246. ALDIZKARIA - 2021eko urriaren 25a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

112/2021 FORU AGINDUA, urriaren 8koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren abuztuaren 11ko 97/2021 Foru Aginduaren testuan atzemandako akatsak zuzentzen baitira. Foru Agindu horren bidez ataletik beherako unitate administratiboen egitura aldatu zen Nafarroako Foru Ogasuna erakunde autonomoan.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

2631/2021 EBAZPENA, irailaren 27koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko zenbait funtzionario izendatzen dituena, eskolazainaren lanpostuetan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diena.

2695/2021 EBAZPENA, irailaren 29koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez María Aránzazu Cemboráin García andrea izendatzen baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionario, biologo klinikoaren lanpostuan aritzeko, Nafarroako Odol eta Ehun Bankuan, eta lanpostua esleitzen baitzaio.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

3820E/2021 EBAZPENA, irailaren 14koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita, 2021. urtean, Nafarroako haurren hortz-osasunari buruzko ikerketa komisionatu bat egiteko proiektu baten deialdia. DDBN identifikazioa: 586442.

1.7. BESTELAKOAK

200/2021 EBAZPENA, urriaren 1ekoa, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez Corellan goi tentsioko instalazio elektriko bat jartzeko aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena ematen baitira, eta instalazio horrek onura publikoa duela zehazki deklaratzen baita.

201/2021 EBAZPENA, urriaren 1ekoa, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez Alesbesen goi tentsioko instalazio elektriko bat jartzeko aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena ematen baitira, eta instalazio horrek onura publikoa duela zehazki deklaratzen baita.

418/2021 EBAZPENA, urriaren 5ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurralde-eremuko ikastetxe itunduetako eskola kontseiluak hautatu, zati batean berritu eta eratzeko eta haietan hutsik dauden tokiak betetzeko jarraibideak onesten dituena.

419/2021 EBAZPENA, urriaren 5ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurralde-eremuko Arte Irakaskuntzen ikastetxe publikoetako eskola kontseiluak hautatu, zati batean berritu eta eratzetako eta haietan hutsik dauden tokiak betetzeko jarraibideak onesten dituena.

420/2021 EBAZPENA, urriaren 5ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira Iruñeko eta Tuterako Hizkuntza Eskola Ofizialetako eta Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialeko eskola kontseiluak hautatu, zati batean berritu eta eratzeko eta haietan hutsik dauden tokiak betetzeko jarraibideak.

421/2021 EBAZPENA, urriaren 5ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako, Hezkuntza Bereziko ikastetxe publikoetako eta Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoetako eskola kontseiluak hautatu, zati batean berritu eta eratzeko eta haietan hutsik dauden tokiak betetzeko jarraibideak onesten dituena.

422/2021 EBAZPENA, urriaren 5ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibideak onesten baitira Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden Bigarren Hezkuntzako institutuetako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuetako eskola kontseiluak hautatu, zati batean berritu eta eratzeko eta haietan hutsik dauden tokiak betetzeko.

JENDAURREKO INFORMAZIOAREN BIGARREN TRAMITEA: “Mairagako sakana” haize-parkea, honako udal-mugarte hauetan: Leotz, Elo, Oloritz, Untzue eta Tebas-Muru Artederreta (1187-CE).

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AGUILAR KODES

Ordenantza, eguzki energia biltzeko instalazioak arautzen dituena. Behin betiko onespena

ALLO

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

ATETZ

Ordenantza, Udalaren aretoen eta lokalen (Kultur Eskola) erabilera arautzen duena. Behin betiko onespena

BASABURUA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

DESOIO

Proiektua, NA-10456 matrikuladun ehiza-barrutia aldatzeko

ETULAIN

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

ETXARRI

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

UHARTE

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

IZABA

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

LEKUNBERRI

Bake epaile ordezkoaren kargua hutsik

LEDEA

Eremu publikoari buruzko ordenantza. Behin betiko onespena

IRUÑA

Aldaketak 2022ko urtarrilaren 1etik aitzina indarra hartuko duten tributu bidezko diru-sarreren eta prezio publikoen erregulazioan. Hasierako onespena

Lanpostuen zerrenda aldatzea

Laguntzak, Iruñearekin lotura zuzena duten argitalpenak plazaratzeko. Laburpena

GARES

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

ZANGOZA

Aldaketa, 2021eko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

TAFALLA

Gizarte Zerbitzuetako Alorreko zinegotzi eskuordetua izendatzea

Kulturako zinegotzi ordezkari bereziaren izendapena

Berdintasuneko zinegotzi ordezkari bereziaren izendapena

Deialdia, euskara ikasteko dirulaguntzak emateko (2021). Laburpena

VALTIERRA

Udal ordenantza, obra txikietarako hirigintza lizentziak arautzen dituena. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación sobre herencias yacentes

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de acuerdo/resolución de alcaldía

CABREDO

Período de pago voluntario de la contribución territorial de 2021

GENEVILLA

Período de pago voluntario de la contribución territorial de 2021

MARAÑÓN

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial de 2021

MURILLO EL CUENDE

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

ORÍSOAIN

Periodo de pago voluntario de diversos impuestos para 2022

PUEYO

Periodo de pago voluntario de diversos impuestos para 2022

VALLE DE EGÜÉS

Solicitud de documentos de prueba de no sujeción al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos

Solicitud de documentos de prueba de no sujeción al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos

VIANA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

VILLAFRANCA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes