22. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 3a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

2/2020 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

3/2020 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

1.1.3. Foru Aginduak

12/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 13koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Nafarroako gizarte zerbitzuen arloko Ikuskapen Plana onesten duena 2020. urterako.

3E/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 14koa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, Herritarrekiko Harremanetako Departamentuaren egitura aldatzen duena bulegoen mailan.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

7/2020 FORU AGINDUA, 2020ko urtarrilaren 27koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariaren azaroaren 26ko 142/2019 Foru Aginduaren aldaketa onesten duena. Foru agindu horren bidez onetsi ziren honako aparteko laguntza hauen oinarri arautzaileak: ureztatzaileen elkarteenak diren eta 2019ko uztailaren 8an Nafarroako Erdialdean izandako ohiz kanpoko euri-jasen eta uholdeen ondorioz kaltetu ziren nekazaritzako azpiegiturak konpontzeko gastuak diruz laguntzekoak. DDBN: 493620.

8/2020 FORU AGINDUA, 2020ko urtarrilaren 27koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariaren abenduaren 10eko 162/2019 Foru Aginduaren aldaketa onesten duena. Foru agindu horren bidez onetsi ziren honako aparteko laguntza hauen oinarri arautzaileak: toki entitateen titulartasunekoak diren eta 2019ko uztailaren 8an Nafarroako Erdialdean izandako ohiz kanpoko euri-jasen eta uholdeen ondorioz kaltetu ziren nekazaritzako azpiegiturak konpontzeko gastuak diruz laguntzekoak. DDBN: 493658.

9/2020 FORU AGINDUA, 2020ko urtarrilaren 27koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariaren abenduaren 10eko 164/2019 Foru Aginduaren aldaketa onesten duena. Foru agindu horren bidez onetsi ziren honako laguntza hauen oinarri arautzaileak: 2019ko uztailaren 8an Nafarroako Erdialdean izandako ohiz kanpoko euri-jasen eta uholdeen ondorioz nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategietan kaltetutako elementuak konpontzeko laguntzak. DDBN: 493673.

486/2019 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Landa Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez oinarri arautzaileak onesten baitira azukre-erremolatxaren laboreentzako “de minimis” araubideko laguntzak emateko, eta 2020ko laguntza deialdia ere onesten baita. DDBN identifikazioa: 492522.

1.7. BESTELAKOAK

2/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 13koa, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez xedatzen baita Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea Estatuko Administrazio Orokorraren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Lankidetza Batzordearen Erabakia, Nafarroako Parte-hartze Demokratikoari buruzko martxoaren 22ko 12/2019 Foru Legearen gainekoa.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MURILLO EL FRUTO

2019ko aurrekontuko 3., 4., 5., 6., 7. eta 8. aldaketak. Hasierako onespena

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA

Bake epaileen izendapena

Bake epaileen izendapena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Notificación de diligencia de comunicación
sobre herencia yacente

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de recaudación
Notificación de diligencia de comunicación de herencias yacentes

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación de herencias yacentes

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

Comunicación del trámite de notificación del Informe de afecciones ambientales

LUMBIER

Orden de ejecución de medidas en edificio de calle Santa María, 6

MARCILLA

Baja por denuncia en el Padrón Municipal de Habitantes

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 315/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Juicio verbal. Sentencia 178/2017

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA

Procedimiento de juicio verbal 815/2019

Juicio verbal 109/2019

Procedimiento ordinario 607/2019

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Juicio de delito leves 2469-2019

Citación. Juicio de delitos leves 890/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 1/2020

Despido objetivo individual 626/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 105/2019

Ejecución de títulos judiciales 115/2019

Citación. Procedimiento ordinario 1008/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Citación. Procedimiento ordinario 955/2019

Ejecución de títulos judiciales 142/2019

Procedimiento ordinario número 553/2019

Ejecución de títulos judiciales 141/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 689/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE TUDELA

Juicio verbal 229/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CINCO DE TUDELA

Procedimiento ordinario 413/2018

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DEL SECTOR 1
DEL CANAL DE NAVARRA

Asamblea General Ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES DEL SECTOR II-1
DEL CANAL DE NAVARRA

Asamblea General Ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES MURILLO DE LAS LIMAS

Junta General Ordinaria

NOTARÍA GÓMEZ PONS

Subasta notarial de participación social de Velatesuper, S.L.