74. ALDIZKARIA - 2019ko apirilaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

VILLATUERTA

2019ko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz, jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onesten da 2019ko plantilla organikoa, eranskinetan zehazten baita.

Hasierako onespenaren erabakia 2019ko 46. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, otsailaren 14an.

Villatuertan, 2019ko martxoaren 29an.–Alkatea, Asier Urra Ripa.

I. ERANSKINA

Plantilla organikoa

Funtzionarioak.

LANPOSTU KOPURUA

LANPOSTUAREN IZENA

MAILA

SARBIDEA

OSAGARRIAK

1

Idazkaria (1)

A maila

OL

%9,16 (lanp.), %35 (bateraezintasuna)

1

Administrari-ofiziala

C maila

OL

%12 (mailako os.), %4,72 (lanp.)

1

Zerbitzu anitzetako udal enplegatua (2)

D maila

OL

%12 (mailako os.), %23,36 (lanp.)

1

Zerbitzu anitzetako udal enplegatua (1)

D maila

OL

%12 (mailako os.), %23,36 (lanp.)

1

Zerbitzu anitzetako udal enplegatua (3)

C maila

OL

%12 (mailako os.), %5,00 (lanp.)

(1) Bitarte baterako betea.

(2) Amortizatzeko lanpostua.

(3) Hutsik.

Lan-kontratudunak.

LANPOSTU KOPURUA

LANPOSTUAREN IZENA

MAILA

SARBIDEA

OSAGARRIA

1

Administrari laguntzailea, lanaldi erdian (1)

D

OL

%24,35 (lanp.)

(1) Bitarte baterako betea.

Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen 67.4 artikulua dela eta, subrogazioren ondoriozko lan-kontratudunak, lanpostuak betetzen diren arte aplikatzekoa izanen den Funtzio Publikoko araudiaren bitartez.

LANPOSTU KOPURUA

LANPOSTUAREN IZENA

APLIKATU BEHARREKO HITZARMENA

1

Zerbitzu orokorretako langilea (6. taldea)

Kirol zerbitzu eta ekipamenduak kudeatzen dituzten enpresetako hitzarmen kolektiboa

1

Kirol monitorea, aldizkakoa, lanaldi partzialean (3. taldea)

Kirol zerbitzu eta ekipamenduak kudeatzen dituzten enpresetako hitzarmen kolektiboa

II. ERANSKINA

Funtzionarioen izenen zerrenda

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUAREN IZENA

MAILA

GRADUA

ANTZINATASUNA

ADMINISTRAZIO EGOERA

Vela Desojo, José Miguel

Idazkari nagusia

A

5

1988-01-01

Bitartekoa

Lasa Salinas, María Asunción

Administrari-ofiziala

C

4

1994-01-17

Jardunean

García Muñoz, Carlos

Zerbitzu anitzetako enplegatua

D

2

2007-03-03

Jardunean

Barbarin Zabaleta, Luis Alberto

Zerbitzu anitzetako enplegatua

D

1

2015-04-13

Administrazio-kontratuduna

Lan-kontratudunen izenen zerrenda

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUAREN IZENA

MAILA

ANTZINATASUNA

ADMINISTRAZIO EGOERA

Ruiz de Azua Larraza, Miriam

Administrari laguntzailea, lanaldi erdian

D

2010-02-08

Bitartekoa

Subrogatutako lan-kontratudunen izenen zerrenda

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUAREN IZENA

ANTZINATASUNA

Mazorra Lázaro, María Victoria

Zerbitzu orokorretako langilea

2014-02-01

García Sanz, Susana

Kirol monitorea

2016-10-01

Iragarkiaren kodea: L1904387