformación de la sociedad microcooperativa en sociedad limitada

CAFETERÍA NATI Y ELA

Disolución y liquidación de la microcooperativa