2. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 3a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

196/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 18koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, departamentuko idazkari tekniko nagusiaren eta zuzendari nagusien aldi baterako ordezkoak izendatzen dituena.

42/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 12koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, Itziar Sagasti Hermoso andrea Informazio Sistemen Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

76/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 12koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, departamentuko zuzendari nagusien, Nafarroako Estatistika Institutuko zuzendariaren eta departamentuko idazkari tekniko nagusiaren aldi baterako ordezkoak izendatzen dituena.

77/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 13koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, zenbait eskumenen erabilera Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren zuzendari nagusiari, Kontu-hartze eta Kontabilitate zuzendari nagusiari, Nafarroako Estatistika Institutuko zuzendariari eta Nafarroako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboko buruari eskuordetzan ematen diena, eta, zenbait kontratu formalizatzeko sinadura, berriz, departamentuko beste organo batzuei.

89/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 17koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, eskumen batzuen erabilera Nafarroako Foru Ogasuneko zuzendari kudeatzaileari eskuordetzen diena.

18/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 12koa, Migrazio Politiketako eta Justiziako kontseilariak emana, Administrazioak Nafarroako Foru Komunitateko Justizia Administrazioko Segurtasun eta Osasun Batzordean izanen dituen ordezkariak izendatzen dituena.

113/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 13koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Maite Brun Valencia andrea Hezkuntza Departamentuko Lanbide Heziketa Dualaren eta Etengabeko Ikaskuntzaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

114/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 13koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Beatriz Lacalle Ustarroz andrea Hezkuntza Departamentuko Kontrol Administratiboaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

6/2019 EBAZPENA, abenduaren 12koa, Garraioetako zuzendari nagusiak emana, Ignacio Larráyoz Arroqui, Nafarroako Garraioaren Arbitraje Batzordeko kidea, kargutik kentzen duena. Ignacio Larráyoz Arroqui errepide gaineko salgaien garraio publikoko enpresen ordezkaria zen batzorde horretan. Haren ordez, Alberto Latorre Fernández de Nograro izendatzen du ebazpen honek.

1474/2019 EBAZPENA, abenduaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Ospitaleguneko Kardiologiako Atal Asistentzialeko buru den Virginia Álvarez Asiain andrearen izendapena luzatzen duena, kargua bitarte baterako esleitu baitzitzaion merezimendu-lehiaketaren bidez.

1475/2019 EBAZPENA, abenduaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Ospitaleguneko Diabetesaren Atal Asistentzialeko buru den M.ª José Goñi Iriarte andrearen izendapena luzatzen duena, kargua bitarte baterako esleitu baitzitzaion merezimendu-lehiaketaren bidez.

1476/2019 EBAZPENA, abenduaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Ospitaleguneko Medikuntza Intentsiboaren Zerbitzuko Atal Asistentzial Kirurgiko, Neurokritiko eta Politraumatizatueneko buru den Mauro Loinaz Bordonabe jaunaren izendapena luzatzen duena, kargua bitarte baterako esleitu baitzitzaion merezimendu-lehiaketaren bidez.

1477/2019 EBAZPENA, abenduaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Ospitaleguneko Hematologia Zerbitzuko Laborategiko Atal Asistentzialeko buru den M.ª Guillermina Hurtado Ilzarbe andrearen izendapena luzatzen duena, kargua bitarte baterako esleitu baitzitzaion merezimendu-lehiaketaren bidez.

1487/2019 EBAZPENA, abenduaren 17koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Gema Esparza Jiménez andrea Nafarroako Ospitaleguneko H-3 solairuko Erizaintza Unitateko burua, berak eskatu baitu.

1488/2019 EBAZPENA, abenduaren 17koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Elena Arévalo Domínguez andrea, Iruñeko Oinarrizko Osasun Laguntzako Ospitalez Kanpoko Larrialdietako Erizaintza Unitateko burua, berak eskatu baitu.

1489/2019 EBAZPENA, abenduaren 17koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Ana Urriza San Martín andrea, Lizarrako Osasun Barrutiko Profesionalen Kudeaketa eta Administrazio Ataleko burua, berak eskatu baitu.

291E/2019 EBAZPENA, abenduaren 16koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiko zerbitzuetako zuzendarien ordezkoak izendatzen dituena.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

3379/2019 EBAZPENA, azaroaren 28koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, 287/2019 prozedura laburtuan gauzatutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko espediente administratiboa Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 2. Epaitegira igortzen duena. Errekurtso hori Cristián Gómez Pascual jaunak jarri zuen.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, gizarte-langile izateko oposizioa gainditu duten izangaien zerrenda osoaren aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, enologo lanpostuetan aritzeko izangaien bi zerrenda –bata, prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko, eta bestea, aldi baterako kontratazioetarako– hautaproben bidez osatzeko deialdiaren kontra.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

31E/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 13koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, Esteribarko Arau Subsidiarioetan Ilurdozko (Esteribar) 6. poligonoko 148. lurzatian aldaketa egituratzailea egiteko espedientea, Ceferina Urmeneta Aguirrek sustatua, behin betiko onesten duena.

32E/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 13koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, espediente hau behin betiko onesten duena: Zigako (Baztan) udal plana aldatzeko espedientea, 5. poligonoko 243. lurzatian lurzoru urbanizaezinaren kategorizazioa aldatzeko. Sustatzailea Bikendi Lakosta Huarte da.

33E/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 13koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Gesalazko hirigintzako udal planeamendua aldatzeko espedientea, helburu duena lurzoru urbanizaezinaren kategoria aldatzea Iturgoiengo 15. poligonoko 3127. lurzatiko A eta B azpilurzatietan. Sustatzailea Jesús Azanza Cobos da.

13E/2019 EBAZPENA, abenduaren 4koa, Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, behin betiko onesten duena “Salestarrak” Plan Bereziko xehetasun azterketaren aldaketa, 8. lurzatiaren esparruan. Sustatzailea Adania Residencial SL da.

14E/2019 EBAZPENA, abenduaren 4koa, Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, hasiera batean onesten duena Salestarren Udalez gaindiko Plan Sektorialeko Birzatiketa Proiektuaren aldaketa, Eguesibarko udal mugarteari eragiten diona. Sustatzailea UPS horretako UE-1 exekuzio unitateko konpentsazio batzordea da.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

110C/2019 EBAZPENA, azaroaren 26koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, erabakitzen duena Zizur Txikiko Editorial Aranzadi SA enpresaren hitzarmen kolektiboko soldatak 2019an berrikusteari buruzko akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Orkoiengo eta Elkanoko lantokietarako hitzarmen kolektiboko soldatak 2019an berrikusteari buruzko akordioa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea."> 111C/2019 EBAZPENA, azaroaren 26koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, erabakitzen duena Grupodesa Fasteners SAU enpresaren Orkoiengo eta Elkanoko lantokietarako hitzarmen kolektiboko soldatak 2019an berrikusteari buruzko akordioa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

112C/2019 EBAZPENA, azaroaren 28koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, erabakitzen duena Zizur Txikiko Editorial Aranzadi SA enpresaren batzorde paritarioaren akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GESALATZ

Kategoria aldatzea Iturgoiengo 15. poligonoko
3127. lurzatiko A eta B azpilurzatiei

UHARTE-ARAKIL

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko Plantilla Organikoa. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación