174. ALDIZKARIA - 2014ko irailaren 5a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

60/2014 FORU DEKRETUA, uztailaren 16koa, Nafarroako Foru Komunitatean Lehen Hezkuntzako curriculuma ezartzen duena.

64/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 27koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko entitate instrumentalentzako mandatuak arautzen dituen otsailaren 19ko 23/2014 Foru Dekretuaren xedapen gehigarri bakarra aldatzen duena.

65/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 27koa, Kontratazio Publikorako Batzordea eta bere kargupeko prozedurak eta erregistroak arautzen dituen azaroaren 5eko 236/2007 Foru Dekretua aldatzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

81/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 27koa, Marcelino Arrosagaray Auzqui jauna, Hezkuntza Departamentuko Hizkuntzen eta Arte Ikasketen Zerbitzuko zuzendaria, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

82/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 27koa, Isabel Beltrán Calavera andrea, Hezkuntza Departamentuko Hizkuntzen eta Arte Ikasketen Zerbitzuko zuzendari izendatzen duena.

75/2014 FORU AGINDUA, abuztuaren 27koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Isabel Beltrán Calavera andrea, Hezkuntza Departamentuko Prestakuntzaren eta Kalitatearen Ataleko burua, kargutik kentzen duena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

1861/2014 EBAZPENA, irailaren 1ekoa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen otsailaren 7ko 106/2014 Ebazpena aldatzen duena. Hartan, 940.875 euroko gastua baimendu zen 2014ra luzatutako 2012ko gastuen aurrekontuko “Enplegu plana. Autoenplegurako diru-laguntzak inbertsioetarako PO EGF Nafarroa CCI 2007ES052PO009” izeneko 15100 170001 7709 241100 kontu-sailaren kargura; Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen apirilaren 27ko 1516/2009 Ebazpenaren bidez araututa daude diru-laguntza horiek.

428/2014 EBAZPENA, abuztuaren 25ekoa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, urteko lehen ordainketa, lehendabiziko seihilekoari dagokiona, baimentzen duena, udalen musika eskolei diru-laguntzak emateko deialdian aurreikusi bezala. Deialdi hori apirilaren 7ko 136/2014 Ebazpenaren bidez onetsi zen 2014rako eta ekainaren 23ko 280/2014 Ebazpenaren bidez ebatzi.

1.7. BESTELAKOAK

361/2014 EBAZPENA, uztailaren 23koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, azterketa bateratuak prestatzeko, balioztatzeko eta pilotajea egiteko prozedura arautzen duena, baita 2014-2015 ikasturtean zereginak estandarizatu eta banatzeko saioen antolaketa ere.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BERRIOBEITI

2014ko lan publikoaren eskaintza

UHARTEKO ETA ESTERIBARKO UDALEN ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Deialdia, Uharteko eta Esteribarko Udalen Zerbitzuen Mankomunitateko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan, lanaldi osoko eragile soziokultural izateko aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda eratzeko. Oinarri arautzaileak

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABLITAS

2014ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ALLO

4. aldaketa 2014ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

ARITZALA

2014ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARITZALETA

2014ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARROITZ

4. aldaketa 2014ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

AIZKOA

2014ko aurrekontua. Behin betiko onespena

BARAÑAIN

Alkatetza bertze baten esku uztea

BERA

UE-Lekuederreko urbanizazio proiektua. Behin betiko onespena

BERBINTZANA

Zuzenketa aurrekontuko 2/2013 aldaketan. Hasierako onespena

Aurrekontuko 21/2014 aldaketa. Hasierako onespena

Kalea eta posta zenbakia aldatzea

CORELLA

6. aldaketa 2014ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

EGUESIBAR

Aldaketa, Eguesibarko Udalaren herrilurretako
ondasunen aprobetxamendua arautzen duen ordenantzan.
Behin betiko onespena

LIZARRA

Alkatetzaren 213/2014 Dekretua

ETXARRI ARANATZ

2014ko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena

GOROZIN

2014ko aurrekontua. Behin betiko onespena

IBIRIKU DEIERRI

2014ko aurrekontua. Behin betiko onespena

TXULAPAIN

Ormatxulo-Lezarenea eta Andibarroko alderdietako bost usategiren enkantea

LEKUNBERRI

Hemezortzi usategi enkantean

MURUGARREN

2014ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ERRIBERRI

Aurrekontuko 2014/3 aldaketa. Behin betiko onespena

Aurrekontuan aldaketa egiteko 2014/1 espedientea. Behin betiko onespena

ORONDRITZ

2014ko aurrekontuak. Behin betiko onespena

IRUÑA

San Saturnino 2, behea helbideko udal bulegoak utzi dio Iruñeko Udaleko Erregistro Orokorraren bulego osagarria izateari

ERREZU

2014ko aurrekontua. Behin betiko onespena

SAGASETA

Herrilurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantza. Behin betiko onespena

TUTERA

Kreditu bereziaren gaineko espedientea Udalaren Ur Batzordearen 2014ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Aurrekontuko 2/2014 aldaketa. Hasierako onespena

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

IRUÑEKO LAN ARLOKO 1. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 49/2014 prozedura

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 138/2014 prozedura

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 142/2014 prozedura

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Edicto del Registro Asociaciones Fundaciones y Colegios Profesionales

Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edicto de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Edicto de notificación

Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas
Sección de Coordinación Administrativa de Prestaciones Resolución recurso de alzada

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE FOMENTO

Resolución de recursos de alzada

ABLITAS

Retirada y depósito de vehículo abandonado

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de denuncia

Resolución sancionadora

Edicto. Resolución sancionadora

Edicto. Resolución sancionadora

ARANGUREN

Notificación de sanción

Notificación de Incoación de expediente sancionador

BAZTAN

Ediktua. Gora jotzeko 14-02102 errekurtsoa

BURLADA

Notificación de requerimiento sobre vehículo abandonado

Notificación de denuncia
(Referencia: 10022/2014)

CINTRUÉNIGO

Edicto

Notificación de denuncia
(Referencia: 10025/2014)

Propuesta de resolución
(Referencia: 10006/2014)

EGÜÉS

Edicto

Edicto

ESTELLA/LIZARRA

Notificación de requerimiento de identificación

Notificación

Notificación de sanción

PAMPLONA

Recurso de alzada número 14-1416.
Notificación a interesados no localizados
en la forma legal establecida

Recurso de alzada número 14-1418.
Notificación a interesados no localizados en la forma legal establecida

Imposición de sanciones

Notificación de imposición de sanción

Notificación de imposición de sanción

Notificación de recursos de reposición

Anulaciones, denegaciones y devoluciones
de tasa de tarjeta de residente

Notificación de incoación de expediente sancionador

TUDELA

Edicto de notificación ordenando la apertura de la vía de apremio en concepto de gastos de urbanización, instada por el Presidente de la Junta de Compensación del Sector 1, de la Unidad Integrada 9 del P.G.O.U. de Tudela (Gardachales)

Notificación de sanción

VIANA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

ESTATISTIKAKO INSTITUTO NAZIONALA

Datu Estatistikoen eskaera-orria betetzea derrigorrezkoa da

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Edicto de notificación de expedientes de pérdida de vigencia
de autorizaciones para conducir