136. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 11

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

CASTEJÓN

Deialdia, gizarte-langile izateko lanpostu bat betetzeko, oposizio-lehiaketa bidez. Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda

Castejongo alkateak honako ebazpen hau eman zuen 2021eko maiatzaren 25ean:

Kontuan izanik 4. oinarria, gizarte-langileen lanpostu bat betetzeko deialdian (Castejongo Udalaren zerbitzuko lanpostua, oposizio-lehiaketa bidez bete beharrekoa; deialdia argitaratu zen 2021eko martxoaren 22ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean).

Ikusi dira deialdian parte hartu nahi duten izangaiek aurkeztutako eskabideak, deialdiaren oinarrietan xedatuaren arabera, eta, horrenbestez, Alkatetzaren 209/2021 Ebazpenaren bidez, onesten da izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda, adierazitako deialdirako.

Horrenbestez,

EBAZTEN DUT:

Lehena.–Deialdiaren 4. oinarrian ezarritakoaren arabera, onestea izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda deialdi honetarako: deialdia, gizarte-langileen lanpostu bat betetzeko, oposizio-lehiaketa bidez, funtzionarioen araubidean jarduteko, Castejongo Udalaren zerbitzura. Deialdiaren iragarkia argitaratu zen 2021eko 64. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, martxoaren 22an. Hona hemen zerrenda:

–Onartuak:

KOPURUA

NANa

1

42227483N

2

16536222G

3

16601285T

4

72810800E

5

52440653D

6

78843284C

7

78755913A

8

78770148R

9

72703407Q

10

78755090P

11

78745057A

12

78777835Y

13

72824078Y

13

72824078Y

14

72819702T

15

72673278V

16

78761088A

17

78750042C

18

73417450R

19

73118847F

20

78772658G

21

72807314D

22

44641921W

23

73117384Q

24

73433412R

25

73129083P

26

72686816P

27

72695425S

28

48564001F

29

72679443H

30

78742465X

31

52442344K

32

52446587D

33

73413921Z

34

21045414T

35

78770620J

36

78744862S

37

44645079D

38

78755395Z

39

72679764V

40

16540999C

41

33433493A

42

33426098Z

43

73124069P

44

73118528X

45

72817325S

46

72461098N

47

72822892Q

48

78775787M

49

72682458C

50

72682589J

51

52449517H

52

78749424T

53

72799981J

54

52441842W

55

16016741R

56

73123621C

57

71957004D

58

73449576L

59

78743369V

60

44645878A

61

44630024L

62

52440984H

63

44638232Q

64

16628606C

65

28918509B

66

16601832H

67

73163769X

70

52442343C

71

16019134W

72

787473300S

–Baztertuak:

KOPURUA

NANa

68

72821732Y

69

72797067C

Arrazoia: Baztertutako bi izangaiek eskabidea deialdian ezarritako epetik kanpo aurkeztu dute.

Bigarrena.–Deialdiko gai-zerrendatik kentzea 6., 7., 11. eta 24. gaiak, eta, beraz, hautapen fasetik ere kentzea.

Hirugarrena.–Ezartzea noiz hasiko diren 6. oinarrian (6.2.3.1) aurreikusitako probak, hots, oposizioaldiko lehenbiziko ariketa: ekainaren 22an, 9:00etan, udal kiroldegian (Castejongo Larrad doktorearen kalea).

Laugarrena.–Agintzea erabaki hau argitara dadila Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren iragarki-taulan eta webgunean.

Castejonen, 2021eko maiatzaren 25ean.–Alkatea, David Álvarez Yanguas.

Iragarkiaren kodea: L2108723