5. ALDIZKARIA - 2010eko urtarrilaren 11

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

AKATS ZUZENKETA, irailaren 28ko 69/2009 Foru Dekretuarena; horren bidez aldatu zen urriaren 13ko 282/1997 Foru Dekretuak onetsitako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamendua.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

249/2009 EBAZPENA, abenduaren 22koa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak azaroaren 19an emandako 202/2009 Ebazpenaren II. eranskinean (gai zerrenda) atzemandako akatsa zuzentzen duena. Ebazpen horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko enpresa zientzietako diplomadun izateko lanpostuak oposizio bidez betetzeko deialdia onetsi zen.

2233/2009 EBAZPENA, abenduaren 14koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan emagin izateko 8 lanpostu huts merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdia onesten duena.

2305/2009 EBAZPENA, abenduaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, bete gabe uzten dituena Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko merezimendu lehiaketa bidezko deialdiko burutza hauek: Laguntza Espezializatuko Harrerako Administrazio Atalekoa (lanpostu zenbakia: 67519), Oinarrizko Osasun Laguntzako Euskarri Informatikoaren Administrazio Unitatekoa (lanpostu zenbakia: 67717), Bideko Ama Birjina Ospitaleko Larrialdietako Operazio-gelen Erizaintza Unitatekoa (lanspostu zenbakia: 65969), Bideko Ama Birjina Ospitaleko Erditzeen eta Larrialdi Tokoginekologikoen Solairuko Erizaintza Unitatekoa (lanpostu zenbakia: 65978), Oinarrizko Osasun Laguntzako Garesko Osasun Eskualde Oinarrizkoko Erizaintza Unitatekoa (lanpostu zenbakia: 66564) eta Nafarroako Ospitaleko Errehabilitazioko Erizaintza Unitatekoa (lanpostu zenbakia: 62372).

4629/2009 EBAZPENA, abenduaren 17koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan arkitekto izateko lanpostu huts 1 merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzeaz betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

4692/2009 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan Onkologia Medikoko Laguntza Zerbitzuko buru izateko lanpostu huts bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

DEIALDIA, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak abenduaren 22an emandako 248/2009 Ebazpenaren bidez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Artxiboetako goi mailako teknikari izateko bi lanpostu oposizio bidez betetzeko.

DEIALDIA, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak abenduaren 22an emandako 250/2009 Ebazpenaren bidez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko 12 lanpostu, funtzionario araubidekoak eta E mailakoak, adimen ezgaitasuna duten pertsonentzako oposizio murriztuaren bidez betetzeko. Lanpostu horietarik 2 museoko zaintzaile izateko dira, 5 zerbitzu orokorretako langile izateko eta beste 5 zerbitzu anitzetako langile izateko.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

AKATS ZUZENKETA, Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiak azaroaren 9an emandako 1516/2009 Ebazpenarena. Haren bidez, "Irakaskuntza Pribatu Itundua" sektoreko lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabaki zen (espediente zenbakia: 8/2009-L).

1.7. BESTELAKOAK

114/2009 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilariak emana, "NA-132 errepideko 7+200 k.p.an (Oteitzako ekialdeko sarbidea) biribilgune bat egiteko proiektua" jendaurrean egoteko epea ebatzi eta proiektu hori behin betiko onesten duena.

383/2009 EBAZPENA, abenduaren 1ekoa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, 2010-2011 ikasturterako Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoen eta Diseinuaren Irakaskuntzako erdi eta goi mailako heziketa zikloetan sartzeko probak egiteko deialdia egiten duena.

828/2009 EBAZPENA, abenduaren 7koa, Ikuskapenaren eta Zerbitzuen zuzendari nagusiak emana, Martzillako Udalaren Musika Eskolaren baimena aldatzen duena, ikasketa gehiago eskaintzeko.

