74. ALDIZKARIA - 2019ko apirilaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LIZARRA

Laburpena, garapen bidean diren herrialdeetako gizarte-egoera ahuleko populazioen funtsezko eta oinarrizko premiak asetzea xede duten proiektuak finantzatzeko dirulaguntzak emateko deialdiaren (2019. urtea)

Oharra: testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (identifikazioa): 447961.

Xedea: Lizarrako Udalak laguntzak emateko araubidea ezartzea, garapen bidean diren herrialdeei laguntzea xede nagusi duten proiektuak egiteko 2019an. Laguntza horiek 2019ko ekitaldiko aurrekontuko partida honen kargura ordainduko dira: 2399-482000 - “Garapen bidean diren herrialdeentzako laguntzak”. Xede horretarako, 24.500 euro izanen dira gehienez.

Lizarran, 2019ko martxoaren 28an.–Alkatea, Koldo Leoz Garciandía.

Iragarkiaren kodea: L1904824