136. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 11

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

41/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 26koa, Susana Turrillas Osés andrea izendatzen duena Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuko Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendari.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko maiatzaren 26an hartua, Euskararen Nafar Kontseiluko kideak izendatzen dituena.

89/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 25ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita María de la O Artuch Aguirre andrea, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Emakumeen Herritartasun, Ahalduntze eta Partaidetzarako Zuzendariordetzako Sentsibilizaziorako eta Balio Aldaketarako Ataleko burua, berak eskatu baitu.

91/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 27koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, maiatzaren 25eko 89/2021 Foru Aginduan atzemandako akatsa zuzentzen duena.

116E/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 26koa, Osasuneko kontseilariak emana, Nafarroako Genetika eta Ugalketako Aholku Batzorde Teknikoaren osaera aldatzen duena.

117E/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 26koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez Osasuneko kontseilariaren abenduaren 23ko 462E/2019 Foru Agindua aldatzen baita. Foru agindu horren bidez, Osasun Departamentuko Osasuneko zuzendari nagusiaren eta idazkari tekniko nagusiaren aldi baterako ordezkoak izendatu ziren.

46E/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 7koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, zeinaren bidez Pablo Luis Rodríguez Redín jauna izendatzen baita Lehendakaritzako, Justizia eta Migrazio Politiketako eta Eskubide Sozialetako arloetako Proiektuen Ataleko buru, bitarte baterako. Atal hori Departamentuetako Informazio Sistemen Zerbitzuari atxikita dago, Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusian.

1544/2021 EBAZPENA, maiatzaren 25ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zinaren bidez kargutik kentzen baita, berak hala eskatuta, José Carlos Sánchez Gómez jauna, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuko Lehendakaritzako, Justizia eta Migrazio Politiketako eta Eskubide Sozialetako arloetako Proiektuen Ataleko burua.

142/2021 EBAZPENA, maiatzaren 27koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baitira espezialitate berria eskuratu duten maisu-maistren kidegoko karrerako funtzionarioen behin betiko zerrenda, bai eta eskuratu ez dutenena ere, horren arrazoia adierazita.

654E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 25ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Susana Cruces Azpa andrea Nafarroako Ospitaleguneko Kudeaketa Administratiboaren Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

655E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 25ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak hala eskatuta, Juan José Faro Bueno jauna, Uharteko OOLTko Erizaintza Unitateko burua.

656E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 25ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Antonio García Iriarte jauna Uharteko OOLTko Erizaintza Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

731E/2021 EBAZPENA, ekainaren 1ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez Sonia Ropero Moriones andrea izendatzen baita, bitarte baterako, Agoizko OOLTko Erizaintza Unitateko buru.

732E/2021 EBAZPENA, ekainaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez M.ª Ángeles Belloso Martínez andrea izendatzen baita, bitarte baterako, Nafarroako Ospitaleguneko Osasun Sistemarako Irisgarritasunaren Unitateko buru.

733E/2021 EBAZPENA, ekainaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargurik kentzen baita Virginia Apesteguía Goñi andrea, Nafarroako Ospitaleguneko 2-M Solairuko Erizaintza Unitateko burua.

734E/2021 EBAZPENA, ekainaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez izendatzen baita, bitarte baterako, Virginia Apesteguía Goñi andrea Nafarroako Ospitaleguneko Neonatologiako eta Zainketa Pediatriko Intentsiboetako Erizaintza Unitateko buru.

963/2021 EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 10ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Pedro María Diéguez Elizondo jauna unibertsitateko katedradun izendatzen duena.

964/2021 EBAZPENA, maiatzaren 10ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, María Teresa García Marco andrea unibertsitateko katedradun izendatzen duena.

982/2021 EBAZPENA, maiatzaren 12koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Tomás Goicoa Mangado jauna Unibertsitateko katedradun izendatzen duena.

1026/2021 EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 19koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, José Miguel Lana Berasáin jauna unibertsitateko katedradun izendatzen duena.

1055/2021 EBAZPENA, maiatzaren 24koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, María del Mar Rubio Varas andrea unibertsitateko katedradun izendatzen duena.

1063/2021 EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 25ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Miguel Casares Polo jauna Unibertsitateko katedradun izendatzen duena.

1065/2021 EBAZPENA, maiatzaren 26koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Juan María Sánchez Prieto jauna unibertsitateko katedradun izendatzen duena.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1545/2021 EBAZPENA, maiatzaren 25ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko telekomunikazioetako ingeniari izateko 5 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

1115/2021 EBAZPENA, ekainaren 2koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa prozesurako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “Gastronomia Nafarroaren garapen jasangarrirako tresna gisa”.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Nafarroako Foruzaingoko agente izateko hogeita hamaika lanpostu oposizio bidez betetzekoa. Izendapen proposamena.

Deialdia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko etxezain izateko hogeita lau lanpostu oposizio bidez betetzeko. Hirugarren izendapen proposamen osagarria.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

40E/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 26koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, Nafarroako museoen eta bilduma museografiko iraunkorren zabalkunde jarduera eta jarduketetarako laguntzen deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 559894.

440/2021 EBAZPENA, maiatzaren 6koa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez oinarri arautzaileak onesten baitira oinezko transhumantziarako “de minimis” araubideko laguntzak emateko, eta 2021eko laguntza deialdia ere onesten baita. DDBN identifikazioa: 562739.

1116/2021 EBAZPENA, ekainaren 2koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez onesten da emakumeek zientziaren eta teknologiaren arloetan egindako ikasketa amaierako lanei buruzko poster lehiaketaren III. edizioaren deialdia, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Emakumearen, Zientziaren eta Teknologiaren Katedrak sustatua.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

8D/2021 EBAZPENA, maiatzaren 19koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aditzera ematen baita eratu dela Eguesibarko Udaleko Langileak izeneko sindikatua, sigletan EUL (gordailu zenbakia: 31100053).

9D/2021 EBAZPENA, ekainaren 1ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aditzera ematen baita eratu dela RUGE-RUGE NAVARRA-REVOLUCIÓN UGETISTA NAVARRA izeneko sindikatua (gordailu zenbakia: 31100054).

1.7. BESTELAKOAK

64/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 27koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, martxoaren 10eko 90/2015 Foru Agindua aldatzen duena, zeinaren bidez arautu baitzen nekazaritzako lurzatien informazio geografikorako sistema (SIGPAC) eta ezarri baitziren hura Nafarroan kudeatzeko arauak.

65/2015 FORU AGINDUA, apirilaren 27koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren martxoaren 20ko 110/2015 Foru Agindua. Foru agindu horren bidez, mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko zenbait programaren ondoriozko ordainketak, landa garapenerako urteko primak edo zuzeneko ordainketak jasotzen dituzten onuradunek bete beharreko baldintzazkotasun arauak ezarri ziren.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BURLATA

Udaltzain-agenteen izendapena

CASTEJÓN

Deialdia, gizarte-langile izateko lanpostu bat betetzeko, oposizio-lehiaketa bidez. Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda

TUTERA

Deialdia, erdi mailako teknikari lanpostuan aldi baterako aritzeko izangaien bi zerrenda osatzeko. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko onespena

Deialdia, polizia izateko zortzi lanpostu betetzeko (C maila), oposizio bidez. Izendapena

Deialdia, ludotekako monitoreen bi lanpostu betetzeko, barne igoera murriztuaren bidez (C maila/taldearekin parekatuta). Izendapena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

Beikolarreko Plan Bereziaren behin betiko onarpena bizitegi erabilerarako

BURLATA

Udal ordenantza, Eraikinak birgaitzeko laguntzak arautzen dituena. Behin betiko onespena

CORELLA

Xehetasun-azterketa, 7. poligonoko 309. lurzatitik 320.era bitarteko lurzatietan. Behin betiko onespena

LIZARRA

Xehetasun-azterketa, APA 1eko M3-b etxe-sailean. Behin betiko onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia, 2. poligonoko 423. eta 424. lurzatien ondoko lurpearen erabilera aldatzeko
(Navarro Villoslada kalea). Behin betiko onespena

ITZA

Xehetasun-azterketa, Zuastiko 2. sektoreko AH-15.11 eremu homogeneoan, 2. poligonoko 276. lurzatian. Behin betiko onespena

IRUNBERRI

Hiri-jarduketarako plan berezia, 6. poligonoko 8014. lurzatian (Arrabal kalea). Behin betiko onespena

URROTZ-HIRIA

Laborantzako herri-lurzatien aprobetxamendua enkante publikoan

EGUESIBAR

Hiri-jarduketarako plan berezia Olazko UC-6 unitaterako.
Behin betiko onespena

VIANA

Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko 1754. eta 1755. lurzatietan. Behin betiko onespena

DEIERRI

Xehetasun-azterketa, Ibiriku Deierriko 35. poligonoko 2. lurzatian. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

GOBERNUAREN ORDEZKARITZA

Jendaurreko informazioa, “Muno” 273,275 MW-eko
haize-parkearen eta energia ateratzeko haren azpiegituraren aurretiazko administrazio baimenaren eta ingurumen-inpaktuaren adierazpen eskaerari buruzkoa

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

LEGARDA

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial de 2021

MURUZÁBAL

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial de 2021

UTERGA

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial de 2021