222. ALDIZKARIA - 2021eko irailaren 21a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

56/2021 FORU DEKRETUA, ekainaren 23koa, Nafarroako Foru Komunitatean Kimikako eta Ingurumen Osasuneko goi mailako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituena.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

167C/2021 EBAZPENA, abuztuaren 3koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Noaingo Elkarkide SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

466/2021 EBAZPENA, irailaren 1ekoa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako XXXV. Kirol Jokoetarako deialdia egin, txapelketaren garapena eta kirol federazioekin hitzartu beharreko lankidetza hitzarmenen testua arautzen duten oinarrizko irizpideak onetsi, eta garatu beharreko jarduerari aurre egiteko gastua onesten duena.

EPATZE DEIA, 108/2021 prozedura arruntaren barruan, Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren 23ko 5/2020 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoa isiltasuna dela-eta ustez ezetsi izanaren aurka. Ebazpen hartan Oltza Zendeako Udalak udalerri horretako 4. poligonoko 123., 124. eta 126. katastroko lurzatien aldaketa grafikoa egiteko egindako proposamena baietsi zen.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABAIGAR

Ordenantza, Ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituena. Indargabetzea

ANTZIN

Ordenantza, Instalazio fotovoltaikoen ezarpena arautzen duena.
8.3 artikulua indargabetzea

ANTSOAIN

Aldaketa, Musika Eskolako ikastaroetan izena emateko eta parte hartzeko prezio publikoak arautzen dituen 19. ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena

ARESO

Egoitza elektronikoa sortzea

ARTAXOA

10/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

CAPARROSO

Epatzea, adjudikatutako herri-lurzatien kontzesioaren iraungipen zehapenari buruzko 21-01378 gora jotzeko errekurtsoan

ESTERIBAR

5/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ETXARRI ARANATZ

2021/05U aurrekontu aldaketa. Behin betiko onespena

2021/04U aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ETXAURI

Lizentzien etendura lurzoru urbanizaezinean, eguzki-planta fotovoltaikoen instalazioetarako, instalazio fotovoltaikoetarako oro har, eta instalazio eolikoetarako (haize-sorgailuak)

EULATE

Aldaketa, Bide publikoen eta landa-finketako sarbideen erabilera arautzen duen udal ordenantzan. Hasierako onespena

EZPOROGI

Akats zuzenketa, egoitza elektronikoaren domeinuan

FUNES

Jarduera-lizentzia. Eskaera

GENEVILLA

Herri-lurretako aprobetxamenduaren zuzeneko adjudikazioa herritarren artean

UHARTE

14/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Deialdia, nazioarteko lankidetza-proiektuetarako edo garapenerako laguntzena. Laburpena

Deialdia, kirol klubentzako dirulaguntzena, haien kirol ekintzak sustatzeko eta bultzatzeko. Laburpena

ITZA

Itzako Udaleko kontzejuentzako laguntzak, kontzejuen intereseko obrak/jarduketak egin ditzaten. Laburpena

LESAKA

Baso-aprobetxamenduaren enkante publikoa

MARTZILLA

Jarduera-lizentzia. Eskaera

MENDAZA

Ordenantza, eguzki-energia jasotzeko instalazioak arautzen dituena. Hasierako onespena

OLAIBAR

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ORBARA

Balorazio txostenaren berrikuspen-proiektua. Jendaurrean jartzea

IRATXETA

Herri-lurretako aprobetxamenduaren zuzeneko adjudikazioa herritarren artean

UHARTE ARAKIL

Udal ordenantza, uhin erradioelektrikoak jaso eta transmititzeko telekomunikazio-instalazioei buruzkoa. Behin betiko onespena

ULTZAMA

Udal ordenantza, Ibilgailuen hornidura elektrikoa arautzen duena. Hasierako onespena

2022ko zerga-tasak. Hasierako onespena

URROTZ-HIRIA

Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik

UTERGA

Eraikuntzak egiteko lizentziak etetea, lurzoru urbanizaezinean eguzki instalazio fotovoltaikoak edo termoelektrikoak eta haize-parkeak jartzeari dagokionez

ZUBIETA

Oihan enkante publikoa ehuneko 10 merkeago

Herri-lurren aprobetxamendua arautzen duen ordenantza. Behin betiko onespena

Aldaketa, eraikuntza-ordenantzetan. Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2012-A-120

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2021-S-343

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2016-A-16

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación sobre herencia yacente

CASCANTE

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

LIZOAIN-ARRIASGOITI

Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

MARCILLA

Notificación de baja en Padrón Municipal de Habitantes

Baja por caducidad en el padrón de habitantes

Baja en el Padrón Municipal de Habitantes

Notificación de baja por denuncia en Padrón Municipal de Habitantes

VALLE DE EGÜÉS

Liquidación de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

VIANA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

YERRI

Edicto de notificación. Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

Edicto de notificación. Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES VALDELOBOS, REMONTIVAL
Y ARIETA

Convocatoria a Junta General Ordinaria