101. ALDIZKARIA - 2020ko maiatzaren 15a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

18/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 7koa, Osasuneko kontseilariak emana, Nafarroako Trantsiziorako Batzordea (COVID-19) sortzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

33/2020 FORU DEKRETUA, maiatzaren 6koa, Cristina Zozaya Iribarren andrea Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuko Funtzio Publikoaren Antolamenduko Zerbitzuko zuzendari izendatzen duena.

56/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 4koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez bitarte baterako izendatzen baita Miguel Ángel Lesaca Eseverri jauna Ebazpenen eta Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioarekiko Harremanen Bulegoko buru, Nafarroako Administrazio Auzitegian, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuan.

41/2020 FORU AGINDUA, apirilaren 30ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Eneritz González Fernández andrea Hezkuntza Departamentuko EGAren Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

42/2020 FORU AGINDUA, apirilaren 30ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Tania Pérez Tellería andrea Hezkuntza Departamentuko Araubide Juridikoaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1068/2020 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Salvador Zabala Razquin jauna, Kultura eta Kirol Departamentuko Gai Ekonomiko-Administratiboak eta Prozedurak Kudeatzeko Bulegoko burua, kargutik kentzen duena.

1069/2020 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Rosa Alemán Garayoa andrea, Nafarroako Foru Ogasuna erakunde autonomoko Laguntza Teknikoaren Unitate Administratiboko burua, kargutik kentzen duena.

1085/2020 EBAZPENA, apirilaren 28koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Juan Manuel Morales Goldaraz jauna, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Prestakuntza eta Gainbegiratze Bulegoko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

1141/2020 EBAZPENA, maiatzaren 4koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, María Jesús Pérez Lafuente andrea, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Erregistro eta Langileriaren Bulegoko burua, kargutik kentzen duena.

1210E/2020 EBAZPENA, maiatzaren 5ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Roberto Gómez Baile jauna Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Mantentze-lanen Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1211E/2020 EBAZPENA, maiatzaren 5ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Jesús Perez Lafuente andrea Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Araubide Juridikoaren eta Langileriaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

117/2020 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, udal musika eskolentzako dirulaguntzen 2020ko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 504692.

390/2020 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez laguntzen deialdi bat onesten baita abeltzaintzako baliabide genetikoak kontserbatzeko, 2020an Nafarroako azienda hazleen elkarteei sostengua emanez. DDBN identifikazioa: 504726.

1.7. BESTELAKOAK

101E/2020 EBAZPENA, maiatzaren 6koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak aldatzea, titularrak hala eskatuta. Instalazioan alpapa deshidratatzen da, Azkoiengo udal-mugartean dago eta Navarro Aragonesa de Forrajes SA da haren titularra.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AÑORBE

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

BEIRE

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

CADREITA

Hiri-jarduketarako plan berezia, eraikingintza-ordenantzen
21. artikulua (6. apartatua) eta 22. artikulua (3. apartatua) aldatzeko. Hasierako onespena

LIZARRA

Eraikingintza-ordenantza orokorra. Behin betiko onespena

ETXAURI

Ordenantza fiskala, Etxeko laguntza zerbitzua arautzen duena. Hasierako onespena

2020rako karga-tasak

LAPOBLACIÓN

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 105. lurzatian.
Behin betiko onespena

LODOSA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ARRÓNIZ

Período de pago voluntario
del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, año 2020

BARGOTA

Período de pago voluntario del Impuesto municipal
sobre vehículos tracción mecánica 2020

CAPARROSO

Contribución Territorial - Período de pago voluntario
del primer semestre de 2020

CORTES

Período de pago voluntario de la Contribución urbana y rústica correspondiente al año 2020

EULATE

Período de pago voluntario del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2020

LEKUNBERRI

Aprobación inicial de modificación del calendario fiscal y ampliación del período de pago voluntario de los tributos locales

TAFALLA

Inicio de procedimiento sancionador

Inicio de procedimiento sancionador

Inicio de procedimiento sancionador

Inicio de procedimiento sancionador