106. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 7a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko apirilaren 21ean hartua, Nafarroako Lanbide Heziketaren Kontseiluko kide bat aldatzen duena.

94E/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 21ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez Iñigo Zunzarren Jaurrieta jauna izendatzen baita, bitarte baterako, Langileria eta Artxibo Bulegoko buru, Kudeaketa Administratiboaren eta Modernizazioaren Atalean aritzeko, Osasun Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusian.

1043/2021 EBAZPENA, apirilaren 12koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita María Teresa Mangado Beroiz andrea, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuko Modernizazioa Bultzatzeko Ataleko burua.

980E/2021 EBAZPENA, apirilaren 15ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Enrique Huarte Pozas jauna, Energia Berriztagarrien eta Efizientzia Energetikoaren Erreferentziako Zentro Nazionala - Enplegurako Prestakuntzaren Arloa Bulegoko burua. Bulego hori dago Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuan.

981E/2021 EBAZPENA, apirilaren 15ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita María Isabel Fernández Marmiesse andrea, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Gaitasunak Egiaztatzeko Bulegoko burua.

1121E/2021 EBAZPENA, apirilaren 20koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez Enrique Huarte Pozas jauna izendatzen baita, bitarte baterako, Profilen Garapena Bultzatu eta Sustatzeko Bulegoko buru, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuan aritzeko.

1122E/2021 EBAZPENA, apirilaren 20koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez Juan Antonio Heras Goñi jauna izendatzen baita, bitarte baterako, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Programazio Propioaren Bulegoko buru.

394E/2021 EBAZPENA, apirilaren 19koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako ospitaleetako lanbide karreraren Ebaluazio Batzordearen osaera aldatzen duena.

400E/2021 EBAZPENA, apirilaren 21ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak hala eskatuta, M.ª Pilar Borruel Sola andrea, Nafarroako Ospitaleguneko 3-M Solairuko Erizaintza Unitateko burua.

403E/2021 EBAZPENA, apirilaren 21ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak hala eskatuta, Iris Baztán Arrastia andrea, Mendillorriko OOLTko Erizaintza Unitateko burua.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

140/2021 EBAZPENA, apirilaren 9koa, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko Ekonomiaren eta Profesionalen Kudeaketarako Zerbitzuko buruak emana, epe bat ezartzen duena Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko kontratazio zerrenda irekietan inskribaturik dauden izangaiek beren merezimenduak egunera ditzaten.

EBAZPENA, 2021eko apirilaren 26koa, Nafarroako Kontuen Ganberako lehendakariak emana, zeinaren bidez deklaratzen baita bete gabe gelditu dela Nafarroako Kontuen Ganberaren zerbitzuko auditore lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez eta txanda irekian betetzeko deialdia, 2020ko ekainaren 26ko ebazpenaren bidez onetsi zena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

15E/2021 EBAZPENA, martxoaren 25ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako artisau enpresen inbertsioetarako dirulaguntzen 2021eko deialdia. DDBN identifikazioa: 555005.

101/2021 EBAZPENA, apirilaren 6koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, gastua baimentzen duena, eta nekazaritzako lanbide erakundeek informazioko, orientazio profesionaleko eta enpresen prospekzioko jarduketak egiteko dirulaguntzen deialdiaren oinarriak aldatzen dituena. DDBN identifikazioa: 555311.

793E/2021 EBAZPENA, apirilaren 8koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez “Nekazaritzaren sektorean kontratazioa sustatzeko diruaguntzak” dirulaguntzaren deialdiko gastua baimentzen baita. DDBN identifikazioa: 555307.

1.7. BESTELAKOAK

1/2021 EBAZPENA, martxoaren 31koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Gobernu Kontseiluko buruak emana, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Gobernu Kontseiluak 2019ko otsailaren 1ean hartutako Erabakia aldatzen duena. Erabaki horren bidez erakunde horrek zuzenean edo zeharka ematen dituen zerbitzuen prezio publikoen araubidea eta zenbatekoak ezarri ziren.

53E/2021 EBAZPENA, martxoaren 29koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez berrikusten baita Alesbesko udal mugartean zerriak gizentzeko dagoen instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra SAT N 6277 El Escopar da.

95E/2021 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana; honen bidez ingurumen ukipenetarako baimena ematen zaio proiektu honi: “Hondakin uren hustubidea eta lur azpiko goi tentsioko linea Arakilen Harivenasa ezartzeko”, Irurtzungo eta Arakilgo udal mugarteetan; sustatzailea Harivenasa SL da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

FUNES

Udalaren kontu-hartzailea izendatzea

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARBIZU

Hiri Jarduketarako Plan Berezia 1. poligonoko 532. lurzatian. Behin betiko onespena

UHARTE

Alokairu librerako etxebizitzen hilabeteko alokairuen prezioak. Behin betiko onespena

LEKUNBERRI

Aldaketa, Lurzatietako itxiturei buruzko hirigintzako ordenantzetan. Behin betiko onespena

Aldaketa, Udal Plan Orokorraren 15. artikuluan. Behin betiko onespena

Aldaketa, Udal Plan Orokorreko Eraikigintza-ordenantzaren 20. artikuluan. Behin betiko onespena

MARTZILLA

Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 808. lurzatian. Behin betiko onespena

MURCHANTE

Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 975. lurzatian. Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

2. ordenantza fiskala, hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duena. Behin betiko onespena

OTSAGABIA

Hiri-jarduketarako plan berezia U.A.-1 (5-6) jarduketa unitatean. Behin betiko onespena

HIRIBERRI DEIERRI

Enkante publikoa, kontzeju-mugarteko belarren aprobetxamendua eta artegia adjudikatzeko

ZIZUR NAGUSIA

Hiri-jarduketarako plan berezia 2. poligonoko 58. lurzatian. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

FONTELLAS

Notificación sustitutoria de liquidación de plusvalía