81. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 20a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

53E/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 27koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez irabazi-asmorik gabeko entitateentzako dirulaguntzen 2020. urterako deialdia onesten baita talde ahulenen gizarte sustapenaren eta gizarte inklusioaren arloko proiektuetarako. DDBN identifikazioa: 501356.

55E/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 27koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, “Gizarte Integraziorako Etxebizitzen programaren eta etxebizitza arloko beste laguntza jarduketa batzuen entitate laguntzaileentzako 2020ko dirulaguntzak” izeneko dirulaguntza deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 501358.

56E/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 27koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita dirulaguntzen deialdi bat irabazi-asmorik gabeko entitateentzako, 2020. urtean gizarte intereseko programa komunitarioak egiteko langabeen alde. DDBN identifikazioa: 501353.

61E/2020 FORU AGINDUA, apirilaren 6koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, 2020. urteko deialdia onesten duena toki entitateei dirulaguntzak emateko, enplegu sozial babestuko proiektuak gara ditzaten. DDBN identifikazioa: 502267.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

2020ko aurrekontuen behin betiko onespena

ARMAÑANTZAS

Jarduera-lizentzia. Eskaera

BEIRE

Ordenantza, Administrazio elektronikoa arautzen duena.
Behin betiko onespena

BERBINTZANA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ELKARTE

Aldaketa Hilerriaren erabilera arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

LIZARRA

Udaltzainburua izendatzea

LARRAGA

Akats zuzenketa, 2020ko plantilla organikoaren
behin betiko onespenean

LARRAUN

2020ko aurrekontu orokorra eta hura betearazteko oinarriak
behin betikoz onetsirik

LERATE

Herri-lurretako desafektazioa erabilera lagatzeko,
3. poligonoko 200. lurzatian. Jendaurrean jartzea

LEDEA

2020ko lan-egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

MUNIAIN GESALATZ

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ORBAIZETA

Jarduera-lizentzia. Eskaera

Enkante publikoa, Gibelagako herri-larreen aprobetxamendurako

RIBAFORADA

Jarduera-lizentzia. Eskaera

ERRONKARI

Aldaketa 2020ko plantilla organikoan. Hasierako onespena

TUTERA

Kreditu-gehigarria, Udalaren Ur Batzordearen
2020ko aurrekontuan. Hasierako onespena

Kreditu berezien, kreditu-gehigarrien eta kreditu transferentzien espedientea, Udalaren 2020ko aurrekontu arruntari dagokiona. Hasierako onespena

ULTZAMA

Deialdia, GKE, lankidetza-proiektu eta irabazi-asmorik gabeko erakundeendako 2020ko dirulaguntzak emateko.
Eskabideak aurkezteko epea luzatzea

BIDAURRE

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

VILLATUERTA

Jarduera-lizentzia. Baimena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Juicio de delitos leves 2639/2019

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de resolución de alcaldía

OTEIZA

Período de pago voluntario de impuestos para 2020.
Medidas urgentes para responder al impacto generado
por la crisis sanitaria del COVID-19