74. ALDIZKARIA - 2019ko apirilaren 16a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

21/2019 FORU LEGEA, apirilaren 4koa, Nafarroako Foru Zuzenbide Zibilaren Konpilazioa edo Foru Berria aldatu eta eguneratzekoa.

1.1.2. Foru Dekretuak

36/2019 FORU DEKRETUA, apirilaren 3koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

1.1.3. Foru Aginduak

29/2019 FORU AGINDUA, apirilaren 3koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, kontseilari horrexek otsailaren 3an emandako 9/2017 Foru Agindua aldatzen duena; agindu horren bidez, Hezkuntza Departamentuko bulegoen atxikipena eta eginkizunak ezarri ziren.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

18/2019 FORU AGINDUA, martxoaren 4koa, Garapen Ekonomikorako kontseilariak emana, Nafarroako Garraioen Kontseiluaren osaera berritzen duena.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1226E/2019 EBAZPENA, apirilaren 5ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan elikadurako teknikari izateko lanpostu huts bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

22E/2019 FORU AGINDUA, martxoaren 4koa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilariak emana, laguntzen deialdi bat onesten duena 2019an Nafarroako Foru Komunitatean informazioaren eta komunikazioaren teknologien eremuan euskara sustatu, zabaldu eta/edo normalizatzeko. DDBN identifikazioa: 442492.

23E/2019 FORU AGINDUA, martxoaren 4koa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilariak emana, “toki entitateentzat euskara erabiltzeko eta sustatzeko 2019ko laguntzak” izeneko dirulaguntzaren deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 442560.

91/2019 EBAZPENA, martxoaren 28koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, toki entitateek eta eragile pribatuek sustatzen dituzten basolanetarako laguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena 2019-2020 ekitaldirako (2014-2020 LGP-Landa Garapenerako Programaren 04.03.05 eta 08.05.01 azpineurriak). DDBN identifikazioa: 442826.

344/2019 EBAZPENA, apirilaren 4koa, Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez oinarri arautzaileak onesten baitira azukre-erremolatxaren laboreentzako “de minimis” araubideko laguntzak emateko, eta 2019ko laguntza deialdia ere onesten baita. DDBN identifikazioa: 448300.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

17C/2019 EBAZPENA, otsailaren 11koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez erabakitzen da Grupo Fromageries Bel España SL enpresaren hitzarmen kolektiboaren 2018ko soldaten berrikuspenari buruzko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

18C/2019 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Berriobeitiko Suministros Uribo SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

19C/2019 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana. Horren bidez erabakitzen da Nafarroako Lan Harremanei buruzko Sektore arteko Akordioaren Berrikuspena erregistratzea, gordetzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

25C/2019 EBAZPENA, otsailaren 27koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Ardogintzaren Industrien Sektorearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

25/2019 FORU AGINDUA, martxoaren 27koa, Garapen Ekonomikorako kontseilariak emana, “Cordovillako goi-lautadako eremu urbanizatu berrira oinez eta bizikletaz sartzeko bide berria” izeneko proiektua jendaurrean egoteko aldia ebazten duena, ukitutako ondasun eta eskubideen ondorioetarako, eta proiektua behin betiko onesten duena.

126/2019 EBAZPENA, urtarrilaren 29koa, Gizarteratzeko eta Babes Sozialerako zuzendari nagusiak emana, zenbait eskudantzia Eskubide Sozialetako Departamentuko Etxebizitza Zerbitzuko zuzendariaren esku uzten dituena.

14/2019 EBAZPENA, otsailaren 26koa, Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Gobernuaren zenbait argitalpenen salmenta-prezioa ezartzen duena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLO

Landa-lurreko eta hiri-lurreko ondasunen gaineko 2019ko kontribuzioa borondatez ordaintzeko epea

ALTSASU

Altsasuko Udalaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa, 2019. Behin betiko onespena

ARAS

Gainbalioaren koefizienteak 2019rako

BERRIOZAR

Besterengarritasun-deklarazioa,
18. poligonoko 792. lurzatiko 2.462,38 m²-tan

CAPARROSO

Udal ordenantza, Administrazio elektronikoaren erabilera
arautzen duena. Behin betiko onespena

CASCANTE

Lurraldea Okupatzeko Estrategia eta Ereduaren hasierako bertsioaren jendaurreko aldia

KASEDA

Jarduera-lizentzia. Eskaera

LIZARRA

Laburpena, eskola-jantokietan jateko laguntza ekonomikoak emateko dirulaguntzen deialdiarena

Laburpena, garapen bidean diren herrialdeetako gizarte-egoera ahuleko populazioen funtsezko eta oinarrizko premiak asetzea xede duten proiektuak finantzatzeko dirulaguntzak emateko deialdiaren (2019. urtea)

Laburpena, larrialdiko laguntza humanitarioko
eta/edo ekintza humanitarioko proiektuak finantzatzeko dirulaguntzak emateko deialdiarena (2019. urtea)

ESTERIBAR

2019ko Plantilla Organikoa.
Akatsak zuzentzea

ITUREN

Hirigintza-hitzarmena, 8.2 planoan adierazi biderako aukerak. Behin betiko onespena

ELIZAGORRIA

2019ko aurrekontua.
Hasierako onespena

2019ko plantilla organikoa.
Hasierako onespena

LEGARDA

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

LIZOAIN-ARRIASGOITI

Ordenantza, Euskararen erabilera arautzen duena.
Behin betiko onespena

AZKOIEN

Hiri-jarduketarako plan berezia, zenbait eremutan. Hasierako onespena

TUTERA

2019-2020 urteetako zergen kontrolerako plana

VILLATUERTA

2019ko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena

5. HAUTESKUNDE PROZEDURA

NAFARROAKO PROBINTZIAKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Probintziako Hauteskunde Batzordearen behin betiko eraketa

AGOIZKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Eskualdeko Hauteskunde Batzordearen behin betiko eraketa

LIZARRAKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Eskualdeko Hauteskunde Batzordearen behin betiko eraketa

TAFALLAKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Eskualdeko Hauteskunde Batzordearen behin betiko eraketa

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Anuncio de subasta de bien inmueble

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Citación. Procedimiento ordinario 857/2018 A

Citación. Procedimiento ordinario 849/2018 A

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Despido 879/2018

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 148/2019