73. ALDIZKARIA - 2019ko apirilaren 15a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

626/2019 EBAZPENA, martxoaren 11koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko 1. mailako ofiziala eta mantentze-lanetako ofiziala izateko lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

801/2019 EBAZPENA, apirilaren 1ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, deialdi bat onesten duena prestakuntzarako zerbitzu berezietako egoeran gelako buru izateko lanpostuetan aritzeko izangaien zerrenda bat osatzeko, operadoreentzat murriztutako hautaproben bidez.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

150E/2019 EBAZPENA, martxoaren 1ekoa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez hasiera batean onesten baita xehetasun-azterketa, “Sarrigurengo Ekohiria” Udalez gaindiko Plan Sektorialeko 8-1 unitate morfologikoan, Planiger SAk sustatua.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

10/2019 FORU AGINDUA, otsailaren 15ekoa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana. Honen bidez onesten dira Nafarroako toki entitateei dirulaguntzak emateko deialdiaren oinarriak, 2019an kirol instalazioen plana egin dezaten beren eraginpeko eremu geografikoan. DDBN identifikazioa: 441372.

1.7. BESTELAKOAK

12/2019 FORU AGINDUA, otsailaren 26koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana. Honen bidez, baimena ematen da Hezkuntza Departamentuak Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuari kudeaketa-esleipen bat egiteko, hain zuzen ere, zenbait entitaterentzako dirulaguntzak deitzea eta ematea kudeatzeko, entitate horiek jarduera fisikoa eta kirol jarduera sustatzeko kanpainak eta programak egin ditzaten 2019an, Nafarroako Foru Komunitateko eskola-umeei zuzendurik.

1325/2019 EBAZPENA, otsailaren 27koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, 2019-2020 ikasturterako ikaspostu hutsen eskaintza onesten duena Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziari atxikitako haur eskoletako haurrentzako ikaspostuen deialdirako.

16/2019 EBAZPENA, martxoaren 28koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, Vianako balorazio txostena onesten duena.

509/2019 EBAZPENA, otsailaren 25ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, herri bakoitzeko herriko festetako zaindariaren eguna ezartzen duena Iruñean aritzen ez diren Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileentzat.

JENDAURREKO INFORMAZIOA nodoko solaskide bakarra (La Serna 400 kV) izendatzeari buruzkoa.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARANGUREN

Jarduera-lizentzia. Baimena

AIEGI

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

BARAÑAIN

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Luis Morondo Udal Musika Eskolako
prezio publikoak 2019-2020 ikasturterako

BERBINTZANA

2019ko lan egutegia

BURLATA

Laburpena, 2019an euskara sustatu, zabaldu eta normalizatzeko jarduerak egiteko diru-laguntzen deialdi publikoarena

ZARRAKAZTELU

Jarduera-lizentzia. Eskaera

Jarduera-lizentzia. Eskaera

Jarduera-lizentzia. Eskaera

CASCANTE

2019rako tasa, prezio publiko eta zerga-tasak.
Behin betiko onespena

CASTEJÓN

Jarduera-lizentzia. Eskaera

OLTZA ZENDEA

Aldaketa, Udalaren kirol instalazioetan zerbitzuak emateko tasak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

Aldaketa, Udalaren kirol instalazioak edota kultur instalazioak erabiltzeko barne araubidearen erregelamendua arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

DONEZTEBE

Jarduera-lizentzia. Baimena

UHARTE

Hiri-jarduketarako plan berezia. Hasierako onespena

TXULAPAIN

Alkatetza beste baten esku uztea

LEDEA

2019ko aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

TUTERA

Lurraldea Okupatzeko Estrategia eta Ereduaren
hasierako bertsioaren jendaurreko aldia

UBANI

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

VALTIERRA

Jarduera-lizentzia. Eskaera

ZABALTZA

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

SAN ADRIÁNGO, AZAGRAKO, ANDOSILLAKO ETA CÁRCARKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2019. urteko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

KANTAURI ALDEKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

A/31/03658 NL/sr espedientea
Jendaurreko epea

Espedientea: A/31/00208

Jendaurreko informazioa

5. HAUTESKUNDE PROZEDURA

-

52/2019 FORU DEKRETUA, apirilaren 10ekoa, Nafarroako kontzejuetako hauteskundeetarako deialdia egiten duen martxoaren 27ko 35/2019 Foru Dekretua aldatzen duena.

IRUÑEKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Eskualdeko Hauteskunde Batzordearen behin betiko eraketa

TUTERAKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Eskualdeko Hauteskunde Batzordearen behin betiko eraketa

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO NUEVE DE PAMPLONA

Juicio verbal 856/2018

Juicio verbal 93/2018

Juicio verbal 914/2018

Juicio ordinario 607/2018

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Juicio de delitos leves 3042/2018

Juicio de delito leves 101/2019

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

Juicio inmediato sobre delitos leves 485/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Citación. Despidos/Ceses en general 134/2019

Citación. Despidos/Ceses en general 187/2019

Ejecución de títulos judiciales 35/2019

Procedimiento ordinario 70/2019 A

Derechos Fundamentales 903/2018 A

Procedimiento ordinario 849/2018 A

Ejecución de títulos judiciales 98/2018

Ejecución de títulos judiciales 14/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 972/2018

Seguridad Social 152/2019

Citación. Reclamación de cantidad 206/2019

Ejecución de títulos judiciales 30/2018

Citación. Despidos / Ceses en general 165/2019

Reclamación de cantidad 689/2018

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 11/2019

Ejecución de títulos judiciales 5/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 336/2018

Despido objetivo individual 639/2018

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE BADAJOZ

Oficio autoridad laboral 449/2017

BILBOKO LAN-ARLOKO
4. ZK.KO EPAITEGIA

Iraizpenak 898/2018