118. ALDIZKARIA - 2002ko irailaren 30a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

FORU AGINDUA, 2002ko uztailaren 29koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, "Nafarroako Patxarana" deitura berariazkoaren eta haren Kontseilu Arautzailearen erregelamendu berria onesten duena.

Agintariak eta Langileak

414/2002 FORU AGINDUA, abuztuaren 9koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Bigarren Hezkuntzako irakasleen Kidegoko karrerako funtzionarioek kidego berean espezialitate berriak hartzeko prozeduraren deialdia ebazten duena. Deialdia Hezkuntza eta Kultura kontseilariak otsailaren 27an emandako 49/2002 Foru Aginduak onetsi zuen.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

318/2002 EBAZPENA, maiatzaren 7koa, Ekonomia eta Europako Aferen zuzendari nagusiak emana, "Ogasuneko eraikinaren (Karlos III.a 4 zk.) seigarren solairua zaharberritu eta bulego gisa erabiltzeko egokitzeko obrak (201034 inbentario-espedienteko A00-719 eta A00-720 dosierrak)" egiteko kontratua Elecnor, S.A. enpresari esleitzen diona (IFK: A/48027056).

469/2002 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Ekonomia eta Europako Aferen zuzendari nagusiak emana, "Nafarroako Gobernuak Madrilen duen egoitza egokitzeko obren proiektua prestatzea, haien zuzendaritza fakultatiboa eta exekuzioa" izeneko kontratua Lantegia, S.L. enpresari esleitzen diona.

595/2002 EBAZPENA, abuztuaren 1ekoa, Ekonomia eta Europako Aferen zuzendari nagusiak emana, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuko Biodibertsitatea Zaintzeko Zerbitzurako, jantziak eta oinetakoak, bi lotetan, lehiaketa bidez erosteko hornidura adjudikatzen duena.

874/2002 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2002. urterako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko hainbat zentrotarako eskuzko josturen hornidura esleitzen duena (9/2002 lehiaketa publikoa).

875/2002 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2002. urterako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zentro batzuetarako elikagaien hornidura esleitzen duena (49/02 lehiaketa publikoa).

1190/2002 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Tuterako Osasun Barrutiko zenbait zentro garbitzeko zerbitzua esleitzen duena, 2002 eta 2003. urteetarako.

734/2002 EBAZPENA, abuztuaren 2koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana. Honen bidez esleitzen dira "Iruñeko Barrutiko zenbait errepidetako zoladuraren konponketa eta indartzea: NA-30, Iparraldeko Ingurubidea, NA-32, Ekialdeko Ingurubidea, NA-4201, Artika, NA-70101, Asterain-Irurtzun eta beste zenbait lan xeheago" izeneko obrak.

735/2002 EBAZPENA, ekainaren 6koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana. Honen bidez esleitzen dira "NA-2013 errepidean, Muskildan (ermitan), zoladura konpondu eta indartzeko obrak".

1042/2002 EBAZPENA, irailaren 6koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Osasun Zientzien Sailerako fluxuzko zitometroa erosteko gastua baimendu eta espedienteari hasiera ematen diona.

1069/2002 EBAZPENA, irailaren 6koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Informatika Geletarako mikroinformatikako ekipamendua (46 PC ordenagailu) erosteko gastua baimendu eta esleipen espedienteari hasiera ematen diona.

1090/2002 EBAZPENA, irailaren 10ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Oficina de Cooperación Universitaria, S.A. enpresari honako zerbitzu honen kontratazioa esleitzen diona: Nafarroako Unibertsitate Publikoan finantza kontabilitateko modulua ezartzea eta Sorolla ekonomia kudeaketako sistema guztia berrezartzea.

Beste Xedapenak

1744/2002 EBAZPENA, uztailaren 19koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana. Honen bidez Ingurumenaren gaineko Eraginaren Deklarazioa egiten da proiektu honi dagokion aukeren azterlanari buruz: "N-232 errepidearen bikoizketa, 1. tartea (probintziako muga-Tuterako saihesbidearen hasiera) eta 2. tartea (Tuterako saihesbidearen bukaera-probintziako muga)".

659/2002 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana, udan egoitza-ikastaroak egiteko laguntza eskatu duten atzerriko hizkuntzetako irakasleen zerrenda onesten duena.

EKONOMI ETA OGASUN DEPARTAMENTUA. Balorazio Ponentzien Erregistroa. Ediktua.

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Zehapen espedientea.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

A L L O

Lan eskaintza publikoa

L I Z A R R A

Autotaxien zerbitzu publikoaren erregelamenduko aldaketa hasiera batez onetsirik

M E N D A B I A

Arau subsidiarioetako aldaketa puntuala

Arau subsidiarioetako aldaketa puntuala

A R M A Ñ A N T Z A S

Behin betiko onespena, 2002ko aurrekontu bakarrari eta hura betearazteko oinarriei

C O R E L L A

B.B.B.P.B.ren aldaketa eta hirigintzako hitzarmena. Hasierako onespena

R I B A F O R A D A

Udal planaren aldaketa puntuala

D E I E R R I

Errezuko UE3-1 unitatearen borondatezko birzatiketa. Hasiera bateko onespena

M I L A G R O

Kontribuzio bereziak

E S A

2002ko aurrekontuaren behin betiko onespena

O R I S O A I N

Udalaren 2002ko aurrekontu arrunta. Hasierako onespena.

2001eko kontuak

2002ko aurrekontuko aldaketa

G E S A L A T Z

2002ko aurrekontuaren behin betiko onespena

A B E R I N

Obren adjudikazioa

E G U E S

Gorraizko S.1.2 unitatearen xehetasun azterlaneko aldaketa behin betikoz onetsirik

Administrari laguntzailearen izendapena

I R U Ñ A

San Frantzisko ikastetxe publikoan egiteko pintura lanen eta bestelako lanen adjudikazioa

D E I E R R I

Lorkako 10. poligonoko 97 eta 99. lurzatietako xehetasun azterlana hasiera batez onetsirik

G A R E S

2002ko aurrekontua hasiera batez onetsirik

A I Z P U R G I

2002ko aurrekontua

2001eko kontuak

N A B A S K O Z E

2001eko kontuak

B E R R I O Z A R

Ebazpen proposamenen jakinarazpena

T A F A L L A

Zehapenaren jakinarazpena

B E R I A I N

Udaltzain izateko hiru lanpostu betetzeko deialdia Onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

A R T Z I B A R

Jarduera sailkatua

B E I R E

Jarduera sailkatua

B E R I A I N

Jarduera sailkatua

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

R I B A F O R A D A

Jarduera sailkatua

T U T E R A

Jarduera sailkatua

G A L A R

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

I R U Ñ A

Jarduera sailkatuak

O L L O

Jarduera sailkatua