22. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 29a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

1/2021 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 13koa, Miren Idoia Carricas García de la Vega andrea, Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuko Ayllu-Kulturen arteko Bizikidetzarako eta Arrazismoaren eta Xenofobiaren aurkako Borrokarako Zerbitzuko zuzendaria, kargutik kentzen duena, berak hala eskatu baitu.

2/2021 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 13koa, Idoia Saralegui San Sebastián andrea Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuko Ayllu-Kulturen arteko Bizikidetzarako eta Arrazismoaren eta Xenofobiaren aurkako Borrokarako Zerbitzuko zuzendari izendatzen duena.

2/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 12koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Nafarroako Estatistika Kontseiluaren osaera aldatzen duena.

4/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 15ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Idoia Saralegui San Sebastián andrea, Hezkuntza Departamentuko Inklusio Ataleko burua, berak eskatu baitu.

5/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 15ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Cristóbal Aliaga Retabe jauna, Hezkuntza Departamentuko Inklusio Proiektuetarako Bulegoko burua, berak eskatu baitu.

6/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 15ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Cristóbal Aliaga Retabe jauna Hezkuntza Departamentuko Inklusio Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

6/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 13koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez Sonia Santafé Dencausa andrea izendatzen baita, bitarte baterako, Eskubide Sozialetako Departamentuko Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusiko Pentsioen Bulegoko buru.

10E/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 15ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak hala eskatuta, Nieves Huarte Iturri andrea, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua erakunde autonomoko Kudeaketa Ekonomikoaren Ataleko burua.

1/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 11koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez Ainhoa Bilbao Izco andrea izendatzen baita, bitarte baterako, Landa Dibertsifikaziorako LGENF Laguntzen Bulegoko buru.

50E/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Ana María Marañón Echeverría andrea, Nafarroako Ospitaleguneko 2-G Solairuko Erizaintza Unitateko burua, berak eskatu baitu.

51E/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Teresa Karina Trelles Fachin andrea, Irurtzungo OOLTko zuzendaria, berak eskatu baitu.

1587E/2020 EBAZPENA, abenduaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Virginia Gárriz Martínez andrea Lizarrako Osasun Barrutiko Larrialdietako, ZIU mugikorreko eta KZBUko Erizaintza Unitateko buru kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

1588E/2020 EBAZPENA, abenduaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Patricia Prieto Guembe andrea Lizarrako Osasun Barrutiko Larrialdietako, ZIU mugikorreko eta KZBUko Erizaintza Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

27/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 5ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deialdiak onesten baitira erdi mailako teknikarien (argitalpenak) lanpostuak betetzeko izangaien bi zerrenda hautaproben bidez osatzeko; zerrenda bat prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko izanen da, eta bestea, aldi baterako kontratazioak egiteko.

3024/2020 EBAZPENA, abenduaren 28koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana. Honen bidez deialdia onesten da ogasuneko kudeatzaile eta ikertzaile laguntzaileen hogeita zortzi lanpostu oposizio bidez betetzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzura.

5/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 11koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, merezimendu lehiaketarako deia egiten duena lanpostu batzuk zerbitzu eginkizunetan bete daitezen Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide Zentroan (EIBZ).

6/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 11koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, merezimendu lehiaketarako deia egiten duena Irakasleari Laguntzeko Zentroetako (ILZ) aholkulari eta zuzendari lanpostu batzuk zerbitzu eginkizunetan betetzeko.

7/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 12koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baitira unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioei behin-behineko destinoak, praktiketakoak eta zerbitzu eginkizunetakoak esleitzeko jarraibideak, zuzendaritza-karguen izendapena eta irakasleen lanaldiaren murrizketak eskatzeko prozedura, 2021-2022 ikasturterako.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

4476E/2020 EBAZPENA, abenduaren 17koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baitira langabeei zuzendutako prestakuntza ekintzak egiteko 2021eko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak. DDBN identifikazioa: 542173.

1.7. BESTELAKOAK

321E/2020 EBAZPENA, abenduaren 28koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez baimentzen baita aldaketa nabarmen bat egitea Tuterako udal-mugartean dagoen hegazti hiltegi industrial batean. Instalazioaren titularra UVESA da.

307E/2020 EBAZPENA, abenduaren 22koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez eguneratzen eta berrikusten baita honako instalazio honen ingurumen baimen integratua: Agropecuaria Obanos SAren titulartasuneko zerri ustiategia, Alesbesko udal-mugartean dagoena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

AGOITZ

Deialdia, kultura-koordinatzailearen lanpostu bat betetzeko oposizio-lehiaketa bidez, B mailakoa eta euskarako
derrigorrezko hizkuntza eskakizunarekin, aldi baterako
lan-kontratuarekin ari dadin. Akats zuzenketa eta eskabideak aurkezteko epe berria ezartzea

BERRIOZAR

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartuen
eta baztertuen behin-behineko zerrenda

ZARRAKAZTELU

Akats zuzenketa

IRUÑA

Deialdia, hilerriko administratzaile lanpostua
merezimendu lehiaketa bidez betetzeko

ZIZUR NAGUSIA

Deialdia, oposizio bidez bete daitezen udaltzain-agente
izateko lau lanpostu, Udaltzaingoan.
Izangai onartuen behin-behineko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERRIOBEITI

Lankidetza-hitzarmena, Berriobeitiko Udalaren eta Artikako Kontzejuaren artean. Onespena

GARRALDA

Trafikoa arautzen duen udal ordenantza. Behin betiko onespena

UHARTE

2021eko zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak

TUTERA

Lan publikoaren eskaintza 2020rako

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA

Oinarrizko Eskubideen gaineko 503/2020 Prozedura

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN “OBANOS” 283-NA

Disolución de la sociedad

S.A.T. MAESTRE 633NA

Anuncio de transformación en sociedad de responsabilidad limitada y cambio de denominación social

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE NAVARRA

Convocatoria de contratación de colaborador
para proyecto de investigación