222. ALDIZKARIA - 2021eko irailaren 21a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ESTERIBAR

5/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

5/2021 aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko erabakia argitaratu zen 2021eko 174. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, uztailaren 27an. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onesten da aurrekontuko aldaketa horren espedientea, eta argitara ematen, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea, Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoa).

Aldatu beharreko gastuak:

PARTIDAREN KODEA

KONTZEPTUA

ALDATU BEHARREKO

DIRU-KOPURUA

(eurotan)

Aparteko kreditua

3240-6220005

Ikastetxe publikoko galdara gela berritzea

56.361,23

Kreditu aldaketak, guztira

56.361,23

Finantzaketa:

PARTIDAREN KODEA

KONTZEPTUA

ALDATU BEHARREKO DIRU-KOPURUA

(eurotan)

7503005

Hezkuntzako dirulaguntza. Ikastetxe publikoko galdara gela berritzea

45.088,98

8700001

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

11.272,25

Finantzaketa, guztira

56.361,23

Esteribarren, 2021eko irailaren 10ean.–Alkatea, M.ª Matilde Añón Beamonte.

Iragarkiaren kodea: L2113538