829/2009 EBAZPENA, abenduaren 7koa, Ikuskapenaren eta Zerbitzuen zuzendari nagusiak emana, Aitzoaingo (Berriobeiti) Artsaia musika modernoaren eskolaren (EMMA) baimena baliogabetzen duena, bere jarduera bertan behera uzteagatik.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALKOTZ

2008ko kontu orokorra. Onespena

2009ko aurrekontua.
Hasierako onespena

Ordenantza, Herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Hasierako onespena

AUZA

2008ko kontu orokorraren onespena

2009ko aurrekontuaren hasierako onespena

Ordenantza, Herriko jabari publikoan interes
orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten
enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Hasierako onespena

BURUTAIN

Ordenantza fiskala, Herriko jabari publikoan interes
orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten
enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena.
Behin betiko onespena

ZIRAUKI

Urbanizazio eta birzatiketa proiektuak

CORDOVILLA

2008ko kontu orokorraren onespena

2009ko aurrekontuaren hasierako onespena

Ordenantza, Herriko jabari publikoan interes
orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten
enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Hasierako onespena

DEIKAZTELU

Aldaketa puntuala Udalaren Plan Orokorrean.
Onespena

EGOZKUE

Ordenantza fiskala, Herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Behin betiko onespena

ELTZABURU

2008ko kontu orokorraren onespena

2009ko aurrekontuaren hasierako onespena

Ordenantza, Herriko jabari publikoan interes
orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten
enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Hasierako onespena

ERAUL

Udal ordenantza, Herriko jabari publikoan interes
orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten
enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Hasierako onespena

Aurrekontuko lehen aldaketa: 2009. urtea

EZKIROTZ

Ordenantza, Herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Hasierako onespena

GALAR

2008ko kontu orokorraren onespena

2009ko aurrekontuaren hasierako onespena

Ordenantza, Herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Hasierako onespena

GORRONTZ-OLANO

2008ko kontu orokorraren onespena

2009ko aurrekontuaren hasierako onespena

Ordenantza, Herriko jabari publikoan interes
orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten
enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Hasierako onespena

IGOA

2008ko kontu orokorraren onespena

2009ko aurrekontuaren hasierako onespena

Ordenantza, Herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Hasierako onespena

ILARREGI

2008ko kontu orokorraren onespena

2009ko aurrekontuaren hasierako onespena

IRAIZOTZ

2008ko kontu orokorraren onespena

2009ko aurrekontuaren hasierako onespena

Ordenantza, Herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Hasierako onespena

LIZASO

2008ko kontu orokorraren onespena

2009ko aurrekontuaren hasierako onespena

Ordenantza, Herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Hasierako onespena

LODOSA

Ordenantza fiskala, Herriko jabari publikoan zerbitzuak
ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren
tasa arautzen duena. Behin betiko onespena

MUES

Ordenantza fiskala, Herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Behin betiko onespena

OROKIETA-ERBITI

2009ko aurrekontuaren hasierako onespena

Ordenantza, Herriko jabari publikoan interes
orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten
enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Hasierako onespena

2008ko kontu orokorraren onespena

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE AOIZ

Subasta pública
Ejecución 0000845/2008

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto ejecución número 1236/04

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

Edicto ejecución hipotecaria número 816/2009

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA

Juicio verbal L.E.C. 2000 291/2009

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SIETE DE PAMPLONA

Edicto

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto

Cédula de citación
Juicio de faltas número 302/2009-E

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto. Juicio de faltas inmediato 135/2009

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Demanda 0000363/2009

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución 0000151/2009

Edicto de citación. Demanda 0001119/2009

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE TUDELA

Subasta pública
Ejecución 694/2009

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE TUDELA

Subasta pública
Ejecución 509/2003

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra
Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES,
FAMILIA, JUVENTUD Y DEPORTE

Dirección General de Asuntos Sociales
y Cooperación al Desarrollo
Edicto de notificación

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Notificación de acuerdos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes

Notificación de acuerdos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, EMPRESA Y EMPLEO

Servicio Navarro de Empleo
Edicto

Servicio Navarro de Empleo
Edicto

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración
sobre notificaciones a deudores